BDA inovācijas ir mūsu radošums un iniciatīva

BDA Inovācijas ir mūsu pārliecība, radošums un iniciatīva izglītības projektu īstenošanā, mūsdienu prasībām atbilstošu mācību risinājumu nodrošināšanā:

  • E-mācību izstrāde
  • Mācību pārvaldības risinājumi
  • Pārkvalifikācija

E-mācību izstrādi kā privātajā, tā valsts sektorā veicam jau kopš 2004. gada. Mainoties tehnoloģijām un mācīšanās paradumiem, attīstās arī e-mācības. Aktuāla un pieprasīta ir spēļošanas elementu iekļaušana mācību saturā, interaktīvi mācību materiāli un vides simulācijas. Mēs nodrošinām klientam piemērotāko e-mācību izstrādi atbilstoši vajadzībām un vēlmēm. Mūsu e-mācību risinājumi piemēroti arī gadījumā, kad mācības nepieciešams nodrošināt lielam skaitam mācību dalībnieku kā Rīgā, tā reģionos.

Mēs zinām, cik būtiski mainīgajos mūsdienu apstākļos darbiniekiem ir spēt ātri pārorientēties, efektīvi komunicēt, plānot laika resursus un apgūt jaunas prasmes. Ļoti pieprasītas ir mikromācības, mācības mobilajās aplikācijās dažādās viedierīcēs ar mērķi apgūt jaunas vai nostiprināt jau esošās zināšanas sev ērtā, pieejamā laikā un formātā. Mikromācību saturs sastāv no īsa teksta, attēliem, video, audio un dažādiem spēļošanās elementiem.

Digitālā transformācijas pamatā ir biznesa attīstība ilgtermiņā, pielāgošanās un konkurētspēja, kas vienlaikus identificē arī darba tirgū pieprasītas zināšanas, prasmes un to iztrūkumu, tāpēc būtiska nozīme ir tieši darbinieku pārkvalifikācijai.
Mēs nodrošinām profesionālās pilnveides un pārkvalifikācijas mācību programmas, lai mūsu klienti būtu konkurētspējīgi darba tirgū un biznesa vidē. Pārkvalifikācijas mācību programmu izstrāde ir balstīta uz individuālām vajadzībām, darba tirgū un uzņēmuma darba vidē nepieciešamām zināšanām un prasmēm.