Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2021. gada pirmajā ceturksnī


Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2021. gada pirmajā ceturksnī

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2021. gada pirmajā ceturksnī uzsākt piecu jaunu pētījumu īstenošana un tiek turpināta visu iepriekš apstiprināto pētījumu īstenošana. Sagatavots un iesniegts septītais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Visas sanāksmes notikušas pilnībā attālināti.

25. februārī norisinājusies tiešsaistes konference “FF 314: Kompetences centri. Inovācijas izaugsmei un eksportam”, kurā īsi un kodolīgi 314 sekunžu uzrunās pieredzē dalījās arī IT kompetences centra pētījumu īstenotāju SIA “Tilde” un SIA “We Are Dots” pārstāvji.


SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “Helmes Latvia” pētījums Nr. 1.4 “Uz viedām  tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde” uzsākts 2019. gada maijā. 2021. gada pirmajā ceturksnī tiek turpināta rūpnieciskā pētījuma trešā aktivitāte “Viedo tehnoloģiju pielietojums moderno personāla pārvaldības pieeju nodrošināšanai” un eksperimentālās izstrādes aktivitāte “PPR prototipa izveide”.

Atskats projekta ceturkšņos:

https://www.bda.lv/bda4/lv/Home/Jaunums/itkc_projekts_2020_4_ceturksnis

https://www.bda.lv/bda4/lv/Home/Jaunums/itkc_projekts_2020_3_ceturksnis

https://bda.lv/bda4/lv/Home/Jaunums/itkc_projekts_2020_2_ceturksnis

http://bda.lv/bda4/lv/Home/Jaunums/itkc_projekts

http://bda.lv/bda4/lv/Home/Jaunums/Pētniecība

https://bda.lv/bda4/lv/Home/Jaunums/itkc_projekts_2020_1_ceturksnis

  

Vairāk par iepriekš projektā paveikto:

http://www.itkc.lv/2021/3/

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.