Atpakaļ

Īstenotie projekti

SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” nodrošina mācības projekta “Women4IT” 3. kārtas dalībniecēm

Latvijas Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas asociācija (LIKTA) organizētā projekta "Women4IT” ietvaros Baltijas Datoru Akadēmija (BDA) nodrošina dalībnieku apmācības 3 programmās:

  • "Projektu koordinators";
  • "Digitālo mediju speciālists";
  • "Informāciju sistēmu testētājs".

Par projektu

Projekta “Women4IT” uzdevumi ir:

  • veicināt jauniešu (15–29) nodarbinātību;
  • mazināt IKT speciālistu trūkumu Eiropā;
  • veicināt sieviešu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos.

Projekta mērķis: Palielināt jaunu sieviešu interesi par digitālajām tehnoloģijām un iespējām, kādas tās dod karjeras izaugsmē. Projekta ietvaros plānots novērtēt 700 jaunu sieviešu digitālās kompetences septiņās valstīs, piedāvājot iespēju saņemt personalizētus karjeras speciālista ieteikumus un digitālo prasmju apmācības savai pilnveidei un iesaistei darba tirgū.

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 2022. gada marta sākumā izsludināja pieteikšanos projekta Women4IT 3. kārtai, kuras ietvaros jaunām sievietēm vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuras nekur nestrādā un nemācās, ir iespēja apgūt kādu no sešām digitālo darbu jomām un saņemt atbalstu karjeras attīstībai. Šī projekta ietvaros apmācības dalībniecēm sniedz BDA.

Kopumā šajā kārtā pieteicās vairāk nekā 250 dalībnieču, un mācības uzsāka 67 jaunas sievietes. Joprojām vislielākā interese ir apgūt informācijas sistēmu testētāja jomu, un līdz šī gada jūnijam to apgūs 34 jaunas sievietes. Ne mazāk populārus mācību virzienus – digitālo mediju praktiķa un projektu koordinatora jomas – apgūs attiecīgi 19 un 14 jaunas sievietes. Lai veiksmīgāk izvēlētos mācību jomu, pirms kursu uzsākšanas sievietes novērtēja savas esošās digitālās prasmes un atbilstību dažādām profesijām ar speciāli izveidotu testu palīdzību.

Paralēli mācībām dalībniecēm ir iespēja saņemt atbalstu darba vietas atrašanai pēc mācību pabeigšanas. Visu mācību laiku dalībnieces individuāli strādā kopā ar mentoru, kurš palīdz labāk sagatavoties nodarbinātībai, kā arī apmeklē mentoringa seminārus, kuros nozares profesionāļi dalās ar savu pieredzi un sniedz atbalstu digitālo darbu karjeras uzsākšanā. Dalībniecēm ir iespēja piedalīties arī Karjeras info dienās, kas tiek organizētas sadarbībā ar nozares uzņēmumiem un sniedz iespēju iepazīt izvēlētās profesijas darba aizkulises.

Mācības un karjeras atbalsta pasākumi Latvijā tiek organizēti īstenojot starptautiskās partnerības projektu “Women4IT” (Nr. 2017-1-094), kas tiek finansēts Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros un kura mērķis ir veicināt jaunu sieviešu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos.


Vairāk informācijas projekta mājaslapā Women4IT - Empowering young women with digital skills.

Papildu informācija par projektu: Projekta “Women4IT” mācības Baltijas Datoru Akadēmijā absolvējušas 53 dalībnieces

Projekts „Delivering on skills for growth and Jobs”, Nr. VP/2013/010/181 izveidots, īstenojot Eiropas Savienības iniciatīvas „Grand Coalition for Digital Jobs” mērķus un to atbalsta Eiropas Komisijas, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļaušanas direktorāts.

Projekta mērķis: pārbaudīt praksē darba devēju atbalstītu IKT prasmju mācību un darba pieredzes modeli, kas līdz šim veiksmīgi īstenots Īrijā.

