Atpakaļ

MS_O16_E3, Microsoft Office Excel 2016 ekspertiem

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:8
Kursa cena, EUR (bez PVN):150,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
10.februāris - 10.februāris, 2023 (9:00-16:15) TiešsaistēLatviski
Pieteikties

 

Kursa mērķis:

Padziļināti apgūt Microsoft Excel 2016 datu apstrādes un analīzes rīkus. Iemācīt studentiem padziļināti strādāt ar datu analīzes rīkiem, izprast atšķirības starp rakurstabulu (PivotTable) un PowerPivotTable lietošanas iespējām. Kā arī apgūt pamatus par iebūvēto formu izmantošanas iespējām.

Kursa apmeklēšanas priekšnoteikumi:

 • Datoru lietošanas prasme.
 • Microsoft Excel lietpratēju līmenī. 
  • Ja nepieciešams, BDA veic pirmskursa testēšanu.

Mācīšanas rezultāti:

 • Datu aprēķinos izmantot vairāku argumentu funkcijas un kombinēt tās savā starpā.
 • Veikt datu analīzi un veidot scenārijus
 • Veidot, rediģēt un kombinēt sarežģītas rakurstabulas.
 • Izprast atšķirības starp PivotTable un PowerPivotTable
 • Veidot dinamiskas diagrammas ar vairākām asīm, piesaistot makro komandas.
 • Padziļināti darbgrāmatas datu noformēšanai izmantot dažādus iebūvētos datu vizualizācijas rīkus.
 • Specifiski aizsargāt darbgrāmatu, darblapu vai datu apgabalu ar paroli.
 • Datu apstrādē izmantot iebūvētās formas.

Mācību materiāli:

Katrs students saņem Baltijas Datoru Akadēmijas izstrādāto mācību grāmatu latviešu valodā. 

Kursa noslēgumā:

Karts students saņem Baltijas Datoru Akadēmijas diplomu par kursa apgūšanu.

Mācību kursa saturs:

1. Vairāku argumentu funkcijas:

 • Nosaukuma piešķiršana, rediģēšana šūnai un šūnu apgabalam (define name).
 • Pārlūkošanas un atsauču funkciju izmantošana (Vlookup)
 • Funkcijas INDEX, MATCH, OFFSET, RANK un 3D funkciju izmantošana
 • Loģisko funkciju veidošana (logical functions).

2. Datu analīze un statistika:

 • Scenāriju veidošana (scenario manager).
 • Rīka Goal Seek (vērtību sasniegšana) izmantošana vēlamo rezultātu sasniegšanai.
 • Pievienojumprogrammas Solver izmantošana, optimālo risinājumu meklēšanai.
 • Datu analīze, izmantojot aprakstošo statistiku (data analysis with descriptive statistics).
 • Vairāku rezultātu aprēķināšana, izmantojot datu tabulu (data table).

3. Datu vizuāla formatēšana:

 • Datu vizualizācija, izmantojot datu joslas, krāsu skalas un ikonu kopas (data visualization).
 • Nosacījumformatējuma piešķiršana, rediģēšana un dzēšana (conditional formatting).
 • Datu validācijas veikšana, lai nepieļautu nederīgu datu ievadīšanu (data validation).

4. Datu attēlošana, izmantojot PivotTable un PowerPivot table:

 • Rakurstabulas datu filtrēšana (slicer).
 • Datu filtrēšana, izmantojot laika skalu (timeline).
 • Rakurstabulas rediģēšana (pivottable tools).
 • PowerPivot pievienošana un izmantošanas iespējas
 • Atšķirības starp PivotTable un PowerPivotTable

5. Dinamisku diagrammu veidošana pielāgošana:

 • Diagrammas veidnes izveidošana (save as template).
 • Diagrammas tendences līknes pievienošana (create trendline).
 • Diagrammas veidošana, izmantojot kombinēto diagrammu (combo chart).

6. Makrokomandu izmantošana:

 • Iepazīšanās ar makrokomandām (macros).
 • Excel 2016 aizsardzība (macro settings).
 • Makrokomandu veidošana un pielāgošana (create and modify macros).
 • Darbgrāmatas saglabāšana formātā Excel darbgrāmata ar makro (change file type).
 • Iebūvētās Excel formas kontroles – ActiveX.
 • Veidlapu veidošana (create form).

7. Papildu iespējas:

 • Saderības režīms (compatibility mode).
 • Aizsargātais skats (protected view).
 • Darbgrāmatas koplietošana (share workbook).
 • Vairāku darbgrāmatu apvienošana (compare and merge workbooks).
 • Darbgrāmatas un darblapas aizsargāšana ar paroli (password protection).
 • Jaunas cilnes pievienošana un izmantošana (customize ribbon).