Atpakaļ

MS_O16_PT2, Microsoft Office PowerPoint 2016 lietpratējiem

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:8
Kursa cena, EUR (bez PVN):125,00

Šobrīd kurss nav ieplānots. Klikšķiniet šeit, lai pieteiktos kursam. Mēs Jūs informēsim, tikko būs zināmi iespējami apmācību datumi.

 

Kursa mērķi

Iemācīt studentiem patstāvīgi veidot un profesionāli noformēt prezentācijas, izmantojot Microsoft PowerPoint 2016 iespējas – dizainus, veidnes, SmartArt grafiku, audio un video failus, fotoalbumu un animācijas. Lai prezentāciju izveidotu viegli pārskatāmu un, lai tajā varētu ērti pārvietoties, iemācīt kursantiem, kā prezentācijā ievietot dažādas saites uz noteiktiem prezentācijas slaidiem un saistītiem dokumentiem. Lai ierobežotu nesankcionētu korekciju iespēju prezentācijai, iemācīt, kā to aizsargāt ar paroli un saglabāt citos formātos. Kā arī iemācīt, kā izmantot vēl dažādas noderīgas komandas, ko piedāvā Microsoft PowerPoint 2016. 

Pēc kursa

Studenti pēc kursa patstāvīgi spēs:

 • Izveidot veidnes un izmantot tās jaunu prezentāciju veidošanā.
 • Izmantot veidnes no vietnes Office.com.
 • Ievietot prezentācijā objektus no citām programmām.
 • Veidot fotoalbumu.
 • Ievietot prezentācijā audio un video failus.
 • Pievienot objektiem komentārus.
 • Sūtīt prezentāciju, izmantojot e-pasta ziņojumu.
 • Pārbaudīt slēpto saturu un personisko informāciju.
 • Aizsargāt prezentāciju ar paroli.
 • Izmantot noformējuma šablonu.
 • Pielāgot piezīmju skatu.
 • Izmanto hronometrāžu.
 • Ierakstīt prezentāciju kompaktdiskā.
 • Izveidot hipersaites.
 • Izmantot darbības pogas.
 • Demonstrēt prezentāciju attāliem skatītājiem.

Kursa beigās studenti saņem Baltijas Datoru akadēmijas diplomu par kursa apgūšanu. 

Priekšzināšanas

 • Datoru lietošanas pamati.
 • Microsoft PowerPoint pamati. 

Kursa materiāli

Katrs students saņem Baltijas Datoru akadēmijas izstrādāto mācību grāmatu latviešu valodā ar teorijas un praktisko uzdevumu aprakstiem.

Kursa saturs

1. Objektu ievietošana prezentācijā:

 • Prezentācijā ievietotā attēla daļas apgriešana un attēla saspiešana (crop picture).
 • Formu un līniju ievietošana prezentācijā un to formatēšana (shapes).
 • SmartArt grafikas ievietošana un formatēšana.
 • Teksta un objektu konvertēšana SmartArt grafikā (convert SmartArt).
 • Diagrammas izveidošana  (create chart).
 • Diagrammas un atsevišķu tās elementu formatēšana.
 • Prezentācijas objekta saglabāšana atsevišķā attēlā  (save presentation object as picture).
 • Excel tabulas ievietošana slaidā, tās rediģēšana un atjaunināšana
  (insert, update Excel spreadsheet).
 • Informācijas ievietošana prezentācijā no Word dokumenta (insert slide from outline).
 • Fotoalbuma izveidošana un rediģēšana (create, edit photo album).
 • Slaidu pievienošana no citas prezentācijas (reuse slides).

2. Skaņas un video failu ievietošana prezentācijā:

 • Audio failu ievietošana prezentācijā un tā apstrādāšana (insert audio).
 • Audio faila ierakstīšana (record audio).
 • Video failu ievietošana prezentācijā un to apstrādāšana (insert video).

