Atpakaļ

Īstenotie projekti

Projekts „Delivering on skills for growth and Jobs”, Nr. VP/2013/010/181 izveidots, īstenojot Eiropas Savienības iniciatīvas „Grand Coalition for Digital Jobs” mērķus un to atbalsta Eiropas Komisijas, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļaušanas direktorāts.

Projekta mērķis: pārbaudīt praksē darba devēju atbalstītu IKT prasmju mācību un darba pieredzes modeli, kas līdz šim veiksmīgi īstenots Īrijā.

Projekta koordinatos Latvijā ir Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA). BDA sadarbībā ar LIKTA nodrošina mācību programmu.

Vairāk par projektu lasiet projekta mājas lapā.

SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" sadarbībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Latvijas IT uzņēmumu eksporta tirgu apgūšanu veicinošās aktivitātes”, kura mērķis ir attīstīt un paplašināt IT nozares uzņēmumu izstrādāto produktu un pakalpojumu eksportu.

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” ietvaros.

Projekta atsauce ERAF-2015-05
Projekta ID: ĀTA/2.3.1.1.1/15/78/104
Līguma Nr.: L-ĀTA-15-3495


SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" sadarbībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Latvijas IT nozares mārketinga aktivitātes ārvalstīs 2015. gadā”, kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto IT nozares uzņēmumu izstrādāto produktu eksportu uz ārzemēm.

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” ietvaros.

Projekta atsauce ERAF-2015-01
Projekta ID: ĀTA/2.3.1.1.1/15/71/007
Līguma Nr.: L-ĀTA-15-2765

2013.gada sākumā SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" (BDA) uzsāk dalību projektā „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (Līguma Nr. L-KC-11-0003). BDA projekta īstenošanas laikā veiks nozares pētījumus:

  • „Kompetenču bāzēta cilvēkresursu attīstības pārvaldības modeļa izstrāde”
  • „Universāla un atvērta kompetenču modeļa izstrāde organizāciju darbinieku attīstības plānošanai un nodrošināšanai saskaņā ar organizācijas attīstības stratēģiju”
  • „Uz e-mācībām balstīta zināšanu vadības risinājuma izstrāde”

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

Projekta aktualitātes:

Projekta īstenotājs:
Projekta partneri:

SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" sadarbībā ar Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) īstenoja Eiropas Sociāla fonda līdzfinansēto projektu „Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai” (2012-2015), kura mērķis bija paaugstināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošanu mikro un mazajos uzņēmumos, tā nodrošinot gan finanšu un cilvēku resursu ekonomiju, gan vieglāku un efektīvāku darbu ar klientiem un piegādātājiem.

MMU projektā bija iespēja apgūt 16 dažādas apmācības, sākot ar 8 akadēmisko stundu semināriem līdz pat 72 akadēmisko stundu gariem kursiem.

Kopumā projektā tika apmācīti 6784 dalībnieki Rīgā un reģionos: Aglonā, Aizkrauklē, Balvos, Cēsīs, Daugavpilī, Gulbenē, Jelgavā, Krāslavā, Kuldīgā, Liepājā, Limbažos, Madonā, Preiļos, Talsos, Valmierā, Ventspilī.

Projekts Nr. APA/1.3.1.1.1/12/03/001"Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai" (līgums Nr. L-APA-12-0031).

SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un citiem projekta partneriem īstenos Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projektu "Efektīva mācību metožu izmantošana kvalifikācijas paaugstināšanai bibliotēku nozarē" (Nr. 2012-1-LV1-LEO05-03414) ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Galvenais projekta mērķis ir izveidot bibliotēku nozares darbinieku profesionālās pilnveides programmu, lai paaugstinātu darbinieku kvalifikāciju un kompetences inovatīvo IT un e-apmācību didaktikas jomās. Projekta laikā tiks attīstīta apmācību vadības sistēma, izveidoti e-mācību materiāli, ļaujot mūžizglītību saņemt plašākai mērķa grupas auditorijai, sniedzot iespēju nepieciešamās zināšanas apgūt pieejamā laikā un vietā. >>

SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" sadarbībā ar Latvijas IT klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Latvijas IT uzņēmumu attīstība ārvalstu tirgos”,
kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto partneru izstrādāto IT nozares produktu eksportu ārvalstīs.

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” ietvaros. Projekta identifikācijas numurs ĀTA/2.3.1.1.1/11/34/045, ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgtā līguma numurs: L-ĀTA-12-0907.