Šī gada decembrī mainīsies Project Management Professional (PMP)® sertifikācijas eksāmens!

Project Management Institute (PMI) ir paziņojis, ka  2019. gada 16. decembrī mainīsies Project Management Professional (PMP)® sertifikācijas eksāmens.

Ik pēc 3-5 gadiem PMI veic izpēti, lai saprastu, kāda ir jauno nozares tendenču ietekme un kā ir mainījušies projektu vadītāju pienākumi. Jaunajā sertifikācijas eksāmena versijā uzmanība tiks vērsta uz – cilvēkresursiem, procesiem un uzņēmējdarbības vidi. Mainīsies arī eksāmena vērtēšanas principi.

Iepriekšējais pētījums tika veikts 2015. gadā, un uz tā rezultātu bāzes tika izstrādāts esošais sertifikācijas eksāmens, kuru iespējams kārtot vēl līdz šī gada 15. decembrim.

Aicinām neatlikt mācības un eksāmena kārtošanu uz pēdējo brīdi, savlaicīgi ieplānojiet tam laiku!

Izmaiņas eksāmenā neietekmē esošo mācību saturu un PMBOK® Guide versiju.

Nākošā mācību grupa PV1, PMP® eksāmena sagatavošanas kursā (56 PDU) uzsāk mācības jau šī gada 7.oktobrī.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, rakstiet mums uz bda@bda.lv vai sazinieties ar savu klientu konsultantu.