Projekta “Women4IT” mācības Baltijas Datoru Akadēmijā absolvējušas 53 dalībnieces

Latvijas Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) organizētā projekta „Women4IT” ietvaros Baltijas Datoru Akadēmija (BDA) nodrošināja trīs mācību programmas: “Projektu koordinators", "Digitālo mediju speciālists", "Informāciju sistēmu testētājs". Šī gada jūnija beigās mācību programmas absolvēja 53 jaunas sievietes vecumā no 18 līdz 29 gadiem.

Dalībnieces mācības BDA uzsāka šī gada aprīlī, un trīs mēnešu laikā viņas apguva ne vien teoriju, bet arī praktiskas iemaņas zinošu pasniedzēju, savas nozares profesionāļu, vadībā. Vispieprasītākā mācību programma bija “Informācijas sistēmu testētājs”, un to absolvēja 21 dalībniece. Savukārt  programmā “Digitālo mediju speciālists” zināšanas apguva 18 dalībnieces, bet “Projektu koordinators”– 14 dalībnieces.

Noslēdzies projekts Women4ITKā notika mācību process

Lai veiksmīgāk izvēlētos mācību jomu un digitālo profilu ko apgūt, pirms kursu uzsākšanas sievietes novērtēja savas esošās digitālās prasmes un atbilstību dažādām profesijām ar speciāli izveidotu testu palīdzību. Testus, kurus iespējams atrast digitālajā platformā https://digitaljobs.women4it.eu/lv, LIKTA sadarbībā ar partneriem no vēl astoņām Eiropas valstīm izveidojusi starptautiskas partnerības “Women4IT” ietvaros. Minētajā platformā ir pieejami ne tikai pašpārbaudes testi, bet arī infografikas un apraksti par katru digitālo profilu, lai jebkuram interesentam būtu iespēja iepazīties ar to, kādi darba pienākumi katrā digitālajā profilā ir jāveic, kādas prasmes būtu jāpārvalda un kādām īpašībām jāpiemīt. Pēc dalībnieku atlases jaunās sievietes uzsāka trīs mēnešu ilgus mācību programmu izvēlētajā profilā.

Mācību programmas tika izstrādātas sadarbībā ar nozares ekspertiem, darba devējiem un pārējiem projekta starptautiskajiem partneriem, un tās nodrošināja Baltijas Datoru Akadēmija. Kā būtisku vērtību dalībnieces norādīja pasniedzēju profesionālo pieredzi un spēju dalīties ar nozarē aktuālo praktisko pieredzi.

Dalībnieces īpaši novērtēja iespēju mācīties tiešsaistē no jebkuras vietas: “Mūsdienīgais mācību stils pierādīja, ka arī tiešsaistē mācības ir vērtīgas, ka esmu to tiešām apguvusi, nevis, pildot testu, atbildes atradusi internetā. Varēju mācīties no jebkuras vietas, arī skatīties ierakstos līdz galam neizprasto.”  

77 % no mācību absolventēm pēc mācību beigām uzskatīja, ka iegūtās zināšanas uzlabos karjeras iespējas un pozīcijas darba tirgū, savukārt 94 % – ieteiktu mācību programmas citiem cilvēkiem.

Karjeras atbalsta pasākumi

Women4IT dalībnieces BDA mācību telpās

Paralēli mācībām dalībniecēm bija iespēja saņemt atbalstu darba vietas atrašanai pēc mācību pabeigšanas. Visu mācību laiku dalībnieces individuāli strādāja kopā ar mentoru, kurš palīdzēja labāk sagatavoties nodarbinātībai. Dalībnieces apmeklēja arī mentoringa seminārus, kuros nozares profesionāļi dalījās ar savu pieredzi un sniedza padomus, kā  veiksmīgāk uzsākt karjeru digitālajos darbos. Kopumā tika organizēti deviņi mentoringa semināri, kuros aplūkoja ar personīgo izaugsmi un karjeras veidošanu saistītas tēmas, piemēram, savu mērķu apzināšanās, digitālā identitāte, mūžizglītības iespējas, darba meklēšanas stratēģijas, padomi, kā veidot CV un LinkedIn profilu u.c.

Dalībniecēm bija iespēja piedalīties arī Karjeras info dienās, kas tika organizētas sadarbībā ar nozares uzņēmumiem un deva iespēju iepazīt izvēlētās profesijas darba aizkulises. Karjeras dienas tiešsaistē kopumā apmeklēja vairāk nekā 50 meitenes, kuras vēlējas uzzināt par attiecīgā speciālista darba ikdienu, uzdevumiem, plusiem un mīnusiem, atalgojumu, izaugsmes iespējām un izaicinājumiem. Karjeras dienās ar savu pieredzi un organizāciju prezentācijām piedalījās pārstāvji no SIA TestDevLab, If P&C Insurance, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC),  Latvijas Investīciju attīstības aģentūras (LIAA), SIA Tet, SIA TVNET Grupa un biedrības LIKTA.

Kā norāda projekta “Women4IT” vadītāja Latvijā, LIKTA valdes locekle Māra Jākobsone: “Projekts jaunajām sievietēm ir ne tikai ļāvis apgūt jaunas zināšanas un prasmes digitālajā un tehnoloģiju jomā, bet arī palīdzējis iziet ārpus savas ikdienas un līdzcilvēku vides, paplašinājis redzesloku, kontaktus un iespējas, kas citādi nebūtu iespējams. Turklāt, īstenojot projektu, redzam, ka atbalstam, motivēšanai un vadībai jaunas karjeras uzsākšanā ir tikpat būtiska nozīme kā prasmju un zināšanu apguvei. Esam gandarīti, ka varējām palīdzēt tik daudz jaunām sievietēm iepazīt IT jomu un parādīt priekšrocības, ko sniedz digitālās un tehnoloģiju prasmes.” 

Par projektu

Women4IT dalībnieces Baltijas Datoru Akadēmijā

Projektā „Women4IT” mērķauditorija ir jaunas sievietes, kas nav nodarbinātas un projektu uzsākot arī nemācās kādā izglītības iestādē. Projekta laikā dalībniecēm bija iespēja apgūt kādu no kopumā sešām digitālo darbu jomām un saņemt atbalstu karjeras attīstībai. Projektā iesaistītās sievietes varēja apgūt ne vien mācību programmu, bet arī piedalīties karjeras dienās un apmeklēt atbalsta un iedvesmas seminārus, lai veidotu karjeru digitālajā jomā.

Projekts “Women4IT” tiek īstenots no 2019. gada deviņās Eiropas valstīs, Latvijā projekta ietvaros mācības ir notikušas piecās digitālo profilu jomās –  informācijas sistēmu testētājs, datu analītiķis, digitālo mediju speciālists, datu aizsardzības speciālists un projektu koordinators. Mācību programmu Latvijā kopumā ir absolvējušas 177 jaunas sievietes.

Mācības un karjeras atbalsta pasākumi tiek organizēti Latvijā, īstenojot starptautiskās partnerības projektu “YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda" (Women4IT, Nr. 2017-1-094), kas tiek finansēts Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros un kura mērķis ir veicināt jaunu sieviešu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos. Ar projektā izstrādātajiem materiāliem un testiem var iepazīties mājas lapā https://digitaljobs.women4it.eu/lv.

LIKTA logo LVWomen4IT logo