Atpakaļ

VIAA mācības pieaugušajiem

Informācija aktualizēta 21.11.2022.


Pieaugušo izglītības projekta 7. kārtā mācības programmā “Datu analīze ar Microsoft Excel un Microsoft Power BI” turpinās

 

Baltijas Datoru Akadēmijā (BDA) turpinās mācības Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). BDA profesionālās pilnveides izglītības programmā “Datu analīze ar Microsoft Excel un Microsoft Power mācības pabeigušas divas grupas, bet trīs turpina apgūt zināšanas par darbu ar datiem – vākšanu, glabāšanu un apstrādi - un to lomu lēmumu pieņemšanā.

Savas zināšanas par darba tirgū augsti novērtētām prasmēm dalībniekiem sniedz zinoši un profesionāli BDA pasniedzēji. Mācību laikā ar lekciju, grupu darbu, pārrunu, ilustrēšanas un demonstrēšanas palīdzību dalībnieki apgūst:

 • prasmi izmantot programmu Excel datu analīzei;
 • padziļinātas zināšanas par programmu Excel;
 • izpratni par datu analizēšanu un biežāk sastopamajām problēmām;
 • zināšanas programmas Power BI, kā arī Power BI developer API pielietošanā un mobilo aplikāciju datu analīzei un vizualizācijai.

Pēc programmas “Datu analīze ar Microsoft Excel un Microsoft Power BI” apguves izglītojamajiem būs zināšanas par darbu ar datiem un to nozīmi lēmumu pieņemšanā. Mācību dalībnieki apgūs, kā dati tiek ievākti, kā ar tiem strādāt, kā un kur dati tiek glabāti, kā arī, kā no tiem iegūt uzņēmumam vērtīgu informāciju. Programmā ir paredzēti arī praktiskie darbi, lai nostiprinātu prasmes un zināšanas datu analīzes veikšanā un noderīgu atskaišu, kas palīdz lēmumu pieņemšanā, izveidē.

Mācību priekšmeti, kurus dalībnieki šajā programmā apgūst kopumā 160 stundu apjomā

 • Datu uzskaite, apstrāde, analīze un pārskatu sagatavošana;
 • Datu lasītprasmes, kritiskās un analītiskās domāšanas pamati;
 • Ievads datu analīzē;
 • Datu prezentēšana izmantojot Power Point;
 • Datu analīze ar Power BI.

Mācību dalībnieku līdzfinansējuma apjoms profesionālās pilnveides izglītības programmās ir 10 %, ES fondu un valsts - 90 %. Mācībām, kā ierasts, varēja pieteikties strādājošas personas un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī strādājoši pensionāri. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes, taču vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā.

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001.


2022. gadā uzsāktas mācības pieaugušo izglītības projekta 7. kārtā

Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), 7. kārtas ietvaros 2022. gada maijā mācības Baltijas Datoru Akadēmijas piedāvātajā programmā “Datu analīze ar Microsoft Excel un Microsoft Power BI” uzsāka 5 grupas, kurās jaunas zināšanas apgūst 125 dalībnieki.

Programmas apgūšanas rezultātā izglītojamie gūs šādas zināšanas:

 • par darbu ar datiem un to nozīmi lēmumu pieņemšanā,
 • kā dati tiek ievākti un kā ar tiem strādāt, 
 • kā un kur dati tiek glabāti un 
 • kā no pieejamajiem datiem iegūt uzņēmumam vērtīgu informāciju. 

Mācību procesā izglītojamie apgūst ne vien teorētisku informāciju, bet arī veic praktiskos darbus, lai tiktu iegūtas prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas, lai veiktu datu analīzi un varētu izveidot noderīgas atskaites, kas palīdz lēmumu pieņemšanā.

Mācību dalībnieku līdzfinansējuma apjoms profesionālās pilnveides izglītības programmās ir 10%, ES fondu un valsts - 90%. Mācībām, kā ierasts, varēja pieteikties strādājošas personas un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī strādājoši pensionāri. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes, taču vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā.


Atvērta pieteikšanās mācībām pieaugušajiem ES fondu projektā

 

27. janvārī sākas pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). 7. kārtā strādājošie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no gandrīz 800 izglītības programmām, kas ir līdz šim lielākais mācību piedāvājums vienā projekta kārtā. Pieteikties mācībām līdz 24. februārim var mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

 

Šajā kārtā pilnveidot esošās vai iegūt jaunas zināšanas, pārkvalificēties vai iegūt augstāku kvalifikāciju var kopumā 10 darba tirgū pieprasītās nozarēs – uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas; elektronisko un optisko iekārtu ražošanas un informācijas tehnoloģiju; būvniecības; metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību; transporta un loģistikas; enerģētikas; kokrūpniecības; drukas un mediju tehnoloģiju; ķīmiskās rūpniecības nozarē; mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektoros.

“Izglītošanās mūža garumā ir darba tirgus diktēta nepieciešamība, un mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai profesionālās izaugsmes iespējas būtu pieejamas ikvienam. Iepriekšējā uzņemšanas kārtā saņēmām vairāk nekā 20 tūkstošus mācību pieteikumu, un tas apliecina, ka iedzīvotāju interese par jaunu zināšanu un iemaņu apguvi un savas profesionālās kvalifikācijas celšanu saglabājas pieprasīta un ļoti augsta. Nozīmīgi, ka arī šoreiz pieteikties pieaugušo mācībām var arī cilvēki ar šobrīd darba tirgus prasībām nepietiekamu izglītības līmeni, tā vairojot savas izredzes un konkurētspēju darba tirgū,” stāsta Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās.

Mācību piedāvājums ir veidots, balstoties uz darba tirgus aktualitātēm, lai iedzīvotāji iegūtās zināšanas un prasmes varētu pielietot savā ikdienas darbā, palielinot konkurētspēju darba tirgū vai īstenojot karjeras izaugsmi savā profesijā. Visvairāk izglītības programmu šajā kārtā – aptuveni 370 - pieejamas uzņēmējdarbības, finanšu un grāmatvedības administrēšanas nozarē, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas un informācijas tehnoloģiju nozarē pieejamas 119 programmas, bet būvniecības nozarē strādājošie var izvēlēties kādu no 70 izglītības programmām. Mācību piedāvājumā ir iespēja apgūt specializētas zināšanas, piemēram, tāmēšanu, traktortehnikas vadīšanu vai betonēšanu, ainavu arhitektūru, programmēšanu, datu apstrādi, datordizainu, e-komerciju, elektrotīklu ekspluatāciju un vēl daudzas citas izglītības programmas.

 

Mācības līdz šim pabeiguši 43 tūkstoši nodarbināto

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā, piecu gadu laikā, mācības kopumā uzsākuši apmēram 59 tūkstoši nodarbināto, no kuriem vairāk nekā 43 tūkstoši mācības jau ir pabeiguši. Strādājošie ar zemu izglītības līmeni vairāk izvēlas apgūt praktiskas iemaņas tādās nozarēs kā metālapstrāde, kokrūpniecība, ēdināšana u.c. Savukārt iedzīvotāji ar jau iegūtu augstāko izglītību izvēlas apgūt izglītības programmas, lai celtu savu kvalifikāciju jau konkrētās profesijās vai iegūtu jaunu izglītību.

 

Līdzmaksājums par mācībām 5 - 10% apmērā

Lai motivētu Latvijas strādājošos iedzīvotājus pieteikties izglītības programmām, lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts. Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5%, savukārt, izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās izglītības programmas modulī vai studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, bet ES fondi un valsts finansējums attiecīgi 90% - 95%. Nodarbinātajiem no maznodrošinātām vai trūcīgām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri, kā arī personas ar alternatīvo statusu. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes. Pieteikties iespējams mācībām 2 izglītības programmās, taču vienlaicīgi varēs mācīties tikai vienā izglītības programmā. Šajā kārtā mācības notiks gan attālināti, gan klātienē, tāpēc aicinām sekot līdzi katras izglītības iestādes sniegtajai informācijai par mācību procesa norisi un nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu.

Pieteikšanās 7. mācību kārtā ilgs līdz 24. februārim. Mācību grupu komplektēšana un mācību uzsākšana plānota no šī gada marta līdz maija beigām. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī viss izglītības programmu saraksts ir publicēts mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums, sūtot e-pastu uz macibas@bda.lv vai zvanot 67505032.

 

Par projektu:

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru. 

Projekta īstenotājs

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

 

   

Projekta mērķis

 

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

 

Projekta īstenošanas laiks

 

2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

 

Projekta finansējuma avots

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

 

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmu, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas un augstskolas vai koledžas studiju moduļa vai studiju kursa apguve

 

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

 

 • profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana
 • neformālās izglītības programmu īstenošana

 

Projekta mērķa  grupa

Strādājošie un pašnodarbinātie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

 

Priekšrocības uzņemšanā būs sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

 

Mācību izmaksas

 • mācību maksu 90% (95% profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) apmērā sedz ES fondi un valsts, attiecīgi 5 - 10% ir strādājošā līdzmaksājums
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

Pieejamais atbalsts

 

 • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
 • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss
 • atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī)

 

 

Kontaktinformācija izglītības iestādē

 

 • Projekta koordinators: Veronika Iļjina, macibas@bda.lv, 67505032

Sīkāka informācija

 

www.macibaspieaugusajiem.lv

 

Projekta īstenošanas pamats

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

 

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošana

 

12.10.2021.

 

Septembrī uzsākām mācības visām grupām, kuras tika nokomplektētas projekta 6. kārtas ietvaros.

Baltijas Datoru akadēmija šajā kārtā piedāvāja 10 profesionālās pilnveides izglītības programmas:

 • Digitālo mediju efektīva izmantošana un administrēšana;
 • Informācijas un datu atlase, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel rīku;
 • Dizaina domāšana, lietotāja pieredze un grafiskais dizains;
 • Digitālās prasmes iesācējiem;
 • Informācijas sistēmu testēšana;
 • Datorlietošana lietpratējiem;
 • Datu analīze ar Microsoft Excel un Microsoft Power BI;
 • Projektu vadība veiksmīgai biznesa mērķu sasniegšanai;
 • Sadarbība un komunikācija tiešsaistes vidē – rīki un platformas mūsdienu vajadzībām;
 • Tīmekļa vietnes izstrāde WordPress platformā produktu un pakalpojumu tirdzniecībai.

Mācību dalībnieku līdzfinansējuma apjoms profesionālās pilnveides izglītības programmās ir 10%, ES fondu un valsts – 90%.

Mācībām varēja pieteikties strādājoši un pašnodarbinātie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri.

Daudzi no mūsu 6. kārtas dalībniekiem mācās projektā pirmo reizi, tāpēc pēc mācību pabeigšanas uzsāktajos kursos varēs piedalīties projektā vēlreiz. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā.

Nākamā pieteikšanās kārta plānota 2022. gada sākumā. Sekojiet līdzi informācijai mūsu mājas lapā, kur tiks publicēta plašāka informācija par pieteikšanos projekta 7. kārtai.

Jautājumu gadījumā, lūdzu sazinieties ar mums sūtot e-pastu: macibas@bda.lv vai zvanot pa tālruni: 67505032.

 

Noslēgusies pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās

 

08.07.2021.

 

No 31. maija līdz 30. jūnijam ikvienam strādājošajam vecumā no 25 gadiem bija iespēja pieteikties kādā no izglītības programmām, lai apgūtu gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātas augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju mācības pieaugušajiem. Mācības pieaugušajiem tiek nodrošinātas ar Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējumu Valsts izglītības un attīstības aģentūras (VIAA) īstenotā pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

Mācību programmas, kas tika piedāvātas, kopumā aptvēra 12 digitālās kompetences: informācijas apstrāde/informācijas un datu pratība; komunikācija un sadarbība; digitālā satura veidošana; IT drošība; problēmu risināšana; programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana; digitālā biznesa analīze; multimediju dizains; digitālā projektu vadība; digitālā produktu vadība un izstrāde; digitālais mārketings; datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija.

Visas izglītības programmas tika izstrādātas ar mērķi uzlabot strādājošo un pašnodarbināto iedzīvotāju vispārīgās un profesionālās digitālās prasmes efektīvākam darbam un konkurētspējas uzlabošanai darba tirgū, ņemot vērā esošā darba tirgus izaicinājumus un pandēmijas radīto digitālo prasmju pilnveides nepieciešamību attālinātā darba veikšanai.

Pieteikties bija iespējams tiešsaistē, tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv. Pirms pieteikšanās bija iespējams saņemt konsultāciju par pieteikšanās procesu, piedāvātajām mācību programmām u. c. interesējošajiem jautājumiem,  sazinoties ar SIA “Baltijas Datoru akadēmija” mācību projektu vadītājiem.

