Mācību metodoloģijas izstrāde Erasmus+ projektā

Erasmus+ Projekta “REDucing the CYBERsecurity Management Skills Gap in SMEs” (“Kiberdrošības pārvaldības prasmju identificēšana un iztrūkumu samazināšana mazajiem un vidējiem uzņēmējiem”; akronīms – REDCYBERSG -; Projekta līguma Nr. 2018-1-LV01-KA202-046987) mērķis ir uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) kiberdrošības pārvaldības prasmes un mazināt to kiberdrošības riskus izstrādājot mācību materiālus, pirms tam, identificējot to prasmju iztrūkumus un labās prakses principus visās projekta partnervalstīs.

Lai sasniegtu noteikto mērķi, projekta ietvaros ir izstrādāta mācību metodoloģija (intelektuālais rezultāts (O3)), kas ir cieši saistīta ar projektā izstrādātajiem mācību materiāliem.  Mācību metodoloģija ļauj noteikt, kā efektīvi un pareizi izmantot projektā izstrādātos 6 (sešus) mācību moduļus.

Mācību metodoloģijā ietvertas šādas galvenās sadaļas:

  • Ievads;
  • Apmācību programma;
  • Didaktiskie principi;
  • Mācību programma tiešsaistes mācību platformā;
  • Kompetenču apstiprināšana un sertifikācija.

 

Izstrādātā mācību metodoloģija tika izveidota un pilnveidota, pamatojoties uz veiktajām pilottestēšanas aktivitātēm projekta ietvaros, kā arī pamatojoties uz izveidoto testēšanas metodoloģiju, kas ietvēra šādas galvenās sadaļas: ievads; mācību modelis; testēšanas struktūra; aktivitātes katrā pilotā; iekārtas un infrastruktūra; mācību kursu novērtējums; pielikumi.

 

Mācību metodoloģija pēc pilot apmācībām tiks publiskota tiešsaistes mācību platformā.

 

Projekta tīmekļa vietne: http://redcybersg.c1.biz/

Projekta Facebook lapa: https://www.facebook.com/EUcybermanager

Partneri:

Baltijas Datoru akadēmija

 

Valsts: Latvija
www.bda.lv
Tālr. +37120379250

Training 2000 PSC

 

Valsts: Itālija
www.training2000.it
Tālr. +39-0721-979988

Mugla Sitki Kocman University

 

Valsts: Turcija
www.mu.edu.tr
Tālr. +90 (0) 252 211 56 54

Ankara Haci Bayram Veli Universitesi

 

Valsts: Turcija
www.ahbv.edu.tr
Tālr. +90 312 216 2116

Istituto Tecnico Industriale Statale “E. MATTEI”

  

Valsts: Itālija
www.itisurbino.it
Tālr. +39 0722 328021

Ventspils Augstskola

 

Valsts: Latvija
www.venta.lv
Tālr. +37163629657

State University of Library Studies and Information Technologies (SULSIT)

 

Valsts: Bulgārija
www.unibit.bg
Tālr. +35929718068, +359882809422

University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI)

 

Valsts: Šveice
www.supsi.ch
Tālr. +41586666583


03.03.2020