Atpakaļ

FA-9, NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Klientu izpēte

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:8
Kursa cena, EUR (bez PVN):325,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
13.aprīlis - 13.aprīlis, 2023 (9:00-16:15) TiešsaistēLatviski
Pieteikties

 

Kursa mērķis:

Paaugstināt kredītiestāžu un citu finanšu iestāžu darbinieku kvalifikāciju, attīstīt prasmes un iepazīstināt tos ar klientu un potenciālo klientu izpētes procesa posmiem, par informācijas novērtēšanas prasībām, teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

Mērķauditorija:

Banku un citu finanšu iestāžu darbinieki, kam ir jāveic potenciālo un esošo klientu izpēti pirms darījumu attiecību vai gadījuma rakstura darījumu uzsākšanas un darījumu attiecību laikā, kam jāveic klientu sākotnēju, standarta vai padziļinātu izpēti. Darbinieki, kas savu tiešo darba pienākumu izpildē saistīti ar šiem uzdevumiem.

Priekšzināšanas:

Apmeklēts NILLTPFN pamata līmeņa apmācību kurss vai zināšanas un prasmes šī kursa apjomā.

Mācību materiāli:

Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību vielu.

Pēc kursa:

Kursa noslēgumā dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros apskatītajām tēmām, kursa laikā piedalās praktisko situāciju izpētēs, kā arī saņem Baltijas Datoru akadēmijas sertifikātu par kursa apguvi.

Ieguvumi no kursa:

1. Kursa dalībnieki iegūs informāciju par klienta identifikācijas, patiesā labuma guvēja (PLG) un politiski nozīmīgu personu (Politically Exposed Person, PEP) identifikācijas paņēmieniem.

2. Apgūs paņēmienus klientu iesniegto dokumentu izvērtēšanā.

3. Spēs definēt un argumentēt savus pieprasījumus klientiem pēc papildus informācijas vai dokumentiem, kas nepieciešami izpētes procesā.

4. Orientēsies iesniegto dokumentu specifikā.

5. Pārzinās klientu izpētes specifiku, nepieciešamo minimālo dokumentu un informācijas apjomu, spēs identificēt klientam neparastus un aizdomīgus darījumus.

6. Spēs izpētes rezultātā pieņemt atbilstošus lēmumus.

Kursa programma:

  • Izpētes procesa struktūra
  • Klienta izpētes veidi un regularitāte
  • Risku faktori (risku paaugstinošie/ pazeminošie)
  • Personu identifikācija un iegūtas informācijas un datu pārbaude
  • Patiesā labuma guvēja noteikšana, pārbaude un pārliecināšanās
  • Padziļinātas izpētes gadījumi
  • Līdzekļu un labklājības izcelsme
  • Atbildības un izpētes rezultāti, sekas

Kursā laikā tiks izskatīti praktiski piemēri un uzdevumi gan individuāli, prasmju trenēšanai, gan grupās.