Noslēgusies 2. kārta projektam Women4IT

Apmācību sniedzējs: SIA “Baltijas Datoru akadēmija”.

Klients: Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas Asociācija (turpmāk - LIKTA)

Projekta “Women4IT” (Nr. 2017-1-094 “YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda” – WOMEN4IT) 2. kārta norisinājās laika posmā no 25.01.2021 līdz 26.03.2021.

4IT

3 mēnešu laikā, intensīvu 160 akadēmisko stundu ilgā mācību procesā, piedaloties tiešsaistes mācībās, 85 meitenes kļuva par projekta absolventēm un apguva digitālās prasmes kopumā 5 profesiju grupās - “Informācijas sistēmu testētājs”, “Digitālo mediju speciālists”, “Datu analītiķis”, “Datu aizsardzības speciālists” un “Projektu koordinators”.

Projekta mācībspēks - 8 pasniedzēji, 1 vieslektors, 10 BDA kolēģi un 3 LIKTA pārstāvji.

Meitenes katru mācību programmu novērtēja augstu, kā galvenās pozitīvās lietas atzīmējot to, ka mācības noritēja attālināti, kas ļāva mācības apvienot ar ikdienas pienākumiem; pasniedzēji pārliecināja, ka ir savas jomas profesionāļi, kas iepazīstina arī ar reālās dzīves piemēriem un vienmēr atbild uz jautājumiem; viegli pieejami un labi strukturēti mācību materiāli; balanss starp teoriju un praktiskajiem uzdevumiem.
Meitenes, kuras sākumā uz mācību programmu raudzījušās ar lielu interesi, bet nedrošību, nu atzīst, ka pēc mācību apgūšanas, jūtas kā profesionāles savā jomā un ir gatavas doties darba tirgū.

Projekts “Women4IT” (Nr. 2017-1-094) Latvijā tiek īstenots starptautiskās partnerības ietvaros, un tiek finansēts Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros, kura mērķis ir veicināt jaunu sieviešu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos.