Kursi tuvākajā laikā (oktobris, novembris, decembris)

Oktobris

Microsoft Teams pārvaldība
24.–27.10.2022.
Business Analysis, CBAP® and CCBA® examination preparation course
24.–28.10.2022.
Oracle Database: Introduction to SQL
24.–28.10.2022.
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] 24.–28.10.2022.
Microsoft Azure pamati 25.10.2022.
Datu komunikāciju pamati 31.10.–01.11.2022.

Novembris

Microsoft Azure administrēšana
01.–04.11.2022.
Lietojamības un UX pamati
02.–09.11.2022.
Certified Ethical Hacker v.11
02.–11.11.2022.
PRINCE2® Pamati, 6. versija
03.–07.11.2022.
Datu analīze ar Microsoft Power BI
07.–09.11.2022.
Scrum Product Owner Certified (SPOC™)
07.–09.11.2022.
CompTIA® A+ Comprehensive Approach (220-1001 and 220-1002)
07.–11.11.2022.
ISTQB® Certified Tester Foundation Level
07.–15.11.2022.
Praktiskā pieeja cīņai ar naudas atmazgāšanu un terorisma un proliferācijas finansēšanu, iekšējās kontroles sistēmas izveide nebanku sektorā
10.11.2022.
NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Darbs ar aizdomīgiem un citiem darījumiem
10.11.2022.
Microsoft Office Excel ekspertiem: Power Query un Power Pivot funkcionalitāte
11.11.2022.
Microsoft Power Platform pamati
14.–15.11.2022.
PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®
14.–16.11.2022.
Microsoft Security Operations Analyst
14.–24.11.2022.
CPRE Advanced Level Requirements Management
15.–17.11.2022.
Veeam Availability Suite v11: Configuration and Management
15.–17.11.2022.
VMware vSphere: Optimize & Scale [V7]
21.–25.11.2022.
Network+®
21.–25.11.2022.
Ilgtspēja finanšu jomā. Jaunas iespējas vai draudi
22.11.2022.
Microsoft Azure infrastruktūras risinājumu plānošana un ieviešana
22.–25.11.2022.
NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Darījumu uzraudzība, monitorings. Darījumu izpēte un analīze. Aizdomīgu darījumu pazīmes
22.–25.11.2022.
Oracle Database 19c: SQL Tuning Workshop
23.–25.11.2022.
NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Virtuālās valūtas. Bitcoin
24.11.2022.
Datu lasītprasmes, kritiskās un analītiskās domāšanas pamati
24.–25.11.2022.
Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals
24.–25.11.2022.
Efektīvu un interaktīvu e-kursu izstrāde ar H5P moduļiem
24.–25.11.2022.
Operacionālā riska vadības pamati
28.–30.11.2022.
Microsoft Azure IoT izstrāde
28.11.–01.12.2022.
Windows klients
28.11.–02.12.2022.
Oracle Database 19c: Administration Workshop
28.11.–02.12.2022.
Business Analysis, CBAP® and CCBA® examination preparation course
28.11.–02.12.2022.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas pamata līmeņa apmācību kurss
30.11.–01.12.2022.

Decembris

Microsoft Information Protection Administrator
01.–08.12.2022.
PMP® eksāmena sagatavošanas kurss (56 PDU)
01.–20.12.2022.
Datu analīze ar R programmēšanas valodu
05.–07.12.2022.
Ievads SQL
05.–07.12.2022.
CompTIA® Linux+™
05.–09.12.2022.
Java SE: Programming II
05.–09.12.2022.
NILLTPFN ievērojot personas datu aizsardzības prasības
06.12.2022.
Microsoft Azure pamati
06.12.2022.
TOGAF 9.2 Foundation
06.–08.12.2022.
Projektu vadības pamati
06.–09.12.2022.
ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan & Improve
07.–09.12.2022.
Prosci® pārmaiņu vadības sertifikācijas programma
07.–09.12.2022.
Risinājumu izstrāde Microsoft Azure videi
07.–13.12.2022.
CompTIA PenTest+
07.–14.12.2022.
Microsoft Office Excel 2016 ekspertiem
08.12.2022.
Microsoft Office Excel 2016 lietpratējiem
12.–13.12.2022.
Scrum Master Certified (SMC™) 12.–14.12.2022.
Sertificēta informācijas sistēmu drošības profesionāļa (CISSP) sagatavošanas kurss 12.–16.12.2022.
Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning
12.–16.12.2022.
Microsoft Azure datu pamati
16.12.2022.
Microsoft Identity and Access Administrator
12.–21.12.2022.
ITIL®4 Pamatkurss
19.–21.12.2022.
Drošības pamati ar Security+ sertifikāciju
19.–23.12.2022.
Microsoft 365 identitātes un pakalpojumi
19.–23.12.2022.
E-kursu veidošana un pasniegšana Moodle e-mācību vidē
21.–22.12.2022.