Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2021. gada trešajā ceturksnī


Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2021. gada trešajā ceturksnī

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2021. gada trešajā ceturksnī pabeigta viena pētījuma īstenošana un tiek turpināta visu iepriekš apstiprināto pētījumu īstenošana. Sagatavots un iesniegts devītais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. 

Jūnijā noslēdzies SIA “Datorzinību centrs” pētījums Nr. 2.5 “E-mācību objektu veidošanas, migrācijas un lietošanas sadarbspējas nodrošināšana mākoņdatošanas infrastruktūrā”. Pētījumā tika izveidots modelis un algoritmi, kas ļauj būtiski uzlabot esošos satura veidošanas rīkus, nodrošina plašāku satura pieejamību Moodle un Open edX e-mācību platformās atbilstoši HTML5 un specializētajiem e-mācību standartiem (SCORM). Tika veikti arī pētījumi, lai izveidotu koncepciju un algoritmus mākoņpakalpojumā bāzētam mācību satura migrācijas rīkam un nodrošinātu satura pārnesamību no Moodle e-mācību platformas uz Open edX. Pētījuma rezultātā ir izveidoti abu rīku prototipi, un arī veikta šo izstrāžu validācija.

SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “Helmes Latvia” pētījums Nr. 1.4 “Uz viedām  tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde” uzsākts 2019. gada maijā. 2021. gada trešajā ceturksnī tiek turpināta rūpnieciskā pētījuma trešā aktivitāte “Viedo tehnoloģiju pielietojums moderno personāla pārvaldības pieeju nodrošināšanai” un eksperimentālās izstrādes aktivitāte “PPR prototipa izveide”. Septembrī uzsākta pēdējās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “PPR prototipa validācija” īstenošana. Pētījumu plānots pabeigts 2021. gada ceturtajā ceturksnī.

Atskats projekta ceturkšņos:

https://www.bda.lv/bda4/lv/Home/Jaunums/itkc_projekts_2021_2_ceturksnis

https://www.bda.lv/bda4/lv/Home/Jaunums/itkc_projekts_2021_1_ceturksnis

https://www.bda.lv/bda4/lv/Home/Jaunums/itkc_projekts_2020_4_ceturksnis

https://www.bda.lv/bda4/lv/Home/Jaunums/itkc_projekts_2020_3_ceturksnis

https://bda.lv/bda4/lv/Home/Jaunums/itkc_projekts_2020_2_ceturksnis

http://bda.lv/bda4/lv/Home/Jaunums/itkc_projekts

http://bda.lv/bda4/lv/Home/Jaunums/Pētniecība

https://bda.lv/bda4/lv/Home/Jaunums/itkc_projekts_2020_1_ceturksnis

  

Vairāk par iepriekš projektā paveikto:

https://www.itkc.lv/projekta-informacijas-un-komunikacijas-tehnologiju-kompetences-centrs-aktualitates-2021-gada-tresaja-ceturksni

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.