Seminārs “Kiberdrošība un tās risku pārvaldības nozīme MVU”

Seminārs “Kiberdrošība un tās risku pārvaldības nozīme MVU”

 

Programma

Semināra anotācija:

Seminārs veltīts īstenotā Erasmus+ “REDucing the CYBERsecurity Management Skills Gap in SMEs” projekta rezultātu atspoguļošanai ar sākotnēju ieskatu par kiberdrošību un tās risku pārvaldības nozīmi. Tas paredzēts

Gints Mārkalnietis, CERT.LV Kiberdrošības eksperts auditorijai uzsvērs kas īsti ir kiberdrošība, kādēļ tā ir tik svarīga uzņēmumiem un kādi ir visraksturīgākie kiberuzbrukumi Latvijā.

Ojārs Lagzdiņš, Expobank Datu aizsardzības speciālists/Drošības pārvaldnieks, lauzīs mītus par to, ka vienīgi lielie uzņēmumi šķiet vilinoši kiberuzbrucējiem un sniegs vadlīnijas MVU labas kiberdrošības pārvaldības prakses ieviešanā.

Nav jābūt kiberdrošības ekspertam, lai sāktu rīkoties jau tagad, tomēr katra uzņēmēja un darbinieka pienākums ir sevi pilnveidot un izglītot jautājumos, kas attiecināmi ar viņa profesionālo darbību, tajā skaitā gūt izpratni kā nodrošināt tehniski drošu darba vidi, par profesionālas attīstības nepieciešamību un iespējām varēs uzzināt no Zanes Siliņas Latvijas Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas Asociācijas pārstāves.

Savukārt Uldis Lībietis, Tet Datu aizsardzības un IT risku nodaļas vadītājs semināra laikā auditorijai sniegs ieskatu vienā no Latvijas lielākā uzņēmuma kiberdrošības pārvaldībā.

  

Semināra datums: 20. maijs 2021.
Laiks: 12:00 – 14:40
Pasākuma norise: Tiešsaistē
Semināra valoda: Latviešu
Piesakies:  https://ej.uz/BDAseminars

 

11:55 – 12:00

Pasākuma dalībnieku pieslēgšanās

12:00 – 12:05

Marija Vilne,
Baltijas Datoru akadēmija, moderators

Semināra ievads

12:05 – 12:45

Gints Mālkalnietis,
CERT.LV, Kiberdrošības eksperts

Aktuālie kiberuzbrukumi Latvijā

12:45 – 13:15

Ojārs Lagzdiņš,
Expobank, Datu aizsardzības speciālists/Drošības pārvaldnieks

Kiberdrošība – kļūdīgi sabiedrības pieņēmumi un vērtīgi eksperta ieteikumi

13:15 – 13:30

Zane Siliņa,
Latvijas Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas Asociācija,

Mācības kā pamats uzņēmuma izpratnei par kiberdrošību: mācību nozīme un iespējas MVU

13:30 – 13:50

Uldis Lībietis,
Tet, Datu aizsardzības un IT risku nodaļas vadītājs

Kiberdrošības incidentu pārvaldība - Tet pieredze

13:55 – 14:40

Ainis Mūsiņš
Baltijas Datoru akadēmija, IT drošības speciālists

“REDCYBERSG” projekta rezultāti – pielāgota brīvpiekļuves resursu pieejamība, kā instruments MVU kiberdrošības risku pārvaldības prasmju trūkumu mazināšanai

Piesakies pasākumam aizpildot pieteikuma anketu: https://ej.uz/BDAseminars 
Pēc reģistrācijas, uzaicinājumu uz semināru Jums tiks nosūtīts uz norādīto e-pasta adresi.

* Ja jums ir jautājumi par semināru vai reģistrāciju, lūdzu, sazinieties ar: Marija Vilne, marija.vilne@bda.lv

 

Vairāk par projektu:

Seminārs tiek organizēts Erasmus+ “REDucing the CYBERsecurity Management Skills Gap in SMEs” projekta Nr. 2018-1-LV01-KA202-046987 ietvaros. Šī projekta mērķis un galvenie rezultāti bija uzlabot MVU kiberdrošības pārvaldības prasmes, sākotnēji katrā partnervalstī identificējot to labās prakses principus un prasmju trūkumus, turpmāk izstrādājot brīvpiekļuves mācību materiālus. Projekta rezultātā MVU būs iespēja izvērtēt esošos un potenciālos kiberriskus, kā arī optimizēt un ieviest pasākumus savos kiberdrošības risku pārvaldības procesos.

Šajā projektā Baltijas Datoru akadēmija (Latvija) kā vadošais partneris cieši sadarbojās ar Ventspils augstskolu (Latvija), Training 2000psc un ITIS “E.Mattei” (Itālija), Mugla Sitki Kocman University un Ankara Haci Bayram Veli University (Turcija), University of Library Studies and Information Technologies (Bulgārija) un University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (Šveice).