Atpakaļ

VIAA mācības pieaugušajiemEiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošana

 

12.10.2021.

 

Septembrī uzsākām mācības visām grupām, kuras tika nokomplektētas projekta 6. kārtas ietvaros.

Baltijas Datoru akadēmija šajā kārtā piedāvāja 10 profesionālās pilnveides izglītības programmas:

 • Digitālo mediju efektīva izmantošana un administrēšana;
 • Informācijas un datu atlase, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel rīku;
 • Dizaina domāšana, lietotāja pieredze un grafiskais dizains;
 • Digitālās prasmes iesācējiem;
 • Informācijas sistēmu testēšana;
 • Datorlietošana lietpratējiem;
 • Datu analīze ar Microsoft Excel un Microsoft Power BI;
 • Projektu vadība veiksmīgai biznesa mērķu sasniegšanai;
 • Sadarbība un komunikācija tiešsaistes vidē – rīki un platformas mūsdienu vajadzībām;
 • Tīmekļa vietnes izstrāde WordPress platformā produktu un pakalpojumu tirdzniecībai.

Mācību dalībnieku līdzfinansējuma apjoms profesionālās pilnveides izglītības programmās ir 10%, ES fondu un valsts – 90%.

Mācībām varēja pieteikties strādājoši un pašnodarbinātie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri.

Daudzi no mūsu 6. kārtas dalībniekiem mācās projektā pirmo reizi, tāpēc pēc mācību pabeigšanas uzsāktajos kursos varēs piedalīties projektā vēlreiz. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā.

Nākamā pieteikšanās kārta plānota 2022. gada sākumā. Sekojiet līdzi informācijai mūsu mājas lapā, kur tiks publicēta plašāka informācija par pieteikšanos projekta 7. kārtai.

Jautājumu gadījumā, lūdzu sazinieties ar mums sūtot e-pastu: macibas@bda.lv vai zvanot pa tālruni: 67505032.

 

Projekta īstenotājs

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

 

   

Projekta mērķis

 

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

 

Projekta īstenošanas laiks

 

2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

 

Projekta finansējuma avots

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

 

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmu, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas un augstskolas vai koledžas studiju moduļa vai studiju kursa apguve

 

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

 

 • profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana
 • neformālās izglītības programmu īstenošana

 

Projekta mērķa  grupa

Strādājošie un pašnodarbinātie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

 

Priekšrocības uzņemšanā būs sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

 

Mācību izmaksas

 • mācību maksu 90% (95% profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) apmērā sedz ES fondi un valsts, attiecīgi 5 - 10% ir strādājošā līdzmaksājums
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

Pieejamais atbalsts

 

 • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
 • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss
 • atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī)

 

 

Kontaktinformācija izglītības iestādē

 

 • Projekta koordinators: Veronika Iļjina, macibas@bda.lv, 67505032

Sīkāka informācija

 

www.macibaspieaugusajiem.lv

 

Projekta īstenošanas pamats

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

 

 

Noslēgusies pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās

 

08.07.2021.

 

No 31. maija līdz 30. jūnijam ikvienam strādājošajam vecumā no 25 gadiem bija iespēja pieteikties kādā no izglītības programmām, lai apgūtu gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātas augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju mācības pieaugušajiem. Mācības pieaugušajiem tiek nodrošinātas ar Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējumu Valsts izglītības un attīstības aģentūras (VIAA) īstenotā pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

Mācību programmas, kas tika piedāvātas, kopumā aptvēra 12 digitālās kompetences: informācijas apstrāde/informācijas un datu pratība; komunikācija un sadarbība; digitālā satura veidošana; IT drošība; problēmu risināšana; programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana; digitālā biznesa analīze; multimediju dizains; digitālā projektu vadība; digitālā produktu vadība un izstrāde; digitālais mārketings; datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija.

Visas izglītības programmas tika izstrādātas ar mērķi uzlabot strādājošo un pašnodarbināto iedzīvotāju vispārīgās un profesionālās digitālās prasmes efektīvākam darbam un konkurētspējas uzlabošanai darba tirgū, ņemot vērā esošā darba tirgus izaicinājumus un pandēmijas radīto digitālo prasmju pilnveides nepieciešamību attālinātā darba veikšanai.

Pieteikties bija iespējams tiešsaistē, tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv. Pirms pieteikšanās bija iespējams saņemt konsultāciju par pieteikšanās procesu, piedāvātajām mācību programmām u. c. interesējošajiem jautājumiem,  sazinoties ar SIA “Baltijas Datoru akadēmija” mācību projektu vadītājiem.

