Kursi tuvākajā laikā (marts, aprīlis)

Marts

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas pamata līmeņa apmācību kurss
15.–16.03.2023.
PMP® eksāmena sagatavošanas kurss (56 PDU)
15.03.–14.04.2023.
PRINCE2® pamati, 6. versija
20.–27.03.2023.
E-kursu veidošana un pasniegšana Moodle e-mācību vidē
21.–23.03.2023.
VMware vSAN: Install, Configure, Manage [V8]
21.–24.03.2023.
Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals
23.–24.03.2023.
SUSE Linux Enterprise Server 15 administrēšana
27.–30.03.2023.
Windows klients
27.–31.03.2023.
Oracle Database 19c: Administration Workshop
27.–31.03.2023.
Ievads Python programmēšanas valodā
27.–31.03.2023.
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V8]
27.–31.03.2023.
Microsoft Office Excel 2016 lietpratējiem
30.–31.03.2023.

Aprīlis

Veeam Availability Suite v11: Configuration and Management
03.–05.04.2023.
Scrum Product Owner Certified (SPOC™)
03.–05.04.2023.
Efektīvu un interaktīvu e-kursu izstrāde ar H5P moduļiem
04.–05.04.2023.
SEO tehnoloģijas reklāmai internetā
04.–06.04.2023.
Google Ads un Google Display Network pamati
05.–13.04.2023.
Ilgtspēja finanšu jomā. Jaunas iespējas vai draudi
06.04.2023.
Agile SCRUM izstrādes komandai
11.04.2023.
Infografiki, moderns izteiksmes līdzeklis
12.04.2023.
NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Korupcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana
12.04.2023.
Praktiskā IKT drošība uzņēmuma darbiniekiem
12.–14.04.2023.
NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Klientu izpēte
13.04.2023.
ITIL®4 pamatkurss
17.–19.04.2023.
Drošības pamati ar Security+ sertifikāciju
17.–21.04.2023.
Microsoft Office Excel 2016 pamati
17.–25.04.2023.
Projektu vadības pamati
18.–21.04.2023.
NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Sankciju prasības un riski teorijā un praksē
18.–21.04.2023.
Adobe Photoshop CC pamati
19.–20.04.2023.
PRINCE2® praktiķis, 6. versija
20.–21.04.2023.
CompTIA Cybersecurity Analyst
21.–28.04.2023.
Mājaslapas veidošana biznesa veicināšanai Wordpress.com vidē 1. līmenis
21.–28.04.2023.
Projektu vadība pēc Project + standarta
24.–28.04.2023.
Oracle Database 12c: Program with PL/SQL
24.–28.04.2023.
VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
24.–28.04.2023.
Praktiskā pieeja cīņai ar naudas atmazgāšanu un terorisma un proliferācijas finansēšanu, iekšējās kontroles sistēmas izveide nebanku sektorā
25.04.2023.
NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Virtuālās valūtas. Bitcoin
26.04.2023.
Tirdzniecības platformas Etsy iespējas produktu pārdošanai interneta vidē
27.04.2023.
NILLTPFN ievērojot personas datu aizsardzības prasības
27.04.2023.