Atpakaļ

Mācību vadības pakalpojumi

Baltijas Datoru Akadēmijas mācību vadības pakalpojumi:

 • Noteikt uzņēmuma un darbinieku mācību vajadzības;
 • Izstrādāt ieteikumus mācību procesa organizēšanai un uzlabošanai;
 • Izstrādāt mācību vadības sistēmas izmantošanas koncepciju;
 • Uzstādīt un ieviest uzņēmumā mācību vadības sistēmu;
 • Apmācīt uzņēmuma mācību organizatorus, e-kursu izstrādātājus un pasniedzējus;
 • Izstrādāt e-kursus uzņēmuma vajadzībām.

Mācību vadības risinājumu ieviešana – darbinieku vai studentu mācību vajadzību noteikšana konkrētajā brīdī un šo vajadzību apmierināšana maksimāli efektīvā veidā.

Mācību vadību var veiksmīgi automatizēt, izmantojot speciālu programmu „Apmācību Vadības Sistēma” (AVS). Mācību vadība tiek veidota ar internetā bāzētu lietotāja saskarni, ļaujot tās izmantot gan uzņēmuma iekšējā tīklā, gan arī internetā.


Mācību vadības sistēmas ieviešanas priekšrocības:

1. Mācību administratoriem: 

 • Novērtēt zināšanas, plānojot nepieciešamās mācības;
 • Nozīmēt mācību kursus vai pārbaudes testus;
 • Saņemt atskaites par mācību un testu rezultātiem;
 • Organizēt dažādas aptaujas;
 • Uzkrāt un izmantot informāciju par darbinieku/ studentu zināšanām, prasmēm, pabeigtajiem kursiem.

2. Kursu pasniedzējiem un izstrādātājiem:

 • Sagatavoti rīki e-kursu izstrādei un sagatavošanai;
 • Vide e-kursu publicēšanai un pasniegšanai;
 • Automātiski testi un citi rīki zināšanu novērtēšanai;
 • Rīki darbinieku/ studentu aktivitātes novērošanai un kontrolei.

3. Mācību dalībniekiem:

 • Iespēja piekļūt sev paredzētiem mācību kursiem, materiāliem, zināšanu novērtēšanas un pārbaudes testiem;
 • Iespēja komunicēt ar citiem mācību kursa dalībniekiem un pasniedzēju, izmantojot diskusijas, komunikāciju tiešsaistē (čats), e-pastu, skype, video konferences u.c.

Izmantošanas scenāriji – mācību vadība ir aktuāla jebkuram uzņēmumam, kas ikdienā nodarbojas ar darbinieku vai citu interesentu mācīšanu.


Ieguvumi ieviešot apmācību vadības sistēmu (AVS):

1) Ātra mācību organizēšana lielam cilvēku skaitam – organizācijā ar vairākiem desmitiem vai simtiem darbinieku ir nepieciešams informēt darbiniekus par jaunu datorsistēmu, produktu, pakalpojumu, darba procedūru vai citu būtisku jautājumu. Ja šāda informācija tiek izplatīta ar e-pasta palīdzību vai tiek publicēta uzņēmuma mājaslapā, daudzi to var nepamanīt. Šajā gadījumā mācību vadības sistēmā var izveidot vienkāršu e-kursu, kurā tiek sniegta nepieciešamā informācija. E-kursu jāapgūst tiem darbiniekiem, kuriem tas ir nepieciešams darba pienākumu veikšanai. E-kursam pievienotie testi ļauj pārliecināties, ka darbinieki to ir veiksmīgi apguvuši un izpratuši. Mācību administrators (piemēram, uzņēmuma vadība) no AVS saņem atskaiti par mācību rezultātiem.


2) Ģeogrāfisko attālumu pārvarēšana – situācijā, kad ir grūti sapulcināt darbiniekus/ studējošos vienā mācību norises vietā. Piemēram, uzņēmums ar filiālēm visā Latvijā vai mācību centrs, kas izglīto aizņemtus cilvēkus. Šādās situācijās AVS ļauj publicēt informāciju, kas ir sagatavota e-kursa veidā, tiek papildināta ar pasniedzēja aktīvu kursa pasniegšanu, izmantojot dažādus komunikāciju rīkus – video konferences, skype, komunikāciju tiešsaistē (čatu), diskusiju grupas, e-pastus u.c.


3) Darbinieku zināšanu uzturēšana – ikdienas darbā uzņēmuma darbinieki lielākoties ir pietiekami sagatavoti, lai pildītu savus darba pienākumus. Taču, pieņemot darbā jaunu darbinieku, ir nepieciešams nodrošināt mācības darbam ar izmantojamām sistēmām vai lietotajām procedūrām. Ja nepieciešamās mācības ir sagatavota e-kursu veidā, izmantojot AVS, darbinieks patstāvīgi var apgūt darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, negaidot nedēļu vai mēnesi, līdz uzņēmuma mācību centrs būs nokomplektējis mācību grupu un/ vai sarunājis pasniedzēju.


Šis piemērs ļaus Jums labāk izprast AVS lomu mācību vadībā. 

Zināšanu novērtēšana – viegli sagatavojami, automātiski novērtējami testi ir ļoti universāls rīks. Testus var izmantot lai:

 • Noteiktu zināšanu līmeni pirms mācībām, plānotu mācību saturu vai sadalītu mācībās iesaistāmos cilvēkus grupās, kas atbilstošas viņu zināšanu līmenim;
 • Noteiktu zināšanu līmeni pēc mācību pabeigšanas, kā arī, lai novērtētu, kādā apmērā sasniegti mācībām izvirzītie mērķi;
 • Organizētu darbinieku ikmēneša zināšanu pārbaudi vai ikgadējo atestāciju.

BDA ir specializējusies Moodle mācību vadības sistēmas izmantošanā un ieviešanā. Latvijā šī brīvā, atvērtā koda platforma ir kļuvusi par industrijas standartu gan biznesa, gan akadēmiskajā vidē.