Atpakaļ

FORM, Operacionālā riska vadības pamati

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:24
Kursa cena, EUR (bez PVN):975,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
21.marts - 23.marts, 2023 (9:00-16:15) TiešsaistēLatviski
Pieteikties

 

Šis kurss ļaus gūt zināšanas un praktisku pieredzi par operacionālā riska vadības pamatiem, tā mērīšanas metodoloģijām, operacionālā riska notikumu uzskaiti, cēloņu noskaidrošanu un analīzi, efektīvas riska rādītāju (KRI) sistēmas izveidi, riska informācijas pielietošanu organizācijas riska profila analīzei.

Mērķauditorija:

Speciālisti, kuri ir nodarbināti operacionālā riska vadības jomā; finanšu kontrolieri; operāciju un tehnoloģiju vadītāji; projektu vadītāji; uzņēmumu atbilstības kontroles darbinieki un juridisko lietu speciālisti; auditori.

Prasības:

Praktiska pieredze riska vadības jomā nav obligāta.

Pēc veiksmīgas kursa apguves, dalībnieki spēs:

Pēc kursa dalībnieks saņems BDA diplomu.

 • raksturot riska vadības lomu;
 • raksturot operacionālā riska vadības ietvara elementus un izvēlēties atbilstošākos, lai piemērotu tos praksē;
 • izveidot un vadīt operacionālā riska novērtēšanas programmu un pielietot to savā darbavietā;
 • izveidot riska rādītāju ietvaru (Key Risk Indicators  - KRIs);
 • atpazīt kā operacionālā riska vadība var atbalstīt biznesu kopumā un sniegt pievienoto vērtību.
Kursa saturs

1. diena

1. Riska vadības loma organizācijā

 1. Ievads
 2. Riska pārvaldības principi
  • Lomas
  • Riska vadības process

Praktiskais darbs

c. Riska vadības ietvars

  • Riska kapacitāte
  • Riska apetīte un profils
  • Riska politika
  • Riska kultūra

Praktiskais darbs

2. Operacionālā riska avotu identificēšana un raksturošana, atšķirības no citu risku veidiem

 1. Operacionālais risks
  • Definīcija
  • Taksonomija – riska faktori, operacionālā riska tipi, risku veidu mijiedarbība

Praktiskais seminārs

2. diena

3. Operacionālā riska vadības (ORV) rīki

 1. Operacionālā riska vadības ietvars
  • ORV rīki

Praktiskais seminārs

 4. Operacionālā riska novērtēšanas programma un tās pielietojums praksē

 1. Operacionālā riska notikumu informācija
  • Riska apetīte un Riska profils
  • Sagaidāmie un neplānotie zaudējumi
  • Riska notikumu izmeklēšana
  • Riska notikumu datu bāze

Prakstiskais seminārs

b.Riska un kontroļu pašnovērtēšanas process

  • Funkcionāla vs. procesa pieeja
  • Top-down un Bottom-up pieejas
  • Piemītošais un atlikušais risks
  • Riska novērtējums jauniem produktiem
  • Riska novērtējums trešo pušu pakalpojumiem

Praktiskais seminārs

3. diena

5. Galvenie principi riska rādītāju (KRIs) ietvara izveidošanā

 1. Galvenie riska rādītāji (KRIs)
 2. Ārējo zaudējumu dati

Praktiskais seminārs

6. Operacionālā riska kvantitatīvās novērtēšanas metodes un operacionālā riska pārskatu izveide

 1. Operacionālā riska kvantitatīvā novērtēšana
  • Kapitāls operacionālajam riskam un tā kvantitatīvās novērtēšana
  • Kapitāla rezerve

b. Risku pārskati un risku informācijas eskalācija

Praktiskais seminārs

Zināšanu novērtēšanas tests