Kas var pieteikties MMU mācībām un kā to izdarīt

Ja esi mazā vai mikro uzņēmuma vadītājs un ja vēlies paplašināt savas vai savu padoto zināšanas ar 70 % ERAF līdzfinansējumu, aicinām pieteikties projektā “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā". 

Tuvākās mācības, ko organizējam, ir jau decembrī, tādēļ izvēlies sev interesējošo programmu un piesakiMācībām šajā projektā var pieteikties pašnodarbinātās personas vai komersanti, kuri:

  • Ir reģistrēti LR komercreģistrā (individuālie komersanti, mazie un mikro komersanti).
  • Reģistrēti saimnieciskās darbības veikšanai (pašnodarbinātās personas).
  • Atbilst mazo un mikro komersantu definīcijai (saskaņā ar Komisijas regulas  800/20081. pielikumu) un kopā ar saistītajiem uzņēmumiem atbilst šādiem rādītājiem:
  • Darbojas atbalstāmajā nozarē (neatbalstāmās nozares: lauksaimniecības produktu primārā ražošana, zivsaimniecība, ogļu un tērauda rūpniecība, sintētisko šķiedru ražošana, kuģu un peldošo iekārtu būve).
  • Neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam (grūtībās nonācis komersants ir komersants, kura uzkrātie zaudējumi (tajā skaitā ar saistītajiem uzņēmumiem) pēdējā noslēgtā finanšu gadā ir lielāki nekā puse no statūtkapitāla). Grūtībās nonācis komersants ir komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 1. panta 7. punktānoteiktajai grūtībās nonākuša komersanta definīcijai.
  • Komersantam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.
  • Komersants ar tiesas lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā.

MMU 21 kvalifikācijas nosacījumiKomersantiem, kuriem ir saistītie uzņēmumi, lai apliecinātu savu atbilstību mazā uzņēmuma statusam, kvalificēšanās procesā jāiesniedz konsolidētais gada pārskats vai atsevišķo uzņēmumu gada pārskati (ja saistītie uzņēmumi reģistrēti ārzemēs un pārskati nav pieejami Lursoft).

Komersants var pieteikt mācībām darbiniekus, kuri ir darba attiecībās ar uzņēmumu un kuriem mācību laikā ir spēkā esošs darba līgums.

Lai pieteiktos sev vēlamajām mācībām, dodies uz https://bit.ly/3D4rRFU un aizpildi pieteikumu. Pēc 10 darba dienām notiks atbilstības pārbaude, pēc kuras saņemsi e-pastu ar lēmumu. Ja atbildīsi izvirzītajiem noteikumiem, pierakstoties portālā un dodoties uz sadaļu “Apmācības”, varēsi ievadīt datus par dalībniekiem un pieteikt viņus mācībām. Pēc tam būs iespējams slēgt līgumu un uzsākt mācības.

Tomēr, ja saņemsi noraidošu atbildi, izskatot neapstiprināšanas iemeslu, varēsi novērst atteikuma iemeslu un vēlreiz veikt kvalifikācijas procesu.

Nevilcinies – izvēlies kādu no mācību programmām un piesakies!

Plašāka informācija par mācībām un projektu – www.mmu.lv, mmu@bda.lv vai zvanot pa tālr. 67505032 vai 26411894.

Seko MMU projektam Facebook!