3. Savu prezentācijas elementu veidošana:

 • Slaidu noformēšana, izmantojot slaidu šablonu (slide master).
 • Jauna slaida izkārtojumu izveidošana (insert layout).
 • Izdales materiālu šablona pielāgošana (handout master).
 • Piezīmju šablona pielāgošana (notes master). 

4. Īpaši navigācijas veidi:

 • Hipersaites veidošana, rediģēšana un dzēšana (insert hyperlink).
 • Darbību pogu ievietošana slaidā  (insert action buttons).

5. Slaidu noformējums:

 • Prezentācijas noformēšana, izmantojot dizainus (themes).
 • Dizaina elementu pielāgošana (colors, fonts, effects).
 • Jaunu dizaina krāsu shēmu izveidošana (theme colors).
 • Slaida fona mainīšana (format background).

6. Animācijas pievienošana un prezentācijas slaidrādes pielāgošana:

 • Slaidu pāreju norādīšana (slide transitions).
 • Slaidu pāreju virzienu maiņa, hronometrāžas iestatījumu norādīšana.
 • Animācijas piešķiršana atsevišķiem slaida objektiem (objects animations).
 • Animācijas iestatījumu maiņa Animācijas rūtī (animation pane).
 • Animācijas kopētāja izmantošana (animation painter).
 • Hronometrāžas izmantošana (rehearse timings).
 • Slaidrādes laika ierakstīšana (record slide show).
 • Slaidrādes iestatījumu norādīšana (set up slide show).
 • Demonstrēšanas papildrīku izmantošana (pen, highlighter, laser).
 • Slaidu paslēpšana (hide slide).
 • Pielāgotas slaidrādes izveidošana  (custom slide show).
 • Slaidrādes demonstrēšana tiešsaistē (Present Online).
 • Prezentētāja skata izmantošana, lai skatītu prezentāciju vairākos monitoros
  (use presenter view).

7.Prezentācijas saglabāšana:

 • Prezentācijas saglabāšana attēlos (save presenation as picture presentation).
 • Prezentācijas saglabāšana PDF un XPS formātā.
 • Izdales materiālu izveidošana programmā Microsoft Word (create handouts).
 • Slaida saglabāšana attēla formātā (save slides as image files).
 • Prezentācijas saglabāšana OpenDocument formātā.
 • Prezentācijas saglabāšana Struktūra/RTF formātā
  (save presentation in format Outline/RTF).
 • Prezentācijas saglabāšana pakalpojumā OneDrive (save to Cloud). 

8. Prezentācijas drukāšana:

 • Drukas priekšskatījuma izmantošana (print preview).
 • Drukas iestatījumu mainīšana (print settings).

9. Sadarbība grupās:

 • Prezentācijas koplietošana (share).
 • Komentāru pievienošana, rediģēšana un dzēšana (insert, edit, delete comments).
 • Prezentācijas versiju salīdzināšana  (compare presentations).
 • Prezentācijas sūtīšana, izmantojot e-pasta ziņojumu (send presentation using E-mail).
 • Prezentācijas aizsargāšana ar paroli (encrypt with password).         
 • Prezentācijas kā galīgā varianta saglabāšana (mark as final).

10. PowerPoint vides pielāgošana:

 • Prezentācijas pamatopciju mainīšana (change general options).
 • Prezentācijas saglabāšanas opciju mainīšana (change save options)
 • Prezentācijas rekvizītu mainīšana  (presentation properties).
 • Slēptā satura un personiskās informācijas pārbaudīšana  (inspect document).
 • Lentes pielāgošana, jaunu cilņu un grupu izveide (customize the ribbon).

11. Multivides uzlabošana:

 • Prezentācijas saderības ar vecākām Office versijām pārbaudīšana (check compatibility).
 • Multivides veiktspējas uzlabošana (optimize compatibility).
 • Multivides apjoma samazināšana (compress media).
 • Prezentācijas videoklipa izveidošana  (create a video).
 • Prezentācijas ierakstīšana kompaktdiskā vai zibatmiņā  (package presentation for CD).