Atpakaļ

FA-26, Ilgtspēja finanšu jomā. Jaunas iespējas vai draudi.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:6
Kursa cena, EUR (bez PVN):250,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
9.marts - 9.marts, 2023 (9:00-14:30) TiešsaistēLatviski
Pieteikties

 

Kursa mērķis

Veidot izpratni par Ilgtspēju un sniegt priekšstatu par regulējuma prasībām. Iepazīstināt ar ANO ilgtspējas mērķiem. Izmatojot praktiskus darbus iepazīstināt ar ESG rādītājiem, aplūkot labāko praksi.

Mērķauditorija

Finanšu iestāžu struktūrvienību vadītāji, darbinieki, kas iesaistīti ilgtspējas vai ESG principu ieviešanā. Uzņēmumiem, kam nepieciešams kredīts, obligāciju emisija, finansēšana.

Priekšzināšanas

Zināšanas par kredītiestādes vai finanšu iestādes procesiem.

Mācību materiāli

Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību vielu.

Pēc kursa

Kursa noslēgumā dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros aplūkotajām tēmām, kā arī saņem Baltijas Datoru Akadēmijas apstiprinātu sertifikātu par kursa apguvi.

Kursa programma

 • Ilgtspējas jēdziens un tās nozīme uzņēmējdarbībā;
 • Attīstības pamatnostādnes, mērķi, plānošana;
 • Latvijas ilgtspējas attīstības stratēģija 2030
  • Stratēģiskie principi un kā tie ietekmē finanšu jomu un katru indivīdu
 • 17 ANO ilgtspējas mērķi
  • Latvijas nacionālais attīstības plāns
  • Finanšu un kapitāla tirgus ilgtspējas stratēģija
 • Ilgtspējas pārvaldība iestādē (funkcijas veidošanas un realizācijas varianti)
  • ESG rādītāji un riski
  • ESG riski
 • ES Taksonomija kā Eiropas Zaļa kursa sasniegšanas rīks