Pieaugušo profesionālās pilnveides izglītības programmu projektā BDA aicina apgūt darba tirgū augsti novērtētas zināšanas datu analīzē

No 27. janvāra ir atvērta pieteikšanās jaunajai, septītajai “Mācības pieaugušajiem” kārtai. Šajā reizē mēs, SIA “Baltijas Datoru Akadēmija”, attālināti piedāvājam apgūt noderīgas un darba tirgū augsti novērtētas zināšanas 160 mācību stundu apjomā programmā “Datu analīze ar Microsoft Excel un Microsoft Power BI” pieredzējuša, zinoša un iejūtīga pasniedzēja vadībā.

Lai apgūtu šo programmu, mācību dalībniekam nepieciešamas datorlietošanas pamata prasmes un pamatzināšanas par MS Excel izmantošanu.

VIAA 7. kārtaPēc programmas “Datu analīze ar Microsoft Excel un Microsoft Power BI” izglītojamajiem būs zināšanas par darbu ar datiem un to nozīmi lēmumu pieņemšanā. Mācību dalībnieki apgūs, kā dati tiek ievākti, kā ar tiem strādāt, kā un kur dati tiek glabāti un kā no tiem iegūt uzņēmumam vērtīgu informāciju. Programmā ir paredzēti praktiskie darbi, lai tiktu iegūtas prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas, lai veiktu datu analīzi un varētu izveidot noderīgas atskaites, kas palīdz lēmumu pieņemšanā.

Mācību procesā tiks nodrošināta iespēja iegūt:

  • prasmi izmantot programmu Excel datu analīzei;
  • padziļinātas zināšanas par programmu Excel;
  • izpratni par datu analizēšanu un biežāk sastopamajām problēmām, ierobežojumiem;
  • zināšanas programmas Power BI, kā arī Power BI developer API pielietošanā un mobilo aplikāciju datu analīzei un vizualizācijai.

Pieteikšanās un plašāka informācija par programmu – www.macibaspieaugusajiem.lv.

Atsauksmes no 5. kārtas dalībniekiem – https://bit.ly/34cT0dV.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums, sūtot e-pastu uz macibas@bda.lv vai zvanot 67505032.

Par projektu:

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001.

 Nacionālais attīstības plāns, ES logo