Piesakies mācībām par datu struktūras un analīzes procesa veidošanu kvalitatīvu mācību un labas pārvaldības nodrošināšanai

Izglītības pārvalžu vadītājiem, speciālistiem un izglītības iestāžu vadībai ir iespēja pieteikties mācībām Datu struktūras un analīzes procesa veidošana kvalitatīvu mācību un labas pārvaldības nodrošināšanai izglītības pārvalžu un izglītības iestāžu vadības komandām”. Mācību kopējais ilgums – 18 akadēmiskās stundas, mācības tiek organizētas gan klātienē (Rīgā), gan attālināti – tiešsaistē (MS Teams).

Datu struktūras mācības

Šīs ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansētas mācības, kuru mērķis ir pilnveidot izglītības pārvalžu vadītāju vai speciālistu un izglītības iestāžu vadības profesionālo kompetenci fokusēties uz datu struktūras un analīzes procesa ieviešanu saskaņā ar izglītības iestādes, izglītības programmas un izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas ietvaru un kompetenču pieejā balstītu izglītības procesu. Mācību pakalpojumu sniegs SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” sadarbībā ar SIA “Datorzinību centrs”.

Priekšzināšanas (ieteicams): pamatprasmes darbam ar datoru, Microsoft Office vai analogā programmatūrā un darbam tiešsaistē.

Mācību saturs

1. Droša tehnoloģiju izmantošana mācību procesā – pārskats un funkcionālais salīdzinājums:

 • Tehnoloģijas un rīki sadarbībai un iesaistei.

2. Darba produktivitātes un kvalitātes uzlabošana (atbilstība mērķiem, kvalitatīvas mācības, laba pārvaldība, iekļaujoša vide kopā ar labas pārvaldības elementiem), izmantojot Office 365 tehnoloģijas:

 • sadarbības un digitālās kompetences veicināšana, izmantojot MS Teams;
 • Outlook kā personīgais un kolektīva organizācijas rīks;
 • One Note kā informācijas konsolidācijas rīks;
 • aptaujas izveide un datu apkopošana, analīze un rīcības plāna izstrāde, pamatojoties uz aptaujā iegūtajiem datiem;
 • izglītības iestāžu iesaiste Microsoft mācību programmā.

3. Padziļināta datu analīze (Excel, Power BI); iekšējā izglītības iestādes darbības procesa, izglītojamo prasmju apguves procesa uzraudzība, izmantojot datos balstītu informāciju:

 • datu imports un eksports no dažādiem datu avotiem;
 • interaktīva datu vizualizācija un analīze;
 • datu modeļu un relāciju izmantošana;
 • rakurstabulu un rakursdiagrammu izmantošana;
 • PowerPivot izmantošana datu analīzē;
 • sadarbības iespēju izmantošana datu apstrādē un analīzē;
 • izglītības iestādes, izglītības programmas un izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas ietvara jomu uzraudzības menedžmenta datu analīze un izvērtējums.

Mācību dalībnieka ieguvums

Pēc veiksmīgas programmas apgūšanas mācību dalībnieki spēs:

 • lietot IKT rīkus, ievērojot galvenos drošu tehnoloģiju izmantošanas pamata principus, un efektīvi pielietot apgūtās zināšanas un prasmes;
 • izmantot Microsoft Teams sniegtās platformas un komandas sadarbības iespējas;
 • prasmīgi izmantot Microsoft Office 365 piedāvātās iespējas labai pārvaldībai, mācību procesa vadīšanai un organizēšanai savā iestādē;
 • veikt datu apstrādi Microsoft Excel programmā; izvēlēties piemērotus datu analīzes rīkus;
 • izmantot izglītībai pieejamo Microsoft un Google mācību programmu sniegtās iespējas mācību procesa uzlabošanai;
 • izmantot dažādus tiešsaistes rīkus iesaistei, sadarbībai un kopdarbībai.

Mācību procesa norise

 • Mācības notiek klātienē (Dzirnavu iela 140, Rīgā) vai attālināti – tiešsaistes režīmā (MS Teams) saskaņā ar mācību grafiku.
 • Mācību programma sastāv no teorijas un praktiskās daļas: lekcija, prezentācija, diskusija, darbs grupās, praktiskie darbi, uzdevumi un situāciju analīze.
 • Nodarbības tiek organizētas grupās: 16 līdz 25 mācību dalībnieki vienā mācību grupā.
 • Mācību dalībnieki saņems mācībām nepieciešamos izdales materiālus.
 • Mācību ilgums – 18 akadēmiskās stundas.
 • Darba valoda: latviešu valoda.

