Tiešsaistē iespējams apgūt profesionālās kompetences pilnveides kursu pedagogiem “Interaktīvi mācību materiāli un to pielietošana mācību procesā”

Baltijas Datoru akadēmija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru no 2020. gada aprīļa līdz 2020. gada jūnijam nodrošina profesionālās kompetences pilnveides kursu pedagogiem “Interaktīvi mācību materiāli un to pielietošana mācību procesā”.

Kursa ilgums: 22 stundas, no kurām 16 stundas klātienes nodarbības, 6 stundas patstāvīgie darbi.

Kursā tiks apskatītas tādas tēmas kā:

1)      Moderno tehnoloģiju nozīme un pielietošana mūsdienu mācību procesā;

2)      Mācību materiālu meklēšana internetā;

3)      Digitālo mācību materiālu izstrāde – vizuālo materiālu veidošana (prezentācijas, plakāti, ielūgumi, ziņojumi, sertifikāti u.c.);

4)      Digitālo mācību materiālu izstrāde – testu,  pārbaužu darbu un aptauju veidošana;

5)      Bezmaksas rīku izmantošana interaktīvu mācību video veidošanai un daudzas citas praktiskas tēmas, kas atvieglos mācību procesu.

 

Ar tuvāko nodarbību grafikiem varat iepazīties zemāk:

Grupa

Norises datums -  pirmā diena

Norises datums - otrā diena

Norises datums - trešā diena

Norises datums - ceturtā diena

1. grupa

24. aprīlis

6. maijs

21. maijs

25. maijs

2. grupa

28. aprīlis

11. maijs

22. maijs

28. maijs

3. grupa

08. maijs

27. maijs

1. jūnijs

15. jūnijs

 

Projekta vadītāja: Iluta Egle, iluta@bda.lv (mob. 26411894)

 

ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001)