Atpakaļ

FA-7, NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Darbs ar aizdomīgiem un citiem darījumiem

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:8
Kursa cena, EUR (bez PVN):325,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
2.marts - 2.marts, 2023 (9:00-16:15) TiešsaistēLatviski
Pieteikties

 

Kursa mērķis:

Paaugstināt banku un citu finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar ziņošanas procesa, aizdomīgi un citi darījumi, teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

Mērķauditorija:

Banku un citu finanšu institūciju darbinieki, kam ziņošana par aizdomīgi un citi darījumi jāizprot padziļināti. Darbinieki, kas savu tiešo darba pienākumu izpildē saistīti ar šiem jautājumiem.

Priekšzināšanas:

Apmeklēts NILLTFN pamata līmeņa apmācību kurss vai zināšanas un prasmes šī kursa apjomā.

Mācību materiāli:

Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību vielu

Pēc kursa:

Kursa noslēgumā dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros apskatītajām tēmām, kā arī saņem Baltijas Datoru akadēmijas sertifikātu par kursa apguvi.

Ieguvumi no kursa:

1. Kursa dalībnieki iegūs informāciju par ziņošanas sistēmu veidiem Latvijā un pasaulē, normatīvo regulējumu, darbības specifiku.

2. Spēs teorētiski un praktiski nošķirt neparastus un aizdomīgus darījumus, to stadijas un par tiem ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam.

3. Spēs argumentēt savu rīcību uzraudzības institūcijai par ziņoto vai neziņoto Finanšu izlūkošanas dienestam.

4. Orientēsies ziņošanas kārtībā par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem.

5. Pārzinās statistiku par ziņojumu skaitu, ziņošanas efektivitāti gan kopumā valstī, gan pa atsevišķām neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmēm.

6. Iegūs pamazināšanas jaunu neparastu un aizdomīgu pazīmju veidošanā un izvērtēšanā.

7. Kā šīs jomas speciālisti spēs sniegt padomus saviem darba kolēģiem un konsultēt vadību.

Kursa programma:

1. Darījumu uzraudzība un aizdomīgu darījumu noteikšana (monitorings);

2. Aizdomīgu darījumu izmeklēšana;

3. Ziņošanas pienākums FID;

4. Ziņošana VID;

5. Ziņojuma saturs, aizdomu pamatojums un apraksts;

6. Piesardzības ziņojumi, situāciju analīze;

7. Sadarbības pārtraukšana ar klientiem un ziņošana FID;

8. FID atteikums pieņemt ziņojumu;

9. Atturēšanās no aizdomīgu darījumu veikšanas;

10. Samērīguma izvērtēšana pie lēmuma par atturēšanos no aizdomīgu darījumu veikšanas;

11. FID rīkojums par līdzekļu iesaldēšanu;

12. FID rīkojums par darījumu pārraudzību;

13. FID rīkojuma apstrīdēšanas kārtība;

14. Sliekšņa deklarācijas;

15. Atteikums uzsākt sadarbību ar klientu.