Atpakaļ

MS_O_E4, Microsoft Office Excel ekspertiem: Power Query un Power Pivot funkcionalitāte

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:8
Kursa cena, EUR (bez PVN):125,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
11.novembris - 11.novembris, 2022 (9:00-16:15) TiešsaistēLatviski
Pieteikties

 

Kursa mērķis:

Padziļināti apgūt Microsoft Excel 2016 datu apstrādes un analīzes rīkus. Iemācīt studentiem padziļināti strādāt ar datu analīzes rīkiem, izprast atšķirības starp rakurstabulu (PivotTable) un PowerPivotTable lietošanas iespējām. Kā arī apgūt pamatus par iebūvēto formu izmantošanas iespējām.

Kursa apmeklēšanas priekšnoteikumi:

 • Datoru lietošanas prasme.
 • Microsoft Excel lietpratēju līmenī. 
  • Ja nepieciešams, BDA veic pirmskursa testēšanu.

Mācīšanas rezultāti:

 • Datu ieguvē izmantot Power Query (PQ) funkcionalitāti.
 • Automatizēt datu ieguvi no dažādiem avotiem.
 • Tīrīt datus ar PQ iebūvētajām funkcijām.
 • Darbā ar PQ veikt skaitliskas un teksta datu transformācijas.
 • Izveidot jaunus aprēķinātus laukus ar PQ palīdzību.
 • Izmantot mašīn-mācīšanos datu tīrīšanā un jaunu datu lauku izveidē.
 • Savienot vairākas datu tabulas pēc kopīga identifikatora.
 • Darbā ar dažādiem datu avotiem izmantot Power Pivot.
 • Izveidot datu modeli un vizualizēt datus, kas nāk no atsevišķām datu tabulām.
 • Datu analīzē izmantot citas Excel piedāvātās funkcionalitātes.

Mācību materiāli:

Katrs students saņem Baltijas Datoru Akadēmijas izstrādāto mācību grāmatu latviešu valodā. 

Kursa noslēgumā:

Katrs students saņem Baltijas Datoru Akadēmijas diplomu par kursa apgūšanu.

Mācību kursa saturs:

Darbs ar Power Query un darba automatizācija

 • Datu ieguve
  • Datu ieguve no dažādiem failiem
  • Datu ieguve no mapes
  • Datu ieguve no interneta resursa
  • Datu ieguve no citiem datu avotiem
 • Datu transformācija
  • Datu tīrīšana ar mašīn-mācīšanas palīdzību
  • Jaunu datu lauku izveide ar aprēķiniem
  • Jaunu lauku izveide pēc nosacījumiem
  • Teksta lauku apstrāde un transformācija
  • Datu tabulu apvienošana (merge, append)

2. Power Pivot izmantošana datu analīzē un vizualizācijā

 • Datu modelis
  • Power Pivot funkcijas iestatīšana Excel
  • Datu tabulu savienošana datu modelī
  • Datu modeļa kalendāra funkcija
  • Aprēķinu veikšana datu modelī
 • Datu atspoguļošana
  • Datu vizualizēšana ar Power Pivot Table
  • Atšķirību izpētīšana starp Power Pivot Table un Pivot Table
  • Mainīgā datu formatēšana (conditional formatting)