26 gadu profesionāla pieredze nozarē

Arī mēs attīstāmies un maināmies. Esam par inovācijām, par jaunām iespējām, par darba tirgū pieprasītiem mācību risinājumiem, lai mūsu 26 gadu laikā uzkrātās zināšanas un mūsu profesionālā pieredze nozarē vienmēr būtu mūsu klientu stabila un pārliecinoša izvēle.

Esam mainījuši savu vizuālo identitāti, kā arī mācību un starptautiskās sertifikācijas centrs kopš pagājuša gada nogales atrodas jaunās telpās, Dzirnavu ielā 140, Rīgā.

Mūsu jaunā vizuālā identitāte nav stāsts tikai par mūsu attīstību, izaugsmi, vērtībām un profesionālu pieredzi nozarē. Galvenokārt, tas ir stāsts par mūsu klientu vajadzībām, zināšanām un prasmēm, lai mācoties un nepārtraukti attīstoties, mēs kopā veidotu cilvēka, biznesa procesu un tehnoloģiju mijiedarbību.

BDA jauno vizuālo identitāti raksturo digitāla attēla pikseļi. Paši par sevi un atsevišķi tie ir vismazākais elements, bet vienlaikus katrs no tiem ir ļoti nozīmīgs, lai ar krāsu, spilgtumu un intensitāti veidotu skaidru un kvalitatīvu attēlu. Tas lieliski raksturo arī mūsu klientu vajadzību, mūsu mācību risinājumu un tehnoloģiju attīstību, lai mēs kopā veidotu stratēģisku nākotnes redzējumu un nepārtrauktu attīstību.

Mūsdienu mainīgajā biznesa un darba vidē ir svarīgi apzināties, kā mēs varam strādāt labāk, efektīvāk un gudrāk. Mācīšanās un digitālās kultūras veidošana uzņēmumā vairs nav tikai IT profesionāļu uzdevums, tā ir domāšanas un ieradumu maiņa, sadarbība starp uzņēmuma vadību un visu līmeņu darbiniekiem, lai veidotu mūsdienīgu un atvērtu darba vidi.

Mūsu misija, vīzija un mūsu vērtības ir balstītas uz klientu vajadzībām, attīstot zināšanas un prasmes, piedāvājot pilna spektra mācību risinājumus. Mūsu mācību galvenie darbības virzieni ir:

  • BDA Inovācijas, ar pārliecību, radošumu un iniciatīvu īstenojot izglītības projektus un mūsdienu tirgus prasībām atbilstošus mācību risinājumus, E-mācības un pārkvalifikācija.
  • BDA Inteliģence, ar profesionālu pieeju un mērķtiecību nodrošinot izaugsmes un attīstības iespējas, veicot darbinieku kompetenču auditu, konsultējot uzņēmumus par darbinieku attīstības plānu ieviešanu, izstrādājot kompetenču attīstības modeļus un novērtēšanas risinājumus.
  • BDA Klasika ir mūsu klientiem stabili, droši, starptautiski pieprasīti mācību risinājumi ar sertifikāciju, BDA izstrādātas mācību programmas un klientu individuālajām biznesa vajadzībām pielāgoti mācību risinājumi.

Tu vari, tu zini un tu proti - tā ir mūsu pārliecība!