Atpakaļ

ST, Sistēmu testētājs

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:50
Kursa cena, EUR (bez PVN):700,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
20.septembris - 18.oktobris, 2022 (18:00-21:15) TiešsaistēLatviski
Pieteikties

 

Kursa mērķauditorija un priekšnoteikumi

Kurss paredzēts mācību dalībniekiem ar vai bez priekšzināšanām sistēmu testēšanā. Mācības piemērotas arī dalībniekiem bez priekšzināšanām un pieredzes IT nozarē. Mācības paredzētas, lai apgūtu informācijas sistēmu manuālās testēšanas pamatus un veiksmīgi uzsāktu karjeru IT nozarē.

Kursa mērķis

Mācību dalībnieks iegūs zināšanas un praktisku pieredzi sistēmu testēšanā, kā arī sagatavosies darba intervijām, lai veiksmīgi uzsāktu darbu informācijas tehnoloģiju nozares uzņēmumos, kā jaunākais sistēmu testētājs (Junior software tester).

Mācīšanas rezultāti

Pēc kursa pabeigšanas mācību dalībnieks spēs:

 • Patstāvīgi analizēt dokumentāciju un veikt manuālo testēšanu pēc Black Box testēšanas metodēm.
 • Pratīs rīkoties ar pārvaldības rīku JIRA un pierakstīt defektus.
 • Iemācīsies rakstīt testa scenārijus X-Ray rīkā.
 • Apgūs pamata komandas datubāžu lietošanā.
 • Apgūs pamata pieprasījumus lietojumprogrammas saskarnes (Application programming interface, API) apstrādei.
 • Izpratīs kā tiek būvēta programmatūra, izmantojot Agile pieeju.

Mācību norise

Klātienē vai tiešsaistē

Sertifikācijas eksāmens, kursa noslēgumā

Mācību programmai sertifikācijas eksāmens nav paredzēts. Pēc mācībām, kursa dalībnieks saņems apliecību par kursa apguvi, kas apliecina iegūtās zināšanas un praktisku pieredzi sistēmu testēšanā.

Mācību materiāli

Prezentācija un praktiski uzdevumi Moodle vidē

Mācību kursa saturs

 1. Ievads testēšanā.
 2. Black Box testing, testēšanas metodes.
 3. Sistēmu izstrādes dzīvescikla (Software development life cycle, SDLC) process ar Agile pieeju.
 4. Pārvaldības rīku JIRA un X-ray izmantošana defektu pārvaldībā un testa scenāriju rakstīšanā.
 5. Test cases, darbību kopums sistēmu funkcionalitātei.
 6. Defect life cycle, defektu dzīvescikls testēšanā.
 7. Data Base (SQL lite), datubāžu lietošana.
 8. API Postman, pieprasījumu apstrāde.
 9. Mobile device testing, mobilo lietotņu funkcionalitāte.