Mācības pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei

Izglītības un zinātnes ministrijas finansētas programmas “Inovatīvu mācību metožu un izglītības tehnoloģiju izmantošana mūsdienīgā mācību procesa pilnveidei digitālajā vidē” ietvaros laika periodā no 2020. gada augusta sākuma līdz 2020. gada decembrim tiek organizētas mācības vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem ar mērķi paaugstināt vispārējās un profesionālas izglītības iestāžu pedagogu profesionālo kompetenci inovatīvu mācību metožu un izglītības tehnoloģiju izmantošanā mūsdienīga mācību procesa pilnveidei digitālajā vidē.

Programmas saturu veido trīs izvēles tēmas, katru no tām iespējams apgūt 2 līmeņu izglītības tehnoloģiju kompetences grupās − Pamata un Profesionālā.

Piedāvātās tēmas:
1. Digitālā mācību satura veidošana un izmantošana mācību procesā
2. Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību
3. Padziļinātā IT pratība

Mācību programmas pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei tiks īstenotas 36 (trīsdesmit sešu) akadēmisko stundu apjomā.

Pēc mācību programmas pilnīgas apguves mācību dalībniekiem tiek izsniegts pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei apliecinošs sertifikāts par 36 akadēmiskajām stundām.

Mācību programmas apguve tiks nodrošināta pasniedzēju vadībā ar praktisku pieredzi mūsdienīga mācību procesa pilnveidei digitālajā vidē. Mācības tiks organizētas Rīgā (mācību norises vietas adrese katrai grupai tiks precizēta). Piedāvājam iespēju piedalīties mācībās attālināti − tiešsaistē (online).

Lai pieteiktos, klikšķiniet uz kalendāra aktīvās saites un aizpildiet pieteikuma informāciju.

Mācību grafiks − 2020. gada augusts–decembris

Digitālā mācību satura veidošana un izmantošana mācību procesā
1.grupa (Pamata līmenis)
P O T C P
3. 10:00 4. 10:00 Septembris
17:15 17:15
9. 13:00 10. 10:00 11. 10:00
16:15 17:15 17:15

Digitālā mācību satura veidošana un izmantošana mācību procesā
2.grupa − mācības tiešsaistē (online) (Pamata līmenis)
P O T C P
17. 10:00 18. 10:00 Septembris
17:15 17:15
23. 13:00 24. 10:00 25. 10:00
16:15 17:15 17:15

Digitālā mācību satura veidošana un izmantošana mācību procesā
3.grupa − mācības tiešsaistē (online) (Pamata līmenis)
P O T C P
16. 13:00 Septembris
16:15
30. 13:00
16:15
14. 13:15 15. 10:00 16. 10:00 Oktobris
16:30 17:15 17:15
28. 13:15
16:30
11. 13:15 Novembris
16:30

Digitālā mācību satura veidošana un izmantošana mācību procesā
4.grupa − mācības tiešsaistē (online) (Pamata līmenis)
P O T C P
1. 10:00 2. 10:00 Oktobris
17:15 17:15
7. 13:00 8. 10:00 9. 10:00
16:15 17:15 17:15

Digitālā mācību satura veidošana un izmantošana mācību procesā
5.grupa (Pamata līmenis)
P O T C P
21. 10:00 Septembris
17:15
28. 10:00
17:15
5. 10:00 9. 10:00 Oktobris
17:15 17:15
13. 10:00
13:15

Digitālā mācību satura veidošana un izmantošana mācību procesā
6.grupa  − mācības tiešsaistē (online)(Pamata līmenis)
P O T C P
29. 10:00 30. 10:00 Oktobris
17:15 17:15
4. 13:00 5. 10:00 6. 10:00 Novembris
16:15 17:15 17:15

Digitālā mācību satura veidošana un izmantošana mācību procesā
7.grupa  − mācības tiešsaistē (online)(Pamata līmenis)
P O T C P
4. 10:00 5. 10:00 6. 10:00 Novembris
17:15 17:15 17:15
9. 10:00 10. 10:00
17:15 13:15

Digitālā mācību satura veidošana un izmantošana mācību procesā
8.grupa  − mācības tiešsaistē (online)(Pamata līmenis)
P O T C P
12. 10:00 13. 10:00 Novembris
17:15 17:15
19. 10:00 20. 10:00
17:15 17:15
25. 13:15
16:30

