Atpakaļ

Autortiesības un Preču zīmes

AXELOS preču zīmes

  • ITIL® ir AXELOS Limited reģistrēta preču zīme, izmantota ar AXELOS Limited atļauju. Visas tiesības aizsargātas.
  • PRINCE2® ir AXELOS Limited reģistrēta preču zīme, izmantota ar AXELOS Limited atļauju. Visas tiesības aizsargātas.
  • PRINCE2 Agile® ir AXELOS Limited reģistrēta preču zīme, izmantota ar AXELOS Limited atļauju. Visas tiesības aizsargātas.

PMI preču zīmes

  • PMP® ir Project Management Institute, Inc. reģistrēta preču zīme.
  • PgMP® ir Project Management Institute, Inc. reģistrēta preču zīme.
  • PMI-ACP® ir Project Management Institute, Inc. reģistrēta preču zīme.
  • PMI®, (PgMP)® ir Project Management Institute, Inc. reģistrēta preču zīme.
  • PMBOK® Guide ir Project Management Institute, Inc. reģistrēta preču zīme.
  • PMI Registered Education Provider logo ir Project Management Institute, Inc. reģistrēta preču zīme.