Atpakaļ

OCEB2F, Biznesa procesu pārvaldības pamati

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:16
Kursa cena, EUR (bez PVN):950,00

Šobrīd kurss nav ieplānots. Klikšķiniet šeit, lai pieteiktos kursam. Mēs Jūs informēsim, tikko būs zināmi iespējami apmācību datumi.

 

Mērķauditorija:

Uzņēmumu vadītāji, Biznesa analītiķi, Procesu analītiķi, Procesu pārvaldnieki, IT risinājumu arhitekti, projektētāji un izstrādātāji,  u.c.

Kursa mērķis:

Apgūtas pamata zināšanas par biznesa konceptiem un modelēšanu, uzņēmumu pārvaldības un attīstības principiem, biznesa procesu pārvaldības principiem, konceptiem, metodēm un modelēšanu, biznesa procesu modelēšanas notāciju BPMN v.2.0.

Pēc kursa dalībnieki:

 • Būs ieguvuši vispārīgu izpratni par biznesa pamatiem, stratēģiju, plānošanu un mērķu noteikšanu, biznesa procesiem;
 • Spēs pielietot biznesa procesu pārvaldības terminoloģiju, pārzinās metodes;
 • Būs ieguvuši pamata zināšanas biznesa procesu modelēšanas notācijā BPMN v.2.0;
 • Būs ieguvuši augsta līmeņa izpratni par procesu kvalitātes, pārvaldības un metriku ietvariem, piemēram, Six Sigma, Business Process Maturity Model, u.c.
 • Būs sagatavoti OMG OCEB 2 Fundamental sertifikācijas eksāmenam.

Kursa saturs:

1. Business fundamentals:

 • Business strategy
 • Strategy development methods
  • Porter’s Five Forces framework
  • STEP analysis
  • Market segmentation
  • SWOT analysis
  • MOST analysis
  • Internal capabilities
  • BCG matrix
  • Ansoff’s matrix
  • Business goals and objectives
  • Typical business functions
   • Marketing
   • Accounting
   • Finances
   • Operations
   • Sales
   • Human Resources
   • Information Technologies
  • Value chains
  • Sample questions

2. Management fundamentals:

 • Management and managers
 • Business administration
 • Projects
 • Project managers
 • Costs and financial key figures
 • Analysis methods
  • Break-even analysis
  • Crossover analysis
  • Decision trees
  • Sample questions

3. Business process fundamentals:

 • What is business process
 • Characteristics of business process
 • Reference to goals and objectives
 • Discovering business processes
 • Discovering approaches
 • As-Is and To-Be business process
 • Degrees of abstraction of process description
  • Descriptive modeling
  • Analytical modeling
  • Executable modeling
  • Sample questions

 4. Business motivation model BMM:

 • Basic elements
  • Enterprise’s ends            
  • Means to an end
  • Influencers
  • Assessment
  • External elements
  • Sample questions

 5. Business process management:

 • History
  • Total quality management TQM
  • Business process reengineering BPR
  • Business process management definitions
  • Stakeholders’roles and responsibilities
  • Function-focused and Process-focused organisation
  • Business process management systems
  • Sample questions

 6. Business process modeling fundamentals:

 • Syntax, notation, and semantics
 • Art of abstraction in modeling
 • Sample questions

7. Business process modeling and notation BPMN v.2.0:

 • Introduction to BPMN
  • Development
  • Goals
  • Basic principles
  • Token
  • Elements of BPMN
   • Definitions
   • Rules
   • Examples
  • Pools and lanes
  • Business process modeling skills
   • Activities and subprocesses
   • Gateway logic: OR, AND, XOR
   • Events
    • Start events
    • End events
    • Intermediate events
   • Practical work
  • Sample questions

8. Business processes frameworks (high level):

 • APQC Process classification framework fundamentals
  • Operating processes
  • Management and support processes
  • Supply chain operations reference model (SCOR) fundamentals
  • Value reference model (VRM) fundamentals
  • Sample questions

9. Quality frameworks (high level):

 • Concepts
 • Business process maturity model (BPMM) fundamentals
  • Goals and basic principles
  • Maturity levels
  • Appraisal
  • Six Sigma fundamentals
   • Goals and basic principles
   • Quality characteristics
   • Roles
   • Process steps (DMAIC)
   • Focus areas
   • Defects per million opportunities (DPMO)
   • Quality control chart
  • ISO 9000 fundamentals
  • Toyota production system (TPS) fundamentals
  • Sample questions

10. Regulations and governance frameworks (high level):

 • Basel II, Basel III fundamentals
 • Sarbanes-Oxley act (SOX) fundamentals
 • Control objectives for information and related technology (COBIT) fundamentals
 • Sample questions

11. OCEB certification process:

 • Timing
 • Application process