Recharge online hakatons

Tehnoloģiju maratonā jeb hakatonā “Recharge online”, kas norisināsies no 29.–31. oktobrim tiešsaistē, studentu komandas mentoru un ekspertu pavadībā darbosies pēc dizaina domāšanas principiem, kas ir aktuāli sarežģītu izaicinājumu ātrā un efektīvā risināšanā.

Dizaina domāšana ir process, metodoloģija, attieksme, rīki un metodes radošu alternatīvu ģenerēšanai  jeb daudzu ideju izstrādei, un tā attīstījusies pēdējo 50 gadu laikā. Dizaina domāšana paredz iedziļināšanos cilvēka patiesajās vajadzībās, kas ir balstītas datos, turklāt ar tās palīdzību iespējams rast risinājumus visdažādākajās jomās, piemēram, produktu dizainā, grafikas dizainā, arhitektūrā un arī inženierzinātnēs (īpaši IT produktu izstrādē). Pielietojot dizaina domāšanu, iespējams atklāt problēmu patiesos cēloņus, nevis risināt tikai acīmredzamas sekas; tēlaini sakot – ar tās palīdzību varam ieskatīties aisberga neredzamajā, apslēptajā daļā.

Īpaši noderīgi dizaina domāšanu ir pielietot brīžos, kad jāapskata komplicētas, sarežģītas problēmas, kuru risinājumi sākotnēji pilnīgi noteikti nav paredzami. Arī hakatona “Recharge online” problēmjautājumi par attālinātā darba un mācību izaicinājumiem pirmajā brīdī šķiet sarežģīti, taču, pielietojot dizaina domāšanas metodoloģiju, komandām pieredzējušu ekspertu virsvadībā pilnīgi noteikti izdosies rast pārsteidzošus, oriģinālus un sabiedrībai noderīgus risinājumus attālinātās dzīves uzlabošanai.

Izpēte, problēmu definēšana, ideju ģenerēšana un izstrāde (maksimāli daudzu ideju radīšana), labāko ideju prototipēšana un testēšana – tāds ir pilns dizaina domāšanas cikls, taču praksē, pielietojot šo metodoloģiju, bieži nākas sastapties ar to, ka šis process tomēr nav tik lineārs, jo tas jāpielāgo atbilstoši projekta specifikai, un nereti nākas atgriezties uz iepriekšējiem posmiem, piemēram, pēc testēšanas nākas atgriezties uz izpētes posmu.

Šis domāšanas veids ir atbilstošs darbam komandās, lai veicinātu katra komandas locekļa iesaisti. Arī strādājot attālināti, dizaina domāšana ir lieliski pielietojama, arī hakatona ietvaros komandas darbosies attālināti, izmantojot Miro, kas nodrošina pārskatāmu un iesaistošu darba vidi.

Arī hakatona vadītājs Viktors Toropovs daudzu gadu garumā ir darbojies ar dizaina domāšanas metodēm, strādājot ar praktiskiem uzņēmuma izaicinājumiem un attīstot uz klientu vajadzībām balstītus risinājumus. Viņam ir praktiska pieredze darbā ar jaunuzņēmumiem gan pārstāvot riska kapitāla fonda intereses, gan atbalstot uzņēmumu biznesa izaugsmi mentora lomā.

Ja esi students un arī vēlies apgūt dizaina domāšanas praktisko pusi, piesakies hakatonam “Recharge online” vēl tikai līdz 26. oktobrim, aizpildot pieteikumu https://bit.ly/3ingwJr! Uzvarētāju komanda balvā iegūs 4500 EUR mācībām SIA “Baltijas Datoru Akadēmija”, savukārt otrā vieta saņems 1000 EUR stipendiju no SIA Tet. Plašāk par hakatonu uzzini https://hakatons.bda.lv.

 

Inkubatora programma tiek realizēta ar  ERAF līdzfinansētā projekta Nr.1.1.1.3/18/A/007 Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem atbalstu.