Atpakaļ

MS_O16_W2, Microsoft Office Word 2016 lietpratējiem

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:16
Kursa cena, EUR (bez PVN):250,00

Šobrīd kurss nav ieplānots. Klikšķiniet šeit, lai pieteiktos kursam. Mēs Jūs informēsim, tikko būs zināmi iespējami apmācību datumi.

 

Kursa mērķi

Iemācīt studentiem patstāvīgi veidot profesionāli noformētus dokumentus, izmantojot Microsoft Word 2016 iespējas – specifiski noformētas tabulas, SmartArt grafiku un vienādojumus. Lai dokumentā varētu vieglāk orientēties, iemācīt kā veidot vienkāršu un pielāgotu satura rādītāju, bibliogrāfiju un indeksāciju. Iemācīt dokumentā ievietot dažādas saites uz noteiktu dokumenta vietu un citiem dokumentiem. Kā arī iemācīt kā izmantot vēl dažādas noderīgas komandas, ko piedāvā Microsoft Word 2016.

Pēc kursa

Studenti pēc kursa patstāvīgi spēs:

 • Izmantot dokumenta karti un sīktēlus, apskatīt dokumentu dažādos skatos, veidot apakšdokumentus.
 • Tekstam piešķirt un rediģēt stilus, ievietot dažādus teksta un lapu pārtraukumus.
 • Veikt dažādas darbības ar tabulām un to datiem – konvertēt tekstu tajā un no tās, veikt aprēķinus, veikt datu kārtošanu.
 • Veidot vienādojumus, ievietot un rediģēt diagrammas un SmartArt grafiku.
 • Izveidot un pielietot makrokomandas, veikt teksta gramatikas pārbaudi un izmantot tulkošanas iespējas.
 • Izveidot satura rādītāju, grāmatzīmes un iekšējās atsauces.
 • Ievietot citātus un bibliogrāfiju, izveidot saites uz tā paša dokumenta sadaļām un citiem dokumentiem.
 • Nosūtīt dokumentu citiem no Word vides, aizsargāt dokumentu ar paroli.
 • Pārveidot dokumentu citos dokumentu formātos.
 • Pārbaudīt dokumenta īpašības.

Kursa beigās studenti saņem Baltijas Datoru Akadēmijas Diplomu par kursa apgūšanu.

Priekšzināšanas

Datoru lietošanas pamati.

Microsoft Word 2016 pamati.

Kursa materiāli

Katrs students saņem Baltijas Datoru Akadēmijas izstrādāto mācību grāmatu latviešu valodā ar teorijas un praktisko uzdevumu aprakstiem.

Kursa saturs

1. Dokumenta skatīšana un navigācija:

 • Dokumenta navigācijas rūts iespēju izmantošana (navigation pane).
 • Vairāku dokumentu apskatīšana vienā ekrānā (view Side by Side).
 • Darbs ar dokumenta informāciju struktūrskatā (outline).

2. Dokumenta satura un fona noformēšana:

 • Sadaļas un lapas pārtraukumu ievietošana (page break, section break).
 • Nedalāmu rindkopu un rindu norādīšana (keep with next).
 • Teksta noformēšana, izmantojot stilus (styles).
 • Vairāklīmeņu saraksta pielāgošana (multilevel List).
 • Teksta efektu izmantošana (text effects).
 • OpenType līdzekļu izmantošana (openType features)
 • Dokumenta fona krāsas norādīšana (page color).
 • Ūdenszīmes ievietošana dokumentā (watermark).

3. Informācijas pozicionēšana un darbs ar tabulām:

 • Tabulēšanas pieturu attāluma mainīšana (tabs).
 • Teksta konvertēšana tabulā (convert text to table).
 • Tabulas datu pārvēršana par vienkāršu tekstu (tonvert to text).
 • Ātrās tabulas ievietošana dokumentā (quick tables).
 • Aprēķinu veikšana Word tabulās (formula).
 • Excel tabulas ievietošana Word dokumentā (Excel Spreadsheet).

