Atpakaļ

MS_O16_E1, Microsoft Excel pamati

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:16
Kursa cena, EUR (bez PVN):300,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
17.aprīlis - 25.aprīlis, 2023 (9:00-12:15) OnlineLatviski
Pieteikties

 

Kursa mērķis:

Iemācīt studentiem patstāvīgi strādāt ar Microsoft Excel 2016 – iestatīt un pielāgot darblapu savām vajadzībām, noformēt ievadītos datus un šūnas. Veikt aprēķinus, izmantojot formulas un funkcijas.

Kursa apmeklēšanas priekšnoteikumi:

 • Datoru lietošanas pamati.

Mācīšanas rezultāti:

 • Atvērt programmu un orientēties tās vidē.
 • Strādāt ar darbgrāmatu, tās darblapām un datiem.
 • Saglabāt darbgrāmatu un atvērt iepriekš izveidotu darbgrāmatu.
 • Strādāt ar darblapas datu apgabaliem.
 • Noformēt darblapas datus un šūnas.
 • Veikt darbības ar darblapas kolonnām un rindām.
 • Veikt darbības ar darblapām.
 • Veikt aprēķinus izmantojot funkcijas un formulas.
 • Attēlot datus, izmantojot diagrammas un sīkdiagrammas
 • Mainīt darblapas iestatījumus.
 • Sagatavot darblapu drukāšanai un drukāt to.

Mācību materiāli:

Katrs students saņems Baltijas Datoru Akadēmijas izstrādātu mācību grāmatu latviešu valodā ar teorijas un praktisko uzdevumu aprakstiem.

Kursa noslēgumā:

Karts students saņems Baltijas Datoru Akadēmijas diplomu par kursa apgūšanu.

Mācību kursa saturs:

1. Excel 2016 vides apskate:

 • Excel 2016 lietotāja saskarne.
 • Backstage skata izmantošana (backstage view).
 • Lentes un ciļņu izmantošana (ribbon and tabs).
 • Formulu joslas izmantošana (formula bar).
 • Darblapas elementi (worksheet elements).
 • Pārvietošanās darblapā (how to move in sheet).
 • Statusa joslas izmantošana (status bar).
 • Ātrās piekļuves rīkjoslas izmantošana (quick access toolbar).
 • Programmas ieteikumi un palīdzība (tell me what you want to do).

2. Darbs ar darbgrāmatu:

 • Darbgrāmatas atvēršana un izveidošana (open and create workbook).
 • Darbgrāmatas saglabāšana (save workbook).
 • Darbs ar vienas un vairāku darbgrāmatu logiem (view window).
 • Pārvietošanās starp darbgrāmatām (switch windows).
 • Darba beigšana Excel 2016 vidē (close workbook).

3. Darbības ar darbgrāmatas darblapām:

 • Jaunas darblapas pievienošana (insert new sheet).
 • Pārvietošanās no vienas darblapas uz otru (activate other sheet).
 • Darblapas nosaukuma mainīšana (rename sheet).
 • Darblapas pārvietošana, kopēšana un dzēšana (move or copy sheet).
 • Darblapas slēpšana un paslēptā parādīšana (hide/unhide sheet).
 • Vairāku darblapu iezīmēšana (select sheets).
 • Darblapu ciļņu nosaukuma iekrāsošana (tab color).
 • Peles labās pogas izvēlnes izmantošana.

4. Darbs ar darblapas datiem un datu apgabaliem:

 • Informācijas ievadīšana šūnās (enter information).
 • Informācijas rediģēšana un dzēšana (edit data).
 • Automātiskā šūnas aizpildīšana (auto fill).
 • Šūnas un apgabala iezīmēšana (select cell area).
 • Datu ievadīšana iezīmētā datu apgabalā (insert data in selected area).
 • Ātrās datu analīzes rīka izmantošana (quick analysis).
 • Šūnu apgabala un objektu kopēšana, izgriešana un ielīmēšana (copy, cut, paste).
 • Datu apgabala pārvietošana (move data area).
 • Darbs ar datu sarakstiem (sort list).
 • Datu virkņu veidošana (fill series).

5. Darblapas datu noformēšana:

 • Šūnas datu noformēšana – stils, izmērs, krāsa, lielums (format cell and data).
 • Šūnu formatējuma kopēšana un piešķiršana citai šūnai (format painter).
 • Šūnas datu līdzināšana (alignment).
 • Šūnu apvienošana (merge cells).
 • Darblapas kolonnu, rindu un šūnu izmēra maiņa (row height, column width).
 • Šūnas vizuālā noformējuma maiņa (format cells).
 • Šūnu apgabala formatēšana par tabulu (format as table).
 • Datu noformēšana, izmantojot datu formātus (number format).

6. Darbs ar šūnām, rindām un kolonnām:

 • Jaunu rindu, kolonnu un šūnu ievietošana un dzēšana (add/delete cells, rows, columns).
 • Rindu un kolonnu pārvietošana (move rows, columns).
 • Rindu un kolonnu iesaldēšana un atsaldēšana (freeze panes).
 • Rindu un kolonnu slēpšana un paslēptā parādīšana (hide/unhide row, column).

7. Aprēķinu veikšana:

 • Aprēķinu veikšana, izmantojot formulas (create formula).
 • Formulu kopēšana uz citām šūnām (copy formula).
 • Šūnu adresāciju izmantošana funkciju veidošanai (cell adreses in formula).
 • Funkciju ievietošana un veidošana, funkciju argumentu norādīšana (insert function).
 • Skaitļu noapaļošanas funkcijas Round izmantošana (function Round).
 • Šūnu skaita noteikšanas funkcijas Count izmantošana (function Count).
 • Loģiskās funkcijas IF veidošana un argumentu norādīšana (logical function IF).

8. Grafiska datu attēlošana:

 • Diagrammu veidošana un formatēšana (insert and format chart).
 • Sīkdiagrammas veidošana (insert sparklines).

9. Darblapas iestatījumu mainīšana un darblapas drukāšana:

 • Darblapas piemaļu, orientācijas, izmēra un mērogojuma mainīšana (page layout).
 • Drukājamā apgabala norādīšana (set print area).
 • Lapas pārtraukumu ievietošana (insert page break).
 • Galvenes un kājenes norādīšana un pielāgošana (header and footer).
 • Darblapas drukāšana (print).

10. Papildu iespējas:

 • Ātrā datu analīzes rīka izmantošana (quick analysis).
 • Informācijas meklēšana un aizstāšana (find and replace).
 • Excel palīdzības loga izmantošana (help).
 • Programmas pamatopciju un noklusējuma saglabāšanas vietas mainīšana (Excel Options).
 • Saderības režīms (compatibility mode).