SIA “Baltijas Datoru akadēmija” piedāvātās digitālo prasmju mācību programmas:

 • Datorlietošana lietpratējiem
 • Datu analīze ar Microsoft Excel un Microsoft Power BI
 • Digitālās prasmes iesācējiem
 • Digitālo mediju efektīva izmantošana un administrēšana
 • Dizaina domāšana, lietotāja pieredze un grafiskais dizains
 • Informācijas sistēmu testēšana
 • Informācijas un datu atlase, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel rīku
 • IT un personas datu aizsardzība, drošība uzņēmumā
 • Projektu vadība veiksmīgai biznesa mērķu sasniegšanai
 • Sadarbība un komunikācija tiešsaistes vidē – rīki un platformas mūsdienu vajadzībām
 • Tīmekļa vietnes izstrāde WordPress platformā produktu un pakalpojumu tirdzniecībai

 

Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir vien 5%, bet ES fondi un valsts finansējums sedz atlikušos 95%, savukārt, izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās izglītības programmas modulī vai studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir vien 10%, bet ES fondi un valsts finansējums - 90%. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas.

Mācībām varēja pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes. Pieteikties bija iespējams mācībām 3 izglītības programmās, taču vienlaicīgi var mācīties tikai vienā izglītības programmā. Šajā kārtā mācības notiks tikai attālināti.

Paldies visiem, kas pieteikušies mācībām! Ja izvēlējāties kādas no SIA “Baltijas Datoru akadēmija” piedāvātajām mācību programmām, mūsu projektu vadītāji sazināsies ar Jums e-pastā, informējot par mācību procesu, pēc tam, kad VIAA būs veikta visu pieteikumu izskatīšana kandidātu atbilstībai projekta prasībām.

Par projektu

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru. Vairāk informācijas: www.macibaspieaugusajiem.lv


Jautājumu gadījumā, lūdzu sazinieties ar mums sūtot e-pastu: macibas@bda.lv vai zvanot: 67505032.


 


 

PIESAKIES! Uzsākta pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās

 

08.06.2021.

 

No 31. maija ir atvērta jaunā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem var pieteikties kādā no piedāvātajām izglītības programmām, lai apgūtu gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātas augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju mācības pieaugušajiem. Mācību programmas kopumā aptver 12 digitālās kompetences: informācijas apstrāde/informācijas un datu pratība; komunikācija un sadarbība; digitālā satura veidošana; IT drošība; problēmu risināšana; programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana; digitālā biznesa analīze; multimediju dizains; digitālā projektu vadība; digitālā produktu vadība un izstrāde; digitālais mārketings; datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija.

Izglītības programmas izstrādātas, lai uzlabotu strādājošo un pašnodarbināto iedzīvotāju vispārīgās un profesionālās digitālās prasmes efektīvākam darbam un konkurētspējas uzlabošanai darba tirgū, ņemot vērā esošā darba tirgus izaicinājumus un pandēmijas radīto digitālo prasmju pilnveides nepieciešamību attālinātā darba veikšanai.

Pieteikties mācībām var līdz 30. jūnijam, tiešsaistē. Mācību grupu komplektēšana un mācības sāksies augustā un septembrī. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī izglītības programmu saraksts ir pieejams šeit: www.macibaspieaugusajiem.lv, vai sazinoties ar SIA Baltijas Datoru akadēmija mācību projektu vadītājiem: tālr. 67505032, e-pasts macibas@bda.lv

SIA Baltijas Datoru akadēmija piedāvātās profesionālās pilnveides izglītības programmas pieejamas šeit.

Plašāka informācija par mūsu digitālo prasmju mācību programmām

Līdzmaksājums par mācībām 5-10% apmērā

Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5%, bet ES fondi un valsts finansējums sedz atlikušos 95%, savukārt izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās izglītības programmas modulī vai studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, bet ES fondi un valsts finansējums - 90%. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes. Pieteikties iespējams mācībām 3 izglītības programmās, taču vienlaicīgi varēs mācīties tikai vienā izglītības programmā. Šajā kārtā mācības notiks tikai attālināti, tāpēc, izvēloties izglītības programmu, rūpīgi jāiepazīstas ar tās saturu un jāpievērš uzmanība materiāltehniskajam nodrošinājumam (tehnoloģiskie rīki, ierīces un programmatūra), kas būs nepieciešams izglītības programmas apguvei.

Par projektu

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru. Vairāk: www.macibaspieaugusajiem.lv