Atpakaļ

MS_O16_E2, Microsoft Office Excel 2016 lietpratējiem

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:16
Kursa cena, EUR (bez PVN):250,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
9.marts - 10.marts, 2020 RĪGA, Tallinas 4Latviski
Pieteikties
20.aprīlis - 21.aprīlis, 2020 RĪGA, Tallinas 4Latviski
Pieteikties

 

Kursa mērķi

Iemācīt studentiem patstāvīgi strādāt ar Microsoft Excel 2016 datu analīzes rīkiem, izmantojot filtrēšanu, atlasīšanu pēc specifiskiem kritērijiem, rakurstabulu (PivotTable) veidošanu, kā arī citus attīstītus rīkus.

Pēc kursa

Studenti pēc kursa patstāvīgi spēs:

 • Šūnu apgabalam piešķirt nosaukumu un izmantot to formulās un funkcijās.
 • Darboties ar funkcijām un patstāvīgi veikt aprēķinus.
 • Veikt formulu auditēšanu – izpētīt ar to saistītās vērtības, nepieciešamības gadījumā labot.
 • Darbgrāmatai piešķirt dizainu, veikt dažādu datu vizualizāciju.
 • Veikt datu atlasīšanu, izmantojot filtrus.
 • Kombinēt vairāku darba lapu datus vienā darba lapā.
 • Veikt datu organizēšanu ar starpsummu aprēķināšanu.
 • Veidot un rediģēt rakurstabulas.
 • Veidot diagrammas un izmantot to īpašības precīzākai datu attēlošanai.
 • Aizsargāt darbgrāmatu, darblapu vai apgabalu ar paroli.

Kursa beigās studenti saņem Baltijas Datoru Akadēmijas diplomu par kursa apgūšanu.

Priekšzināšanas

Datoru lietošanas pamati.

Microsoft Excel pamati.

Kursa materiāli

Katrs students saņem Baltijas Datoru Akadēmijas izstrādāto mācību grāmatu latviešu valodā. 

Kursa saturs

1. Aprēķini un funkcijas

 • Nosaukuma piešķiršana, rediģēšana šūnai un šūnu apgabalam (define name).
 • Šūnu adresācijas izmantošana funkciju veidošanai (cell address types).
 • Skaitļu noapaļošanas funkcijas izmantošana (Round).
 • Funkciju izmantošana šūnu skaita noteikšanai (Count).
 • Teksta funkcijas izmantošana (text functions).
 • Datuma un laika funkciju izmantošana (date and time functions).
 • Loģisko funkciju veidošana (logical functions).
 • Pārlūkošanas un atsauču funkciju izmantošana (Vlookup)
 • Funkcijas SUMIF, COUNTIF un IFERROR izmantošana
 • Formulu un funkciju attēlošana (show formulas).

2. Formulu auditēšana

 • Formulu priekštecības un pēctecības izsekošana (trace precedents and dependents).
 • Formulas novērtēšana, izmantojot dialoglogu (evaluate formula).
 • Kļūdu meklēšana formulās un to labošana (error checking).

3. Datu tabulu veidošana un vizuāla formatēšana

 • Tabulas izveidošana un pielāgošana (format as table)
 • Nosacījumformatējuma piešķiršana, rediģēšana un dzēšana (conditional formatting).
 • Datu vizualizācija, izmantojot datu joslas, krāsu skalas un ikonu kopas (data visualization).
 • Vairāku rezultātu aprēķināšana, izmantojot datu tabulu (data table).

4. Datu apstrāde

 • Datu saraksta kārtošana (data sort).
 • Datu filtrēšana (data filter).
 • Datu organizēšana līmeņos ar kopsummām (subtotal).
 • Datu validācijas veikšana, lai nepieļautu nederīgu datu ievadīšanu (data validation).
 • Teksta dalīšana kolonnās (text to columns).
 • Dublikātu dzēšana (remove dublicates).
 • Vairāku darblapu datu kombinēšana vienā darblapā (consolidate worksheets).

5. Datu attēlošana, izmantojot rakurstabulas

 • Rakurstabulas izveidošana (create pivotables).
 • Rakurstabulas datu filtrēšana (pivottable data filter).
 • Datu filtrēšana, izmantojot laika skalu (timeline).
 • Rakurstabulas rediģēšana (pivottable tools).
 • Rakurstabulas formatēšana (pivottable formatting).

6. Diagrammu pielāgošana

 • Diagrammas veidnes izveidošana (save as template).
 • Diagrammas tendences līknes pievienošana (create trendline).
 • Diagrammas veidošana, izmantojot kombinēto diagrammu (combo chart).
 • Rakursdiagramas veidošana (create pivotchart).

7. Papildu iespējas

 • Programmas pamatopciju maiņa (general).
 • Darbgrāmatas rekvizītu mainīšana (document panel).
 • Aizsargātais skats (protected view).
 • Darbgrāmatas un darblapas aizsargāšana ar paroli (password protection).
 • Slēptā satura un personiskās informācijas pārbaudīšana (inspect document).
 • Dokumenta kā galīgā varianta atzīmēšana (mark as final).
 • Saderības režīms (compatibility mode).
 • Iepazīšanās ar makrokomandām (macros).
 • Excel 2016 aizsardzība (macro settings).
 • Makrokomandu veidošana un pielāgošana (create and modify macros).
 • Darbgrāmatas saglabāšana formātā Excel darbgrāmata ar makro (change file type).