Atpakaļ

PV1, PMP® eksāmena sagatavošanas kurss (56 PDU)

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:56
Kursa cena, EUR (bez PVN):2100,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
5.jūnijs - 4.jūlijs, 2023 (9:00-16:15) OnlineLatviski
Pieteikties
9.oktobris - 7.novembris, 2023 (9:00-16:15) OnlineAngliski
Pieteikties

 

Kursa mērķi:

Kursa mērķis palīdzēt Jums sagatavoties Project Management Professional (PMP)® sertifikācijai. Kurss sastāv no 2 daļām:

  • 5 dienu apmācības pēc PMI (Project management institute) mācību programmas
  • 2 dienu konsultatīvais seminārs pirms eksāmena kārtošanas

Semināra laikā Jums būs iespēja nokārtot pārbaudes testu ar līdzvērtīgiem jautājumiem kā PMP® testā.

Rezultāts tiks analizēts, līdz ar to sniedzot skaidrību par gatavību kārtot PMP® sertifikācijas testu.

Pēc kursa:

Studenti ir spējīgi vadīt projektus pēc PMP® standarta.

PMP® sertifikācijas eksāmena izmaksas: ir iekļautas.

Priekšzināšanas:

  • Labas angļu valodas zināšanas.
  • Augstskolas izglītība (vismaz bakalaura grāda līmenī).
  • Vismaz 3 gadu pieredze projektu vadībā.

Kursa materiāli:

  • Elektroniskie kursa materiāli un pasniedzēja sagatavotie materiāli.

Kursa saturs:

1. Veidojot efektīvu komandu

1.1. Projekta komandas veidošana
1.2. Komandas sadarbības noteikumu definēšana
1.3. Vienošanās par saistībām projektā
1.4. Komandas un projekta dalībnieku iespējošana
1.5. Komandas un projekta dalībnieku attīstība
1.6. Virtuālo komandu iesaiste un atbalsts
1.7. Kopējas izpratnes par projektu veicināšana

2. Uzsākot projektu

2.1. Projektu vadības metodikas izvēle
2.2. Projekta ietvara plānošana un vadība
2.3. Projekta laika grafika plānošana un vadība
2.4. Projekta budžeta un resursu plānošana un vadība
2.5. Produktu un nodevumu kvalitātes plānošana un vadība
2.6. Projekta plānošanas aktivitāšu integrācija
2.7. Sagādes plānošana un vadība
2.8. Projekta uzraudzības struktūras izveide
2.9. Projekta slēgšanas plānošana un nodrošināšana

3. Strādājot projektā

3.1. Risku vērtēšana un vadība
3.2. Uzņēmuma ieguvumu nodrošināšana
3.3. Komunikācijas vadība
3.4. Projekta dalībnieku iesaiste
3.5. Projekta artefaktu izstrāde
3.6. Projekta izmaiņu vadība
3.7. Projekta problēmu risināšana
3.8. Zināšanu pārnese projekta uzturēšanai

4. Atbalstot komandu darbā

4.1. Komandas virzība
4.2. Atbalsts komandai
4.3. Šķēršļu novēršana
4.4. Konfliktu vadība
4.5. Sadarbība ar projekta dalībniekiem
4.6. Projekta dalībnieku mentorings
4.7. Komandas veiktspējas uzlabošana, izmantojot emocionālo inteliģenci

5. Ievērojot organizācijas vajadzības

5.1. Projekta realizācija atbilstoši prasībām
5.2. Projekta ieguvumu un vērtības nodrošināšana
5.3. Organizācijas vides izmaiņu vērtēšana
5.4. Organizācijas vides izmaiņu atbalsts
5.5. Nepārtrauktas procesu uzlabošanas nodrošināšana

PMP®/PgMP®, PMI-ACP®, PMI®, PMBOK® Guide are a registered marks of Project Management Institute, Inc.