Atpakaļ

IKTD, Praktiskā IKT drošība uzņēmuma darbiniekiem

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:16
Kursa cena, EUR (bez PVN):210,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
12.aprīlis - 14.aprīlis, 2023 (9:00-16:15) OnlineLatviski
Pieteikties

 

Kursa dalībnieki gūs izpratni par riskiem, kas saistīti ar IT drošību, apgūs prasmes identificēt un novērst drošības riskus ikdienā, pielietot darba vidē un tiešsaistē pieejamos rīkus drošības incidentu profilaksei un novēršanai, izprast drošu mobilo iekārtu lietošanu.

Kursa mērķis

Veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas par drošības prasībām, riskiem un pasākumiem, lai nodrošinātu IT drošību uzņēmumā, personiskajās iekārtās, kā ari iepazīstināt ar rīkiem un procedūrām drošības risku profilaksei un incidentu novēršanai.

Kursa mērķauditorija

Mikro un mazo uzņēmumu darbinieki, pašnodarbinātas personas, individuāli komersanti, kas uztur un vēlas pārzināt datu drošību – darba un personiskajās iekārtās.

Mācību rezultāti

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • Izprast datu drošības prasības;
 • Identificēt riskus uzņēmumā/datoriekārtās;
 • Praktiski pielietot iegūtās zināšanas drošības risku identificēšanai un novēršanai;
 • Ieviest datu drošības pasākumus uzņēmumā tā, lai nodrošinātu atbilstību personas datu aizsardzības likumam.

Priekšzināšanas un tehniskās prasības

Pamatzināšanas darbā ar datoru un prasme strādāt ar Interneta pārlūkprogrammām.

Dalībai kursā nepieciešama Microsoft atbalstīta Windows 10 sistēma ar administratora piekļuvi bez programmu palaišanas ierobežojumiem, ieteicams papildu monitors (attiecas uz tiešsaistes nodarbībām).

Kursa ilgums

32 akad. stundas (klātienes vai tiešsaistes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē.)

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Autortiesības un licences;
 • Iekārtu un satura aizsardzība;
 • Personas datu aizsardzība un konfidencialitāte;
 • Veselības aizsardzība un labklājība;
 • Tehnisko problēmu risināšana.

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Ētiska domāšana un ilgtspējas nodrošināšana.

Kursa saturs

1. IKT drošības pamatprincipi;
2. Interneta lietošanas riski;
3. Lietotāju identifikācijas veidi un drošība;
4. Datu glabāšanas labā prakse un riski;
5. Personīgo un darba iekārtu lietošanas labā prakse:

 • Labā prakse drošai datoru lietošanai;
 • Labā prakse drošai mobilo iekārtu lietošanai;

6. Risinājumi un platformas saziņai:

 • Droša e-pasta lietošana;
 • Droša čata aplikāciju lietošana;

7. Droša interneta vietņu lietošana:

 • Bīstamu interneta vietņu atpazīšana;
 • Labā prakse drošai sociālo portālu lietošanai;

8. Kiberuzbrukumu profils (kas, kādēļ, kā)?;
9. Procesi IKT drošības uzturēšanai;
10. IKT drošība: Risinājumi:

 • Programmatiskie drošības risinājumi (Antivīrusi, ugunsmūri);
 • Aparatūras risinājumi (tīkli, tehnika);
 • Fiziskā drošība (piekļuve telpām, tehnikai);
 • Mākoņtehnoloģijas;

11. Likumdošana un regulas IT drošības jomā, to attiecināmība un rīcība incidentu gadījumos.