Atpakaļ

Projektu vadība

Baltijas Datoru akadēmijai (BDA) ir vairāk kā 15 gadu pieredze mācību projektu un projekta ideju izstrādē, dokumentu sagatavošanā finanšu resursu piesaistei, mācību projektu realizācijā gan biznesa klientiem, gan valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī sociālajiem partneriem.

BDA galvenie darbības virzieni projektu vadībā:

1) Mācību kursi projektu vadībā ar starptautisku sertifikāciju, piemēram, Project+, PMP®, Prince2®, AgileScrum. Vairāk info Kursu katalogs;

2) Dalība dažādos vietēja mēroga un starptautiskos projektos;

3) Klientu projektu vadība un koordinēšana atbilstoši klientu vajadzībām;

4) Klientu konsultēšana par projekta izstrādi, finansējuma piesaisti un atbilstošo apmācības risinājumu izvēli.

BDA kopš 2003. gada realizē starptautiskus un Latvijas mēroga projektus – kultūras un izglītības, IT un citās jomās, piedāvājot mācību kursus uzņēmumu darbiniekiem pēc standartizētām programmām, kā arī izstrādājot pielāgotus mācību risinājumus. Projektu rezultātā uzņēmumos un izglītības iestādēs, kā arī citās organizācijās ir ieviesti dažādi interaktīvi mācību risinājumi, nodrošinātas mācības uzņēmumu un iestāžu darbiniekiem par dažādu IKT rīku un nozarei specifisku IT sistēmu lietošanu.

BDA ekspertiem ir teorētiskas zināšanas un praktiska pieredze projektu vadībā, ko apliecina starptautiski atzīti sertifikāti projektu vadībā.