Pieteikšanās mācībām

Lai pieteiktos mācībām lūdzam aizpildīt pieteikumu te, zvanīt: +371 25424351 vai rakstīt dace.biteniece@bda.lv.

Lūdzam veltīt aptuveni 5 minūtes un aizpildīt zināšanu novērtēšanu testu te

Papildu informācija par reģistrēšanos mācībām un norisi:

Dace Biteniece

Dace.Biteniece@bda.lv

+371 25424341

Potenciālais mācību grafiks oktobrī

(var tikt veiktas izmaiņas mācību norises laikos; pirms mācību uzsākšanas, mācību grafiks dalībniekiem tiks nosūtīts uz e-pastu un būs pieejams mācību vidē)


Mācību grafiks

1. grupa

Klātiene

 

Datums

Laiks

Tēma

06.10.2022.

9.00–14.30

1. Droša tehnoloģiju izmantošana mācību procesā – pārskats un funkcionālais salīdzinājums.                                                                               
2. Darba produktivitātes un kvalitātes uzlabošana (atbilstība mērķiem, kvalitatīvas mācības, laba pārvaldība, iekļaujoša vide kopā ar labas pārvaldības elementiem), izmantojot Office 365 tehnoloģijas.

12.10.2022.

09.00–14.30 

2. Darba produktivitātes un kvalitātes uzlabošana (atbilstība mērķiem, kvalitatīvas mācības, laba pārvaldība, iekļaujoša vide kopā ar labas pārvaldības elementiem), izmantojot Office 365 tehnoloģijas.

13.10.2022.

09.00–14.30 

3. Padziļināta datu analīze (Excel, Power BI); iekšējā izglītības iestādes darbības procesa, izglītojamo prasmju apguves procesa uzraudzība, izmantojot datos balstītu informāciju.

Mācību grafiks

1. grupa

Tiešsaistē

 

Datums

Laiks

Tēma

05.10.2022.

13.00–17.00

1. Droša tehnoloģiju izmantošana mācību procesā – pārskats un funkcionālais salīdzinājums.                                                                              

2. Darba produktivitātes un kvalitātes uzlabošana (atbilstība mērķiem, kvalitatīvas mācības, laba pārvaldība, iekļaujoša vide kopā ar labas pārvaldības elementiem), izmantojot Office 365 tehnoloģijas.

07.10.2022.

13.00–16.15

2. Darba produktivitātes un kvalitātes uzlabošana (atbilstība mērķiem, kvalitatīvas mācības, laba pārvaldība, iekļaujoša vide kopā ar labas pārvaldības elementiem), izmantojot Office 365 tehnoloģijas.

24.10.2022.

13.00–17.00

3. Padziļināta datu analīze (Excel, Power BI); iekšējā izglītības iestādes darbības procesa, izglītojamo prasmju apguves procesa uzraudzība, izmantojot datos balstītu informāciju.

25.10.2022.

9.00–12.15

3. Padziļināta datu analīze (Excel, Power BI); iekšējā izglītības iestādes darbības procesa, izglītojamo prasmju apguves procesa uzraudzība, izmantojot datos balstītu informāciju.

Mācību grafiks

1. grupa

Tiešsaistē

 

Datums

Laiks

Tēma

21.10.2022.

12.15–16.15

1. Droša tehnoloģiju izmantošana mācību procesā – pārskats un funkcionālais salīdzinājums.                                                                              

2. Darba produktivitātes un kvalitātes uzlabošana (atbilstība mērķiem, kvalitatīvas mācības, laba pārvaldība, iekļaujoša vide kopā ar labas pārvaldības elementiem), izmantojot Office 365 tehnoloģijas.

24.10.2022.

9.00–12.15

2. Darba produktivitātes un kvalitātes uzlabošana (atbilstība mērķiem, kvalitatīvas mācības, laba pārvaldība, iekļaujoša vide kopā ar labas pārvaldības elementiem), izmantojot Office 365 tehnoloģijas.

25.10.2022.

13.00–17.00

3. Padziļināta datu analīze (Excel, Power BI); iekšējā izglītības iestādes darbības procesa, izglītojamo prasmju apguves procesa uzraudzība, izmantojot datos balstītu informāciju.

28.10.2022.

13.00-16.15

3. Padziļināta datu analīze (Excel, Power BI); iekšējā izglītības iestādes darbības procesa, izglītojamo prasmju apguves procesa uzraudzība, izmantojot datos balstītu informāciju.


Izglītības un zinātnes ministrija logo

Profesionālās kompetences pilnveides programmas 
DZC logoBDA logo.