Pieaugušo izglītība: kā izvēlēties mācību iestādi?

Daļai sabiedrības šķiet, ka pabeigta vidusskola vai augstskola pirms 10 gadiem ir viss, kas vajadzīgs viņu izglītības bagāžā. Par to liecina nesen veiktais pētījums, kas ataino diezgan skumju situāciju par pieaugušo nevēlēšanos attīstīties, apgūt jaunas prasmes un iet līdzi laikam, kas tādējādi viņus ierobežo karjeras izvēlē. 

Kā izvēlēties mācību iestādiMācīšanās ir nemitīga attīstība un savas konkurētspējas celšana darba tirgū, ko ietekmē arī tehnoloģijas, rīki un līdz ar to arī atbilstošu prasmju un zināšanu pieprasījums darba tirgū. 

Lai atgādinātu par mācīšanās nozīmi kvalifikācijas celšanai, esam sagatavojuši vērtīgu apkopojumu, kā izvēlēties pieaugušo neformālās izglītības programmas un atbilstošu izglītības iestādi.  

Pieaugušo izglītības iespējas ir plašas, tomēr izvēlēties izglītības iestādi ir samērā viegli, ja vadās pēc konkrētiem, sev nozīmīgiem pieturpunktiem: 

  • kura ir man aktuāla pieaugušo izglītības programma; 
  • vai izglītības iestāde ir akreditēta; 
  • vai pēc mācībām iegūšu valstiski atzītu izglītības dokumentu vai starptautiska mēroga sertifikātu;
  • vai izglītības iestāde ir uzticama – cik ilgi tā pastāv, vai ir pieejamas reālas atsauksmes no cilvēkiem, kas šajā iestādē jau mācījušies, kas ir iestādes sadarbības partneri. 

Izglītības iestādes izvēles noteicošais faktors noteikti ir pieejamais, tev interesējošais programmu klāsts. Ja tajā piedāvā tev aktuālo programmu, virzies uz nākamo kritēriju aplūkošanu. Iespējams, ka pēc programmas izvēles, tu pats vai izglītības iestāde vēlēsies noskaidrot tavu zināšanu līmeni, veicot zināšanu pārbaudes testu, lai pēc tam mācību dalībniekus sadalītu atbilstošās grupās – bez zināšanām, ar nelielām priekšzināšanām vai pietiekamām zināšanām, nodrošinot arī atbilstošas, uz kompetencēm balstītas mācību programmas, piemēram, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides projektā piedāvājām šādus pašnovērtējuma testus – https://bit.ly/3E5xODZ

SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” (BDA) piedāvā starptautiska mēroga mācības ar sertifikātiem, programmas dažādu projektu, piemēram, “Mācības pieaugušajiem” ietvaros, kursus dažādu nozaru speciālistiem un citiem interesentiem par dažādām tēmām. 

Kad izvēlēta interesējošā programma, nākamais solis, par kuru ir vērts padomāt, ir iestādes un programmas akreditācija. Akreditācija ir kvalitātes zīme. Tā ir kā garantija, ka mācības notiks atbilstoši prasībām, tās būs apliecinātas ar valstiski atzītu apliecību.  

Pēc laikietilpīga un sarežģīta izvērtēšanas procesa 2021. gada jūnijā SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” ieguva četru izglītības programmu akreditāciju  un nupat, gada nogalē, tika akreditētas vēl 10 pieaugušo izglītības programmas uz 6 gadiem. Esam ārkārtīgi lepni par paveikto un priecājamies, ka mūsu piedāvātas mācības ir apliecinātas ar augstāko kvalitātes zīmi. Vēlamies pateikt arī milzīgu paldies mūsu darbiniekiem, kas nodrošināja šī procesa veiksmīgo iznākumu. 

Apgūt ko jaunu vienmēr ir noderīgi, taču tikai tās mācības, kuru noslēgumā iegūtas apliecības vai starptautiski sertifikāti, apliecina, ka iegūta kvalitatīva izglītība.  

Rudenī BDA savā birojā uzņēma projekta “Mācības pieaugušajiem” 5. kārtas absolventus, kuri ieradās pēc apliecībām. Gadu gaitā projektā “Mācības pieaugušajiem” pie mums mācījušies turpat 1000 cilvēku. Mūsu pasniedzēju darbs vienmēr tiek vērtēts ļoti augstu, arī šī projekta “Mācības pieaugušajiem” noslēgumā dalībnieki atzina augsto mācību kvalitāti – https://bit.ly/3z9NGlh

Vēl nozīmīgs faktors izglītības iestādes izvēlē ir uzticamība, un to apliecina gan nupat pieminētās mācību dalībnieku atsauksmes, gan ilgstošu sadarbības partneru esamība. Vairāku gadu garumā BDA sadarbojas ar starptautiska mēroga spēlētājiem, piemēram, Adobe. Piedāvājam grafiskā dizaina kursus, piemēram, Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC un Adobe InDesign CC –https://bit.ly/3EpTMC6. Ilgstoša sadarbība ar Microsoft nodrošina iespēju piedāvāt sertificētas mācības, kuru noslēgumā mācību dalībnieki kārto sertifikācijas eksāmenus, piemēram, apgūstot kursu Datu analīze ar Power BI – https://bit.ly/3lfsw0g.  

SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” izpilddirektore Signe Briķe: “BDA ir Latvijā vienīgais profesionālās pilnveides izglītības centrs, kas darbojas kā Microsoft sudraba partneris mācības risinājumos, SUSE autorizētais mācību centrs, projektu vadības institūta autorizētais centrs, Oracle mācību partneris, Comptia autorizētais mācību centrs, Adobe autorizētais centrs un ITIL autorizētais mācību centrs, nodrošinot arī sertifikācijas pakalpojumus visās vadošo IKT ražotāju tehnoloģijās. Microsoft, Cisco, Suse, Oracle, PMI un citu ražotāju autorizācija nozīmē pakalpojumu kvalitātes atbilstību visaugstākajiem pasaules standartiem."