Atpakaļ

MS_O16_E2, Microsoft Excel lietpratējiem

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:16
Kursa cena, EUR (bez PVN):300,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
13.aprīlis - 21.aprīlis, 2023 (13:00-16:15) OnlineLatviski
Pieteikties
19.jūlijs - 20.jūlijs, 2023 (9:00-16:15) OnlineLatviski
Pieteikties

 

Kursa mērķis:

Iemācīt studentiem patstāvīgi strādāt ar Microsoft Excel 2016 datu analīzes rīkiem, izmantojot filtrēšanu, atlasīšanu pēc specifiskiem kritērijiem, rakurstabulu (PivotTable) veidošanu, kā arī citus attīstītus rīkus.

Kursa apmeklēšanas priekšnoteikumi:

 • Datoru lietošanas pamati.
 • Microsoft Excel pamati.

Mācīšanas rezultāti:

 • Šūnu apgabalam piešķirt nosaukumu un izmantot to formulās un funkcijās.
 • Darboties ar funkcijām un patstāvīgi veikt aprēķinus.
 • Veikt formulu auditēšanu – izpētīt ar to saistītās vērtības, nepieciešamības gadījumā labot.
 • Darbgrāmatai piešķirt dizainu, veikt dažādu datu vizualizāciju.
 • Veikt datu atlasīšanu, izmantojot filtrus.
 • Kombinēt vairāku darba lapu datus vienā darba lapā.
 • Veikt datu organizēšanu ar starpsummu aprēķināšanu.
 • Veidot un rediģēt rakurstabulas.
 • Veidot diagrammas un izmantot to īpašības precīzākai datu attēlošanai.
 • Aizsargāt darbgrāmatu, darblapu vai apgabalu ar paroli.

Mācību materiāli:

Katrs students saņem Baltijas Datoru Akadēmijas izstrādāto mācību grāmatu latviešu valodā. 

Kursa noslēgumā:

Karts students saņem Baltijas Datoru Akadēmijas diplomu par kursa apgūšanu.

Mācību kursa saturs:

1. Aprēķini un funkcijas:

 • Nosaukuma piešķiršana, rediģēšana šūnai un šūnu apgabalam (define name).
 • Šūnu adresācijas izmantošana funkciju veidošanai (cell address types).
 • Skaitļu noapaļošanas funkcijas izmantošana (Round).
 • Funkciju izmantošana šūnu skaita noteikšanai (Count).
 • Teksta funkcijas izmantošana (text functions).
 • Datuma un laika funkciju izmantošana (date and time functions).
 • Loģisko funkciju veidošana (logical functions).
 • Pārlūkošanas un atsauču funkciju izmantošana (Vlookup)
 • Funkcijas SUMIF, COUNTIF un IFERROR izmantošana
 • Formulu un funkciju attēlošana (show formulas).

2. Formulu auditēšana:

 • Formulu priekštecības un pēctecības izsekošana (trace precedents and dependents).
 • Formulas novērtēšana, izmantojot dialoglogu (evaluate formula).
 • Kļūdu meklēšana formulās un to labošana (error checking).

3. Datu tabulu veidošana un vizuāla formatēšana:

 • Tabulas izveidošana un pielāgošana (format as table)
 • Nosacījumformatējuma piešķiršana, rediģēšana un dzēšana (conditional formatting).
 • Datu vizualizācija, izmantojot datu joslas, krāsu skalas un ikonu kopas (data visualization).
 • Vairāku rezultātu aprēķināšana, izmantojot datu tabulu (data table).

4. Datu apstrāde:

 • Datu saraksta kārtošana (data sort).
 • Datu filtrēšana (data filter).
 • Datu organizēšana līmeņos ar kopsummām (subtotal).
 • Datu validācijas veikšana, lai nepieļautu nederīgu datu ievadīšanu (data validation).
 • Teksta dalīšana kolonnās (text to columns).
 • Dublikātu dzēšana (remove dublicates).
 • Vairāku darblapu datu kombinēšana vienā darblapā (consolidate worksheets).

5. Datu attēlošana, izmantojot rakurstabulas:

 • Rakurstabulas izveidošana (create pivotables).
 • Rakurstabulas datu filtrēšana (pivottable data filter).
 • Datu filtrēšana, izmantojot laika skalu (timeline).
 • Rakurstabulas rediģēšana (pivottable tools).
 • Rakurstabulas formatēšana (pivottable formatting).

6. Diagrammu pielāgošana:

 • Diagrammas veidnes izveidošana (save as template).
 • Diagrammas tendences līknes pievienošana (create trendline).
 • Diagrammas veidošana, izmantojot kombinēto diagrammu (combo chart).
 • Rakursdiagramas veidošana (create pivotchart).

7. Papildu iespējas:

 • Programmas pamatopciju maiņa (general).
 • Darbgrāmatas rekvizītu mainīšana (document panel).
 • Aizsargātais skats (protected view).
 • Darbgrāmatas un darblapas aizsargāšana ar paroli (password protection).
 • Slēptā satura un personiskās informācijas pārbaudīšana (inspect document).
 • Dokumenta kā galīgā varianta atzīmēšana (mark as final).
 • Saderības režīms (compatibility mode).
 • Iepazīšanās ar makrokomandām (macros).
 • Excel 2016 aizsardzība (macro settings).
 • Makrokomandu veidošana un pielāgošana (create and modify macros).
 • Darbgrāmatas saglabāšana formātā Excel darbgrāmata ar makro (change file type).