Atpakaļ

MS-PR16, Microsoft Project izmantošana projekta informācijas efektīvai pārvaldībai

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:24
Kursa cena, EUR (bez PVN):750,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
9.maijs - 11.maijs, 2023 (9:00-16:15) TiešsaistēLatviski
Pieteikties

 

Kursa mērķi

Kursa mērķis ir apskatīt lietojumprogrammas Microsoft Project iespējas projekta plānu izstrādē un pārvaldībā. Kursa apmeklētāji iegūs praktiskas zināšanas un prasmes, kuras būs noderīgas savu vadīto projektu plānošanai, informācijas apkopošanai un projekta gaitas kontrolei ar šī rīka palīdzību.

Mērķauditorija

Kursa galvenā mērķauditorija ir projektu vadītāji, kuri vēlas praktiski apgūt lietojumprogrammas Microsoft Project iespējas projektu plānu pārvaldībai. Kursu var apmeklēt arī projekta grupu dalībnieki, kuri izmantos šo lietojumprogrammu projekta informācijas apskatei, gaitas kontrolei un atskaišu veidošanai.

Priekšzināšanas

Kursa apmeklētājiem vēlamas šādas zināšanas vai prasmes:

 • Praktiska pieredze projektu vadībā 
 • Pieredze darbā ar Windows operētājsistēmu (vēlams ar Windows 10).
 • Pieredze darbā ar Microsoft Office lietojumprogrammām (vēlams ar Office 2016).

Pēc kursa

Pēc sekmīgas kursa apgūšanas dalībnieki spēs:

 • Orientēties Microsoft Project darba vidē.
 • Izveidot jaunu projekta plānu.
 • Izveidot un strukturēt projekta uzdevumus.
 • Pārvaldīt projektā izmantotos resursus.
 • Mainīt un pielāgot projekta plānu.
 • Atjaunināt projekta plānu, ietverot projekta gaitas izmaiņas.
 • Sekot projekta izpildes gaitai.
 • Pievienot projekta plānam termiņus un ierobežojumus.
 • Izveidot, pielāgot un apskatīt projekta gaitas atskaites.
 • Koplietot resursus vairākos plānos un konsolidēt projektus.
 • Pielietot projektu vadības labāko praksi darbā ar Microsoft Project.

Kursa saturs

1. Darba uzsākšana ar Microsoft Project

 • Projektu vadības pamatprincipi
 • Microsoft Project kā projektu vadības rīks
 • Microsoft Project lietotāja vides apskats

2. Projekta uzsākšana

 • Jauna projekta plāna izveide
 • Projekta pamatinformācijas ievade 
 • Projekta kalendāra pielāgošana

3.  Projekta uzdevumu izveide un strukturēšana

 • Projekta uzdevumu pievienošana projekta plānam
 • Uzdevumu importēšana no citām programmām
 • Uzdevumu saraksta strukturēšana
 • Uzdevumu izpildes secības norādīšana

4. Projekta resursu vadība

 • Resursu pievienošana projektam
 • Resursa kalendāra izveide
 • Resursa izmaksu ievade
 • Resursa piesaistīšana projekta uzdevumiem
 • Resursa piesaistes konfliktu risināšana

5. Projekta plāna pielāgošana

 • Projekta plāna uzdevumu pielāgošana
 • Uzdevumu datu pielāgošana
 • Resursu un to piesaistes datu pielāgošana
 • Projekta plāna niansēta pielāgošana

6. Projekta plāna informācijas pārvaldība

 • Projekta plāna datu kārtošana, grupēšana un filtrēšana
 • Papildus lauku izveide
 • Jaunu tabulu un skatījumu izveide

7. Sekošana projekta norisei

 • Projekta gaitas novērtēšanas jēdziens
 • Projekta atskaites plāna saglabāšana
 • Uzdevuma izpildes datu ievade
 • Faktiskā un atlikušā darba uzskaite uzdevumiem un tiem piesaistītajiem resursiem
 • Nepabeigto darbu pārplānošana

8. Nepieciešamās informācijas iegūšana no projekta plāna

 • Ganta diagrammas, laika skalas, tīkla diagrammas un kalendāra skatījumu noformēšana
 • Projekta plāna datu izmantošana citās lietojumprogrammās
 • Atskaišu skatīšana
 • Pielāgotu atskaišu izveide
 • Skatījumu un atskaišu drukāšana

9. Projektu un resursu konsolidēšana

 • Resursu koplietošana vairākos projektos
 • Plānu konsolidēšana
 • Atkarību izveidošana starp plāniem