Atpakaļ

ITIL, ITIL®4 pamatkurss

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:24
Kursa cena, EUR (bez PVN):1100,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
17.aprīlis - 19.aprīlis, 2023 (9:00-16:15) OnlineLatviski
Pieteikties
28.jūnijs - 30.jūnijs, 2023 (9:00-16:15) OnlineLatviski
Pieteikties

 

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas savā profesionālajā darbībā izmantot jaunākās ITIL 4 versijas ietvaru, uzlabojot un attīstot IT un citu pakalpojumu procesus, sniegumu un kvalitāti.

Kursa laikā dalībniekiem būs iespēja apgūt galvenās ITIL 4 ietvara koncepcijas, principus un procesu modeļus IT pakalpojumu pārvaldības (IT Service Management (ITSM)) kvalitātes nodrošināšanai.

Diskusijās un praktiskajos uzdevumos dalībnieki spēs izprast un analizēt labās prakses piemērus, un pratīs tos pielietot pilnveidojot un attīstot savu uzņēmumu IT pakalpojumu pārvaldības procesus. 

Kursa mērķis

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas ITIL 4 pieejas un rīku izmantošanai, lai uzlabotu un attīstītu IT un citu pakalpojumu procesus, sniegumu un kvalitāti.
Iegūsiet zināšanas, kas nepieciešamas ITIL Foundation sertifikāta saņemšanai.

Kursa mērķauditorija

Kurss ir paredzēts uzņēmumu vadītājiem, biznesa procesu vadītājiem, auditoriem, IT arhitektiem, IT vadītājiem, , IT speciālistiem, ārpakalpojumu sniedzējiem, kvalitātes analītiķiem, atbalsta speciālistiem, lietojumprogrammu pārvaldības un attīstības komandu darbiniekiem.

Mācību rezultāti

Pēc sekmīgas kursa apgūšanas dalībnieki būs spējīgi:

 • Pielietot ITIL 4 konceptus, principus un procesu modeļus uzņēmuma/organizācijas pakalpojumu pārvaldībai;
 • Pielietot ITIL principus IT pakalpojumu pārvaldībā (IT Service Management (ITSM)) un vadībā;
 • Pielietot ITIL rīkus un tehnikas “Lietotāju pieredzes” (customer experience) un IT pakalpojumu pārvaldības (IT Service Management (ITSM)) efektivitātes pierādīšanai;
 • Pielietot ITIL labās prakses mērķus un pamatjēdzienus;
 • Izprast industrijas labās prakses, lai pielāgotu tās saviem pakalpojumiem un IT procesiem;
 • Nokārtot ITIL 4 foundation eksāmenu.

Kursa apmeklēšanas priekšnoteikumi

Optimālai dalībai kursā vēlama pieredze pakalpojumu vadībā.

Kursa pasniegšanas veids

30% lekcijas /70 % praktiskie uzdevumi ITIL 4 versijas ietvara pielietošanai

Sertifikācijas eksāmens

Kurss palīdz sagatavoties sertifikācijas eksāmenam ITIL® 4 Foundation: an introduction to ITIL 4. Eksāmena izmaksas ir iekļautas kursa cenā.

Kursa saturs

1. Pakalpojumu pārvaldības galveno koncepciju izskatīšana:

 • Vērtības radīšana caur vadības rezultātiem, izmaksām un riskiem;
 • Attiecību nozīme Pakalpojumu/servisa procesā;
 • Praktisko uzdevumu pildīšana un diskusijas.

2. ITIL galveno koncepciju izskatīšana un to pielietojamība vēlamo rezultātu sasniegšanai:

 • Četru dimensiju IT pakalpojumu pārvaldība (IT Service Management (ITSM))
 • Pakalpojuma/servisa vērtību sistēma;
 • Ieguldījumi un produktivitāte vērtību sistēmas ķēdei;
 • Vadības principu raksturs un pielietojums;
 • Praktisko uzdevumu pildīšana un diskusijas.

3. Praktiskā ITIL vadība -ITIL V4 ietvara pielietošana, uzņēmuma pakalpojumu attīstībai:

 • ITIL pamatjēdzieni;
 • Mērķis 18 pārbaudītām ITIL praksēm;
 • Nepārtrauktas uzlabošanas/ attīstīšanas, Pārmaiņu vadības, incidentu vadības, Problēmsituāciju vadības, Pakalpojumu dienesta vadības, Pakalpojumu līmeņu vadības un Pieteikumu vadības menedžments;
 • Praktisko uzdevumu pildīšana un diskusijas.