Atpakaļ

Mācību risinājumi

BDA sadarbojas ar vadošajiem datortehnoloģiju ražotājiem, piedāvājot saviem klientiem ražotāju autorizētas mācības, kas tiek īstenotas pēc pasaulē atzītiem standartiem, kā arī izstrādājot klientu vajadzībām pielāgotas mācību programmas un risinājumus. BDA ir vairāk nekā 25 gadu pieredze mācību risinājumu izstrādē, piegādē un realizācijā, atbilstoši klientu mērķiem un vajadzībām.


BDA piedāvā šādus mācību risinājumus:


  1. Ražotāja autorizēti mācību kursi, kurus nodrošina sertificēti pasniedzēji atbilstoši visā pasaulē atzītiem standartiem. Pēc mācību kursu apmeklēšanas iespējams kārtot starptautiski atzītus sertifikācijas eksāmenus, apliecinot iegūtās zināšanas;

  2. Klientu biznesa mērķiem un vajadzībām pielāgotas mācību programmas un kursi, kas tiek izstrādāti ņemot vērā darbinieku sākotnējo iemaņu līmeni, uzņēmumam pieejamo IT infrastruktūru un uzņēmuma mērķus. Atbilstoši izstrādātajai apmācību programmai tiek izstrādāti arī zināšanu novērtēšanas testi, lai novērtētu mācību rezultātus un ieguvumus;

  3. Mācību vadības produkti – mācību vajadzību identificēšana, nepieciešamo prasmju audits, kompetenču modeļa izstrāde, mācību izdevumu novērtēšana un analīze, speciālas mācību vides izveide, kā arī zināšanu un iemaņu novērtēšana pēc mācībām;

  4. E-kursu izstrāde un mācības  BDA veic e-kursu izstrādi atbilstoši klientu vajadzībām, kā arī nodrošina mācības par e-kursu izstrādi. E-kursi ir veiksmīgs risinājums gadījumos, kad nepieciešams izglītot lielu skaitu cilvēku dažādos reģionos, kad ir apgrūtināta iespēja veidot vienotu mācību grupu noteiktā laikā (darbiniekiem ir atšķirīgs darba grafiks). Izmantojot e-risinājumus, darbiniekiem ir iespējams piedalīties mācībās sev ērtā laikā, nekļūstot atkarīgam no mācību vietas;

  5. Kombinētie mācību risinājumi (blended solutions) – BDA izstrādā kombinētos mācību risinājumus, kas ietver mācības klasē, e-mācību vidi un e-kursu moduļus. Kombinētie mācību risinājumi ir metode, kad tiek izmantotas dažādas mācību vides, lai paaugstinātu mācību efektivitāti un samazinātu mācību izmaksas. Piemēram, tiek īstenoti e-kursu moduļi darbinieku pamatprasmju mācībām, pēc kuru apgūšanas tiek organizētas padziļinātas mācības ar pasniedzēju klātienē. Šādā gadījumā e-vide ir gan kā atbalsts mācību veikšanai, gan mācību vide.

Mācību process ir nepārtraukta kompetenču un zināšanu attīstība, kas ir efektīva, ja tiek atbilstoši un savlaicīgi plānota.


BDA piedāvā īstenot mācības gan uz vietas konkrētajā uzņēmumā, gan BDA telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, izveidojot datorklasēs klienta reālajai situācijai maksimāli pietuvinātu vidi.