Atpakaļ

FA-5, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas pamata līmeņa apmācību kurss

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:16
Kursa cena, EUR (bez PVN):650,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
15.marts - 16.marts, 2023 (9:00-16:15) TiešsaistēLatviski
Pieteikties

 

Kursa mērķis

Paaugstināt banku un citu finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (NILLTFN) saistītajiem teorētiskajiem, tiesiskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, tiesiskajām prasībām un labāko praksi. Kā arī sniegt informāciju par grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā.

Mērķauditorija

Kredītiestāžu un maksājumu iestāžu menedžeri, topošie un esošie NILLTFN ierindas darbinieki.

Priekšzināšanas

Zināšanas par kredītiestādes procesiem.

Mācību materiāli

Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību vielu.

Pēc kursa

Dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros aplūkotajām tēmām, kā arī saņem Baltijas Datoru Akadēmijas apstiprinātu sertifikātu par kursa apguvi.

Kursa programma

Tiesiskie pamati cīņai ar NILLTF

 1. tiesiskā bāze cīņai ar NILLTF
 2. LR tiesību akti un nozaru normatīvi
 3. uzraudzības un kontroles institūcijas
 4. banku tiesības un pienākumi

Starptautiskās finanšu sankcijas

 1. tiesiskā bāze
 2. ES un ANO sankcijas
 3. NATO dalībvalstu sankcijas
 4. kompetentās institūcijas sankciju piemērošanā un uzraudzībā

NILLTF un sankciju riska novērtējums (vai novērtējuma veikšanas pamatprincipi)

 1. tiesiskā bāze novērtējuma veikšanai  
 2. riska novērtējumu veidi
 3. uzņēmuma / iestādes risku novērtējums
 4. NILLTF un sankciju riska pārvaldība

Ievads.  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas sabiedriskās bīstamības aktuālās izpausmes.

 1. legalizācijas vēsturiskā attīstība un apmēri, kriminalizācija, mūsdienu problemātika
 2. terorisma un tā finansēšanas negatīvie mērķi
 3. proliferācijas un tās finansēšanas sabiedriskās bīstamības izpratne
 4. legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas būtiskās atšķirības

Kriminālā atbildība par

 1. neziņošanu par noziedzīgiem nodarījumiem
 2. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
 3. terorismu un tā finansēšanu
 4. proliferāciju un tā finansēšanu

Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem

 1. kas darījums, darbība un to aizdomīgums
 2. aizdomīga darījuma jēdziens, piemēri
 3. aktuālāko ziņošanas veidu klasifikācija
 4. ziņošanas par aizdomīgiem darījumiem Finanšu izlūkošanas dienestam un Valsts ieņēmumu dienestam normatīvais regulējums
 5. Eiropas Padomes Moneyval komitejas atsevišķas rekomendācijas
 6. Statistika

Ziņošana par sliekšņu darījumiem

 1. šī ziņošanas veida nepieciešamība un vēsturiskā attīstība
 2. normatīvais regulējums
 3. statistika

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas tipoloģijas

 1. tipoloģijas jēdziens un tā izmantošanas nepieciešamība
 2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (Kontroles dienesta) un Finanšu izlūkošanas dienesta izstrādātās tipoloģijas
 3. aizdomīgo darījumu un tipoloģiju mijiedarbības izpratne
 4. uzdevumu risināšana uz konkrētu vispārinātu piemēru bāzes
 5. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšana. Darījumu pārraudzība.

Kas man vēl būtu jāzina un jāsaprot?

 1. Kas ir FATF, Moneyval, Kas ir “pelēkais” un “melnais” saraksti un kā tie veidojas?
 2. Kas ir goAML?

 Zināšanu novērtēšanas tests.