Digitālā mācību satura veidošana un izmantošana mācību procesā
9.grupa  − mācības tiešsaistē (online)(Pamata līmenis)
P O T C P
16. 10:00 17. 10:00 19. 10:00 20. 10:00 Novembris
17:15 13:15 17:15 17:15
23. 10:00
17:15

Digitālā mācību satura veidošana un izmantošana mācību procesā
1.grupa (Padziļinātais līmenis)
P O T C P
26. 10:00 27. 10:00 Novembris
17:15 17:15
2. 13:00 3. 10:00 4. 10:00 Decembris
16:15 17:15 17:15


Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību
2.grupa (Pamata līmenis)
P O T C P  
24. 10:00 25. 10:00 26. 10:00 27. 10:00 28. 10:00 Augusts
17:15 17:15 17:15 17:15 13:15

Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību
3.grupa − mācības tiešsaistē (online) (Pamata līmenis)
P O T C P
19. 10:00 20. 10:00 21. 10:00 22. 10:00 23. 10:00 Oktobris
17:15 17:15 17:15 17:15 13:15

Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību
5.grupa (Pamata līmenis)
P O T C P  
28. 10:00         Septembris
17:15
5. 10:00         Oktobris
16:25
12. 10:00        
16:25
19. 10:00        
16:25
26. 10:00        
16:25

Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību
6.grupa (Pamata līmenis)
P O T C P  
        2. 10:00 Oktobris
17:15
        9. 10:00
16:25
        16. 10:00
16:25
        23. 10:00
16:25
        30. 10:00
16:25

Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību
7.grupa (Pamata līmenis)
P O T C P  
  20. 10:00   22. 10:00   Oktobris
17:15 16:25
  27. 10:00      
16:25
  3. 10:00       Novembris
16:25
  10. 10:00      
16:25

Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību
8.grupa (Pamata līmenis)
P O T C P  
2. 10:00         Novembris
17:15
9. 10:00        
16:25
16. 10:00        
16:25
23. 10:00        
16:25
30. 10:00        
16:25

Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību
9.grupa (Pamata līmenis)
P O T C P  
        6. 10:00 Novembris
17:15
        13. 10:00
16:25
        20. 10:00
16:25
        27. 10:00
16:25
        4. 10:00 Decembris
16:25

Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību
10.grupa (Pamata līmenis)
P O T C P  
      12. 10:00   Novembris
17:15
      19. 10:00  
16:25
      26. 10:00  
16:25
      3. 10:00   Decembris
16:25
      10. 10:00  
16:25

Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību
11.grupa - mācības tiešsaistē (online) (Pamata līmenis)
P O T C P  
      10. 16:00 11. 16:00 Septembris
19:00 19:00
  15. 16:00   17. 16:00 18. 16:00
19:00 19:00 19:00
      1. 16:00 2. 16:00 Oktobris
19:00 19:00
    8. 16:00 9. 16:00
19:00 19:00

Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību
1.grupa (Padziļinātais līmenis)
P O T C P
3. 10:00 4. 10:00 Septembris
17:15 17:15
7. 10:00 8. 10:00 10. 10:00
17:15 17:15 13:15


Padziļinātā IT pratība
1.grupa  − mācības tiešsaistē (online)(Pamata līmenis)
P O T C P
14. 10:00 Oktobris
13:00
19. 10:00 20. 10:00 23. 10:00
17:15 17:15 13:15
28. 10:00
13:00
11. 10:00 Novembris
13:00
25. 10:00
13:00

Padziļinātā IT pratība
2.grupa (Pamata līmenis)
P O T C P
26. 10:00 27. 10:00 28. 10:00 29. 10:00 Oktobris
17:15 17:15 17:15 17:15
2. 10:00 Novembris
13:15

Padziļinātā IT pratība
3.grupa  − mācības tiešsaistē (online)(Pamata līmenis)
P O T C P
7. 10:00 8. 10:00 9. 10:00 10. 10:00 11. 10:00 Decembris
17:15 17:15 17:15 17:15 13:15

Padziļinātā IT pratība
1.grupa (Padziļinātais līmenis)
P O T C P
25. 10:00 27. 10:00 Novembris
17:15 17:15
1. 10:00 2. 10:00 4. 10:00 Decembris
17:15 17:15 13:15

*Mācību grafikā iespējamas izmaiņas