BDA virtuālā prakse: veiksmīgs pamats jaunai pieredzei

Latvijas Universitātes Inovāciju centrs LUMIC sadarbībā ar Microsoft, kā arī partneriem Lietuvā un Igaunijā īsteno Digitālo prasmju pilnveides programmu, kurā piedalās vairāk nekā 3500 dalībnieku no visām trim Baltijas valstīm. Programmas ietvaros interesenti apguva kursus “Biznesa un datu analīze” un/ vai “Programmu un lietotņu izstrāde”.

Pēc abu kursu apguves mācību beidzējiem tika piedāvāta iespēja iziet praksi konkrētos uzņēmumos viena mēneša garumā, un arī mēs, mācību centrs SIA “Baltijas Datoru akadēmija”, piedalījāmies šajā projektā, nodrošinot mācību programmu dalībniekus ar virtuālās prakses vietām. Mūsu virtuālās prakses dalībnieki savas iegūtās zināšanas datu analīzē varēja veiksmīgi pielietot praktiskā darbā ar Power BI.

Mācības tiešsaistē un virtuālās prakses iespējas atver robežas, sniedzot iespēju mācīties no jebkuras vietas pasaulē. Esam priecīgi, ka mūsu prakses dalībniekam Jānim no Latvijas, pievienojās arī Sintija no Austrālijas.

Kādi ir vērtīgākie ieguvumi no virtuālās prakses mācību centrā SIA “Baltijas Datoru akadēmija”? Mūsu praktikanti Jānis un Sintija dalās savas pieredzes stāstos:

Jānis: “Es ieguvu praktiskas iemaņas datu savākšanā, transformācijā un vizualizācijā, izmantojot MS Power BI programmu paketi, kā arī praktizēju darba organizāciju, lietojot Kanban MS Project vidē. Šī prakse man ļāva labāk apzināties, ko es varu un ko es vēl nevaru, kā arī tehniskos ierobežojumus un iespējas. Ieteiktu piedalīties virtuālā praksē arī saviem paziņām, jo, cik es zinu, LU un Microsoft ir vienīgie, kuri piedāvā iespēju praktiski nostiprināt apgūtās zināšanas datu analīzē, turklāt bez maksas.”

Sintija: “No diviem piedāvātajiem moduļiem izvēlējos apgūt biznesa un datu analīzi. Sapratu, ka tas varētu man noderēt gan pašreizējā darbā, gan turpmākajā karjeras izaugsmē – kā Austrālijā, tā arī citviet pasaulē. Es nolēmu apgūt kursu par biznesa un datu analīzi, izmantojot Microsoft Power BI. Tā, manuprāt, bija ideāla iespēja pielietot savas jauniegūtās zināšanas praksē, saskarties ar dzīviem piemēriem un analizēt reālus datus. Novērtēju gūtās pirmās praktiskās iemaņas, lietojot Power BI, un iespēju pašai meklēt risinājumus datu analīzē, strādāt komandā un piedalīties iknedēļas sanāksmēs, pārrunājot būtiskākās lietas ar pārējiem praktikantiem un BDA darbiniekiem. Pirms prakses nezināju, kas tas ir – Power BI. Tagad apsveru domu turpināt mācības saistībā ar datu un biznesa analīzi nopietnākā līmenī ar nolūku vēlāk, iespējams, mainīt karjeras virzienu.”

Līdz ar digitālo tehnoloģiju attīstību un to izmantošanu uzņēmējdarbībā, vienlaikus pieaug arī datu apjoms, to daudzveidīgums un uz datiem balstītu biznesa lēmumu pieņemšana. Power BI ir rīks, kas sniedz priekšrocības datu apstrādē, lai strukturēti apkopotu, veidotu un vizualizētu liela apjoma datus. Plašāk par mācību kursu Datu analīze ar Power BI varat uzzināt mūsu mājaslapā: https://bit.ly/3qNWpag.

Esam patiesi priecīgi, ka varam palīdzēt paplašināt zināšanas, kas sniedz būtisku nozīmi profesionālajos izaicinājumos. Vēlam mūsu praktikantiem Jānim un Sintijai panākumus un vēlmi apgūt arvien jaunas lietas!