BDA izstrādā 31 jaunu digitālo mācību līdzekli

Baltijas Datoru Akadēmijas (BDA) un Datorzinību centra (DZC) kopīgi īstenotajā projektā pēc Valsts izglītības satura centra (VISC) pasūtījuma ESF projekta “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” (vienošanās nr. 8.5.2.0./16/I/001) ietvaros  izveidots 31 digitālais mācību līdzeklis. Mācību materiāli radīti profesionālo izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem, kā arī attiecīgo nozaru profesionāļiem, kuriem aktuāli iegūt jaunāko informāciju.

BDA un DZC radīja digitālos mācību līdzekļus, e-kursus un pdf materiālus, dažādās tautsaimniecības nozarēs. Tas ir nozīmīgs solis izglītības digitalizēšanā, jo aizvadīto 25 gadu laikā Latvijā nav tikuši radīti mūsdienīgi un elektroniskā formātā pieejami mācību materiāli profesionālajām izglītības iestādēm.DML. Fizikālie siltuma pārneses procesi caur logiem

Projekta laikā tika izveidoti šādi un vēl citi mācību materiāli:

 • BIM tehnoloģijas praktiskā lietošana.
 • Atslēdznieka, frēzētāja un virpotāja pamatdarbu tehnoloģijas. Pielaides, sēžas un tehniskie mērījumi. Elektrotehnika un elektrodrošība.
 • Zemas enerģijas patēriņa būvju būvniecība.
 • Siltumapmaiņas procesi ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru uzņēmumos.
 • Drošība jūrā. Normatīvais regulējums un drošības organizācija uz kuģa. (Izstrādāta unikāla mobilā lietotne).
 • Mikrokontrolleru programmēšana.
 • Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas.
 • Profesionālā stila grāmata.
 • Tehnoloģiskie procesi ēdināšanas uzņēmumos.

Izstrādātie mācību materiāli pieejami vietnē https://dml.visc.gov.lv (lietotājvārds – students, parole – students) un arī mācīšanās platformā https://skolo.lv.

 “Jāņos noslēdzās projekts pēc VISC pasūtījuma. Uzdevums bija digitalizēt 31 mācību līdzekli, radot arī atbilstošu vizuālo noformējumu un pielāgojot saturu. Projektā bija divi lieli izaicinājumi – no grāmatas, kas ir drukātā formātā, izveidot e-kursus, un komunikācija ar 31 mācību grāmatu autoriem. Ja skatāmies uz paveikto, tad e-kurss ir kā putukrējums, bet sagatavotais PDF materiāls kā kafija. Tāda varētu būt šī proporcija,” ar projektā laikā gūtajiem iespaidiem dalās Jānis Judrups, BDA pētnieks un projekta vadītājs.DML. Graudu iedalījums.

Interesanti fakti par DML projektu:

 • Pirmais materiāls, kas tika izveidots, bija Siltumapmaiņas procesi ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru uzņēmumos.
 • Visgarākais materiāls šajā projektā – 640 lpp. par atslēdzniekiem un frēzētājiem.
 • Garšīgākā tēma – Tehnoloģiskie procesi ēdināšanas uzņēmumos jeb darbs restorānos.
 • Iedvesmojošākā tēma – Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas, kurā iepazīstināja ar zivju, gaļas, dārzeņu, alkohola un piena apstrādi.

BDA pateicas ikvienam, kurš iesaistījās digitālo mācību līdzekļu tapšanā. Esam priecīgi un iedvesmoti, ka turpmāk profesionālo izglītības iestāžu pedagogi jaunos profesionāļus varēs izglītot ar mūsdienīgiem un ērti pieejamiem materiāliem.