Atpakaļ

ITPM, Projektu vadība pēc Project + standarta

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:40
Kursa cena, EUR (bez PVN):1750,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
24.aprīlis - 28.aprīlis, 2023 (9:00-16:15) OnlineLatviski
Pieteikties

 

Kursa mērķi

Projekta vadītāja panākumi ir atkarīgi no spējas definēt, plānot, organizēt, kontrolēt un izpildīt plašu uzdevumu apjomu, izmantojot ierobežotus resursus.

Project+ kurss novērtē un attīsta kritiskās biznesa zināšanas, saskarsmes spējas un projektu vadības tehniku, uzsvaru liekot projektu vadītāja attīstībai nevis veicamajiem uzdevumiem un termiņiem.

Radīt projektu vadītājiem pilnīgu priekšstatu par projektu vadības principiem, ieskaitot:

 • resursu sadali;
 • novērtējuma veikšanu;
 • Gantt un kritiskā ceļa grafiku izstrādi;
 • studentu sagatavošanu Project+ eksāmenam;
 • studentu saskarsmes, analītiskās un vadības prasmju attīstīšanu, kas  nepieciešama projektu veiksmīgai plānošanai, vadīšanai, slēgšanai un novērtēšanai.

Pēc kursa

Apliecība kursa beigās:

Baltijas Datoru Akadēmijas apliecība par kursa apmeklēšanu, apliecināta ar CompTIA+ sertificēta pasniedzēja parakstu.

Pēc kursa apgūšanas apmācāmie ir spējīgi:

 • Noteikt projekta vērienu un izveidot mērķus.
 • Izstrādāt projekta struktūrshēmas.
 • Definēt kritiskā ceļa un uzdevumu savstarpējās atkarības projektā.
 • Izstrādāt pilnīgu projekta vadības plānu un mērķa definīcijas.
 • Veidot projekta vadības komandu.
 • Kontrolēt projekta statusu un atskaites.
 • Izvairīties no projekta vadītāja – iesācēja izplatītākajām kļūdām.

Priekšzināšanas

Pieredze strādāt projekta komandā un priekšstats par projekta vadības aktivitātēm un procesiem.

Kursa materiāli

"Logical operations" mācību grāmata un CD ar kursam nepieciešamajiem mācību materiāliem.

Kursa saturs

1. Projekts:

 • Kas ir projekts?
 • Kas ir projekta vadība?
 • Projekta vadības prasmes.
 • Kāpēc ir vajadzīga projekta vadība?
 • Neveiksmei nolemta projekta priekšnosacījumi.
 • Personāla vadība uz veiksmīgu projekta realizāciju.
 • Neveiksmes cena: piemērs.

2. Ieguldītāju vajadzību un vēlmju noteikšana:

 • Biznesa priekšnosacījumu noteikšana.
 • Sistēmu priekšnosacījumu analīze.
 • Lomu un atbildības sadalīšana.
 • Projekta apjoma dokumenta sastādīšana.
 • Ieguldītāju lēmuma un apstiprinājuma iegūšana.

3. Plānošana:

 • Projekta struktūrshēmas (WBS) izveide.
 • Risku vadība.
 • Darba, termiņu un izmaksu plānošana.
 • Projekta grafika sastādīšana.
 • Tāmes izstrāde.
 • Projekta komandas komplektēšana.

4. Piegādes vadības plāna izstrāde:

 • Resursu vadības plānošana.
 • Komunikāciju plānošana.
 • Kvalitātes kontroles plāna izstrāde.
 • Projekta vadības plāna izstrāde.
 • Projekta izpilde.
 • Projekta procesu kontrole un jautājumu risināšana.
 • Resursu plānošana.

5. Kvalitātes vadība:

 • Projekta komandas vadīšana.
 • Pielāgošanās pārmaiņām projekta gaitā.
 • Projekta slēgšana.
 • Pasūtītāja apstiprināšanas padome.
 • Projekta rezultātu pasniegšana.
 • Ko mēs esam iemācījušies projekta vadības rezultātā?
 • Projekta atskaite.