4. Pasta sapludināšana:

 • Pasta sapludināšana, izmantojot pakāpeniskas pasta sapludināšanas vedni
  (step by step mail merge wizard).
 • Manuāla pasta sapludināšana (start mail merge).
 • Aplokšņu un uzlīmju veidošana (envelopes and labels).

5. Darbs ar formām, vienādojumiem, diagrammām un grafikām:

 • Saites veidošana, starp divām dokumentā ievietotām formām vai tekstlodziņiem (create link).
 • Vienādojuma ievietošana un savu vienādojumu veidošana (equation).
 • SmartArt grafikas ievietošana, rediģēšana un formatēšana (SmartArt).
 • Diagrammas ievietošana, rediģēšana un formatēšana (insert chart).

6. Rīki dokumenta veidošanas efektivitātei:

 • Galvenes un kājenes pielāgošana (header and footer).
 • Teksta saglabāšana ātro daļu sarakstā.
 • Iezīmētā teksta saglabāšana ātro daļu sarakstā (quick parts).
 • Veidošanas bloku ievietošana dokumentā (building blocks).
 • Iebūvēto lauku ievietošana dokumentā, to rediģēšana un atjaunināšana (insert field).
 • Vārda sinonīmu un/vai antonīmu meklēšana, izmantojot Tēzauru (thesaurus).
 • Atsevišķu vārdu un visa dokumenta tulkošana (translate).
 • Vārdu pievienošana automātiskās koriģēšanas sarakstam (autocorrect options).
 • Veidlapas izveidošana, izmantojot cilnes Developer komandas (create forms using tab Developer Controls).
 • Makrokomandu ierakstīšana un izmantošana (macro).
 • Dokumenta saglabāšana, kā dokumentu ar makro komandām
  (Word macro-enabled document).

7. Atsauces un saites:

 • Satura rādītāja ievietošana un modificēšana (table of contents).
 • Grāmatzīmes ievietošana (Bookmark).
 • Iekšējo atsauču ievietošana (cross-reference).
 • Vēres un beigu vēres ievietošana (footnote/endnote).
 • Parakstu pievienošana objektiem, ilustrāciju saraksta izveidošana (insert captions, table of figures).
 • Saites ievietošana uz tā paša dokumenta sadaļu un uz citu dokumentu (hyperlink).
 • Izmantotās literatūras saraksta ievietošana (table of authorities).
 • Indeksu ievietošana un alfabētiskā satura rādītāja izveidošana (mark entry, insert index).
 • Citātu pievienošana un bibliogrāfiju saraksta izveidošana (citations and bibliography).

8. Sadarbība grupās:

 • Dokumenta sūtīšana pa e-pastu no Word vides (send document using E-mail).
 • Dokumentu saglabāšana tīmeklī, izmantojot Windows Live SkyDrive
  (save to Windows Live SkyDrive).
 • Emuāra ziņas veidošana (blog post).
 • Izmaiņu reģistrēšana dokumentā un izmaiņu apstrāde (track changes).
 • Komentāru pievienošana, rediģēšana un dzēšana (insert comment).
 • Dokumenta versiju apvienošana un salīdzināšana  (compare/combine document.
 • Dokumenta formatējuma ierobežojumu norādīšana  (restrict editing).
 • Dokumenta aizsardzība ar paroli (encrypt with password).

 9. Citi dokumenta formāti programmā Microsoft Word:

 • Dokumenta veidņu veidošana, rediģēšana un izmantošana (templates).
 • Dokumenta saglabāšana PDF formātā (create PDF document).
 • PDF formāta dokumentu atvēršana rediģēšanai.
 • Izveidot un saglabāt tīmekļa lapu (save document as web page).

10. Dokumenta pabeigšana:

 • Slēptā satura un personiskās informācijas pārbaudīšana (inspect document).
 • Dokumenta kā galīgā varianta atzīmēšana (mark as final).

11. Papildu iespējas:

 • Lentes pielāgošana – jaunu cilņu un grupu izveidošana (create new tab).
 • Dokumenta saglabāšanas noklusējuma formāta mainīšana (save files in this format).
 • Pareizrakstības un gramatikas opciju mainīšana (change spelling and grammar options).
 • Dokumenta atjaunošana pēc automātiskas saglabāšanas (Manage Versions).