Atpakaļ

FA-5, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas pamata līmeņa apmācību kurss

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:16
Kursa cena, EUR (bez PVN):500,00

Šobrīd kurss nav ieplānots. Klikšķiniet šeit, lai pieteiktos kursam. Mēs Jūs informēsim, tikko būs zināmi iespējami apmācību datumi.

 

Kursa mērķis

Paaugstināt banku un citu finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (NILLTFN) saistītajiem teorētiskajiem, tiesiskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, tiesiskajām prasībām un labāko praksi. Kā arī sniegt informāciju par grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā.

Mērķauditorija

Kredītiestāžu un maksājumu iestāžu menedžeri, topošie un esošie NILLTFN ierindas darbinieki.

Priekšzināšanas

Zināšanas par kredītiestādes procesiem.

Mācību materiāli

Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību vielu.

Pēc kursa

Dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros aplūkotajām tēmām, kā arī saņem Baltijas Datoru Akadēmijas apstiprinātu sertifikātu par kursa apguvi.

Kursa programma

1. Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana ievērojot personas datu aizsardzības prasības:

 • Kas ir personas datu aizsardzība?;
 • Personas datu apstrādes pamatnosacījumi, pildot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības;
 • Personas datu nodošana trešajām personām.

2. Tiesiskie pamati cīņai ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, FKTK loma:

 • LR tiesību akti;
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums;
 • FKTK Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi un citi FKTK izdotie normatīvie akti;
 • Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi.

3. “Netīrās naudas” atmazgāšanas būtība un stadijas, aktualitātes un LKA darbība NILLTFN jomā:

 • Aktualitātes AML likumdošanā;
 • Latvijas Komercbanku Asociācijas loma un aktīvie projekti.

4. NILLTFN institucionālā sistēma un ziņošana par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem:

 • Ziņošana par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem;
 • Starptautiskās organizācijas cīņas koordinēšanai (FATF, Moneyval komiteja, Egmont grupa);
 • NILLTFN institucionālā sistēma LR;
 • Netīrās naudas atmazgāšanas" tipoloģiju analīze;
 • naudas atmazgāšanas pazīmes;
 • tipoloģijas;
 • situāciju izspēle.

 Zināšanu novērtēšanas tests.