Mācības pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei

Izglītības un zinātnes ministrijas finansētas programmas “Inovatīvu mācību metožu un izglītības tehnoloģiju izmantošana mūsdienīgā mācību procesa pilnveidei digitālajā vidē” ietvaros laika periodā no 2021. gada augusta līdz 2021. gada decembrim tiek organizētas mācības vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem ar mērķi paaugstināt vispārējās un profesionālas izglītības iestāžu pedagogu profesionālo kompetenci inovatīvu mācību metožu un izglītības tehnoloģiju izmantošanā mūsdienīga mācību procesa pilnveidei digitālajā vidē.

Programmas saturu veido trīs izvēles kursi, katru no tiem iespējams apgūt divu līmeņu izglītības tehnoloģiju kompetences grupās − Pamata un Profesionālā.

Piedāvātie kursi (uzklikšķinot uz kursa nosaukuma, aicinām iepazīties ar katras programmas saturu):
1. Digitālā mācību satura veidošana un izmantošana mācību procesā

Mērķauditorija: vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi.

Ieteicamās priekšzināšanas: pamatprasmes darbam ar datoru, pamatprasmes darbam ar Microsoft Office vai analogu programmatūru, pamatprasmes darbam tīmeklī.

2. Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību

Mērķauditorija: vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi.

Ieteicamās priekšzināšanas: pamatprasmes darbam ar datoru, pamatprasmes darbam ar Microsoft Office vai analogu programmatūru, pamatprasmes darbam tīmeklī.

3. Padziļinātā IT pratība

Mērķauditorija: vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu informātikas, matemātikas, fizikas un tehnoloģisko priekšmetu pedagogi.

Ieteicamās priekšzināšanas: lietotāja līmeņa prasmes darbam ar datoru, lietotāja līmeņa prasmes darbam ar izklājlapas lietotnēm (piem. Microsoft Excel vai Google Sheets), pamatprasmes darbam ar Moodle.

Mācību kursi pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei tiks īstenoti 36 akadēmisko stundu apjomā.

Pēc 36 akadēmisko stundu mācību kursa pilnīgas apguves mācību dalībniekiem tiek izsniegtas apliecības. Mācību kursa apguve tiks nodrošināta pasniedzēju vadībā ar praktisku pieredzi mūsdienīga mācību procesa pilnveidei digitālajā vidē. Mācības tiks organizētas attālināti − tiešsaistē (online).

Lai pieteiktos, klikšķiniet uz kalendāra aktīvās saites un aizpildiet pieteikuma informāciju.

Jūs varat pieteikties vairākiem kursiem, bet tikai vienā no tā līmeņiem – pamata vai profesionālajā. Pirms piesakāties, noteikti izlasiet katra kursa programmas aprakstu, lai izvērtētu, kurš no tiem visvairāk atbilst Jūsu interesēm un vajadzībām, noteikti izpildiet pašvērtējuma testu, lai noteiktu atbilstošo līmeni, kā arī izvēlieties sev piemērotāko mācību grupu un attiecīgi kursa norises laiku.

Mācību grafiks − 2021. gada augusts–decembris

Digitālā mācību satura veidošana un izmantošana mācību procesā

1. grupa − mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)

DM - 1.grupa

Digitālā mācību satura veidošana un izmantošana mācību procesā

2. grupa − mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)

DM - 2.grupa

Digitālā mācību satura veidošana un izmantošana mācību procesā

3. grupa − mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)

DM - 3.grupa

Digitālā mācību satura veidošana un izmantošana mācību procesā

4. grupa − mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)

DM - 4.grupa

Digitālā mācību satura veidošana un izmantošana mācību procesā

1. grupa − mācības attālināti (online) (Padziļinātais līmenis)

DM - 1.grupa


Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību

1. grupa − mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)

MPO - 1.grupa

Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību

2. grupa − mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)

MPO - 2.grupa

Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību

D1. grupa − mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)

MPO - D1.grupa

Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību

D2. grupa − mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)

MPO - D2.grupa

Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību

D3. grupa − mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)

MPO - D3.grupa

Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību

D4. grupa − mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)

MPO -D4.grupa

Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību

1. grupa − mācības attālināti (online) (Padziļinātais līmenis)

MPO - 1.grupa


Padziļinātā IT pratība

1. grupa − mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)

IT - 1.grupa

Padziļinātā IT pratība

2. grupa − mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)

IT - 2.grupa

Padziļinātā IT pratība

1. grupa − mācības attālināti (online) (Padziļinātais līmenis)

IT - 1.grupa

*Mācību grafikā iespējamas izmaiņas

Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums, sūtot e-pastu: iluta.egle@bda.lv, vai zvanot: 67505032.