SIA “Baltijas Datoru akadēmija” piedāvātās digitālo prasmju mācību programmas:

 • Datorlietošana lietpratējiem
 • Datu analīze ar Microsoft Excel un Microsoft Power BI
 • Digitālās prasmes iesācējiem
 • Digitālo mediju efektīva izmantošana un administrēšana
 • Dizaina domāšana, lietotāja pieredze un grafiskais dizains
 • Informācijas sistēmu testēšana
 • Informācijas un datu atlase, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel rīku
 • IT un personas datu aizsardzība, drošība uzņēmumā
 • Projektu vadība veiksmīgai biznesa mērķu sasniegšanai
 • Sadarbība un komunikācija tiešsaistes vidē – rīki un platformas mūsdienu vajadzībām
 • Tīmekļa vietnes izstrāde WordPress platformā produktu un pakalpojumu tirdzniecībai

 

Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir vien 5%, bet ES fondi un valsts finansējums sedz atlikušos 95%, savukārt, izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās izglītības programmas modulī vai studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir vien 10%, bet ES fondi un valsts finansējums - 90%. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas.

Mācībām varēja pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes. Pieteikties bija iespējams mācībām 3 izglītības programmās, taču vienlaicīgi var mācīties tikai vienā izglītības programmā. Šajā kārtā mācības notiks tikai attālināti.

Paldies visiem, kas pieteikušies mācībām! Ja izvēlējāties kādas no SIA “Baltijas Datoru akadēmija” piedāvātajām mācību programmām, mūsu projektu vadītāji sazināsies ar Jums e-pastā, informējot par mācību procesu, pēc tam, kad VIAA būs veikta visu pieteikumu izskatīšana kandidātu atbilstībai projekta prasībām.

Par projektu

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru. Vairāk informācijas: www.macibaspieaugusajiem.lv


Jautājumu gadījumā, lūdzu sazinieties ar mums sūtot e-pastu: macibas@bda.lv vai zvanot: 67505032.


 


 

PIESAKIES! Uzsākta pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās

 

08.06.2021.

 

No 31. maija ir atvērta jaunā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem var pieteikties kādā no piedāvātajām izglītības programmām, lai apgūtu gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātas augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju mācības pieaugušajiem. Mācību programmas kopumā aptver 12 digitālās kompetences: informācijas apstrāde/informācijas un datu pratība; komunikācija un sadarbība; digitālā satura veidošana; IT drošība; problēmu risināšana; programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana; digitālā biznesa analīze; multimediju dizains; digitālā projektu vadība; digitālā produktu vadība un izstrāde; digitālais mārketings; datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija.

Izglītības programmas izstrādātas, lai uzlabotu strādājošo un pašnodarbināto iedzīvotāju vispārīgās un profesionālās digitālās prasmes efektīvākam darbam un konkurētspējas uzlabošanai darba tirgū, ņemot vērā esošā darba tirgus izaicinājumus un pandēmijas radīto digitālo prasmju pilnveides nepieciešamību attālinātā darba veikšanai.

Pieteikties mācībām var līdz 30. jūnijam, tiešsaistē. Mācību grupu komplektēšana un mācības sāksies augustā un septembrī. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī izglītības programmu saraksts ir pieejams šeit: www.macibaspieaugusajiem.lv, vai sazinoties ar SIA Baltijas Datoru akadēmija mācību projektu vadītājiem: tālr. 67505032, e-pasts macibas@bda.lv

SIA Baltijas Datoru akadēmija piedāvātās profesionālās pilnveides izglītības programmas pieejamas šeit.

Plašāka informācija par mūsu digitālo prasmju mācību programmām

Līdzmaksājums par mācībām 5-10% apmērā

Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5%, bet ES fondi un valsts finansējums sedz atlikušos 95%, savukārt izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās izglītības programmas modulī vai studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, bet ES fondi un valsts finansējums - 90%. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes. Pieteikties iespējams mācībām 3 izglītības programmās, taču vienlaicīgi varēs mācīties tikai vienā izglītības programmā. Šajā kārtā mācības notiks tikai attālināti, tāpēc, izvēloties izglītības programmu, rūpīgi jāiepazīstas ar tās saturu un jāpievērš uzmanība materiāltehniskajam nodrošinājumam (tehnoloģiskie rīki, ierīces un programmatūra), kas būs nepieciešams izglītības programmas apguvei.

Par projektu

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru. Vairāk: www.macibaspieaugusajiem.lv