Projekta koordinatos Latvijā ir Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA). BDA sadarbībā ar LIKTA nodrošina mācību programmu.

Vairāk par projektu lasiet projekta mājas lapā.

SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" sadarbībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Latvijas IT uzņēmumu eksporta tirgu apgūšanu veicinošās aktivitātes”, kura mērķis ir attīstīt un paplašināt IT nozares uzņēmumu izstrādāto produktu un pakalpojumu eksportu.

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” ietvaros.

Projekta atsauce ERAF-2015-05
Projekta ID: ĀTA/2.3.1.1.1/15/78/104
Līguma Nr.: L-ĀTA-15-3495


SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" sadarbībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Latvijas IT nozares mārketinga aktivitātes ārvalstīs 2015. gadā”, kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto IT nozares uzņēmumu izstrādāto produktu eksportu uz ārzemēm.

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” ietvaros.

Projekta atsauce ERAF-2015-01
Projekta ID: ĀTA/2.3.1.1.1/15/71/007
Līguma Nr.: L-ĀTA-15-2765

2013.gada sākumā SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" (BDA) uzsāk dalību projektā „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (Līguma Nr. L-KC-11-0003). BDA projekta īstenošanas laikā veiks nozares pētījumus:

  • „Kompetenču bāzēta cilvēkresursu attīstības pārvaldības modeļa izstrāde”
  • „Universāla un atvērta kompetenču modeļa izstrāde organizāciju darbinieku attīstības plānošanai un nodrošināšanai saskaņā ar organizācijas attīstības stratēģiju”
  • „Uz e-mācībām balstīta zināšanu vadības risinājuma izstrāde”

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

Projekta aktualitātes:

Projekta īstenotājs:
Projekta partneri:

SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" sadarbībā ar Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) īstenoja Eiropas Sociāla fonda līdzfinansēto projektu „Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai” (2012-2015), kura mērķis bija paaugstināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošanu mikro un mazajos uzņēmumos, tā nodrošinot gan finanšu un cilvēku resursu ekonomiju, gan vieglāku un efektīvāku darbu ar klientiem un piegādātājiem.

MMU projektā bija iespēja apgūt 16 dažādas apmācības, sākot ar 8 akadēmisko stundu semināriem līdz pat 72 akadēmisko stundu gariem kursiem.

Kopumā projektā tika apmācīti 6784 dalībnieki Rīgā un reģionos: Aglonā, Aizkrauklē, Balvos, Cēsīs, Daugavpilī, Gulbenē, Jelgavā, Krāslavā, Kuldīgā, Liepājā, Limbažos, Madonā, Preiļos, Talsos, Valmierā, Ventspilī.

Projekts Nr. APA/1.3.1.1.1/12/03/001"Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai" (līgums Nr. L-APA-12-0031).

SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un citiem projekta partneriem īstenos Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projektu "Efektīva mācību metožu izmantošana kvalifikācijas paaugstināšanai bibliotēku nozarē" (Nr. 2012-1-LV1-LEO05-03414) ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Galvenais projekta mērķis ir izveidot bibliotēku nozares darbinieku profesionālās pilnveides programmu, lai paaugstinātu darbinieku kvalifikāciju un kompetences inovatīvo IT un e-apmācību didaktikas jomās. Projekta laikā tiks attīstīta apmācību vadības sistēma, izveidoti e-mācību materiāli, ļaujot mūžizglītību saņemt plašākai mērķa grupas auditorijai, sniedzot iespēju nepieciešamās zināšanas apgūt pieejamā laikā un vietā. >>

SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" sadarbībā ar Latvijas IT klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Latvijas IT uzņēmumu attīstība ārvalstu tirgos”,
kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto partneru izstrādāto IT nozares produktu eksportu ārvalstīs.

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” ietvaros. Projekta identifikācijas numurs ĀTA/2.3.1.1.1/11/34/045, ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgtā līguma numurs: L-ĀTA-12-0907.