Atpakaļ

STF, ISTQB® Certified Tester Foundation Level

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:24
Kursa cena, EUR (bez PVN):1200,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
23.janvāris - 30.janvāris, 2023 (13:00-16:15) TiešsaistēLatviski
Pieteikties
13.marts - 23.marts, 2023 (18:15-21:30) TiešsaistēLatviski
Pieteikties

 

Šis kurss sniedz pamatlīmeņa apmācības ikvienam, kurš ir iesaistīts programmatūras testēšanā. Tas palīdzēs dalībniekiem apgūt testēšanas efektīvu plānošanu, pārvaldību, pārskatu veidošanu, kā arī piemērotu testēšanas procesu un rīku izmantošanu.

Priekšzināšanas:

Dalībniekiem ir jābūt pieredzei darbā ar IT sistēmām un izpratnei par testēšanas procesa nozīmi.

Mērķauditorija:

Ikviens, kurš ir iesaistīts vai plānots būt iesaistīts testēšanas procesā.

Pēc sekmīgas kursa apgūšanas dalībnieki būs spējīgi:

 • Izmantot kopīgu valodu efektīvai komunikācijai ar citiem testētājiem un projekta partneriem;
 • izprast pieņemtas testēšanas koncepcijas, testēšanas procesa būtību, testēšanas pieejas un principus, lai sasniegtu testēšanas mērķus;
 • plānot un prioritizēt testēšanas uzdevumus, izmantojot izvēlētas testēšanas tehnikas;
 • analizēt kā funkcionālās, tā arī nefunkcionālās specifikācijas;
 • izpildīt testus atbilstoši saskaņotiem testēšanas plāniem, kā arī analizēt un ziņot par testēšanas rezultātiem;
 • uzrakstīt skaidru incidentu pārskatu;
 • piedalīties testēšanas pārskatos.

Kursa materiāli:

BDA izstrādāta kursa grāmata.

Sertifikācijas eksāmens:

ISTQB® Certified Tester - Foundation Level –iekļauts kursa cenā

Kursa programma

1. Ievads programmatūras testēšanā:

 • Testēšanas pamatelementi;
 • Testēšanas definīcijas;
 • Testēšanas mērķi;
 • Testēšanas vispārīgie principi;
 • Testēšanas procesi;
 • Testēšanas psiholoģija.

2. Testēšana caur pilno programmatūras izstrādes dzīves ciklu:

 • Programmatūras izstrādes modeļi;
 • Verifikācija un validācija;
 • Testēšanas līmeņi — vienības, integrācijas, sistēmas un akcepta veidu testēšana;
 • Regresijas testēšana;
 • Testēšana un izstrāde.

3. Statiskās testēšanas tehnikas:

 • Pārbaudes veidi;
 • Pārbaudes process (pārskats);
 • Lomas un pienākumi pārskatu veidošanā;
 • Pārskatu veidošanas veiksmes faktori;
 • Statiskās analīzes rīki.

4. Testa dizaina tehnikas:

 • Testa izstrādes process;
 • Dokumentācija;
 • Testa dizaina tehniku veidi;
 • Specifikācijā balstītas tehnikas (melnā kaste);
 • Struktūrā balstītas tehnikas (baltā kaste);
 • Pieredzē balstītas tehnikas;
 • Testēšanas tehniku izvēles kritēriji.

5. Testēšanas pārvaldība:

 • Testēšanas organizēšana;
 • Komandas organizēšana: lomas un atbildība;
 • Testēšanas plānošana un novērtēšana;
 • Testēšanas progresa uzraudzība un kontrole;
 • Konfigurācijas pārvaldība;
 • Risku vadīšana;
 • Defektu klasifikācija un pārvaldība;

6. Testēšanas atbalsta rīki:

 • Atlases apsvērumi;
 • Testēšanas rīku veidi;
 • Efektīva rīku izmantošana: potenciālie ieguvumus un riski;
 • Rīku klasifikācija.