Atpakaļ

FA-25, NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Sankciju prasības un riski teorijā un praksē

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:16
Kursa cena, EUR (bez PVN):650,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
18.aprīlis - 21.aprīlis, 2023 (9:00-12:15) OnlineLatviski
Pieteikties

 

Kursa mērķis

Paaugstināt kredītiestāžu un citu finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar sankciju risku novērtējumu veikšanu, starptautisko organizāciju noteikto sankciju izpildi saistītajiem teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, tiesiskajām prasībām un Eiropas Savienības un ASV normatīvo regulējumu, īpaši akcentējot pret Krieviju un Baltkrieviju noteiktās sankcijas.

Kurss ietver priekšlikumus sankciju iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai un pilnveidošanai, kā arī praktisku sankciju situāciju analīzi, izmantojot piemērus no finanšu un citās industrijās konstatētajiem gadījumiem, metodes sankciju  pārkāpšanas  vai apiešanas situāciju konstatēšanā un izmeklēšanā  un to saikni ar  noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Mērķauditorija

Kredītiestāžu, maksājumu iestāžu, finanšu iestāžu,  kā arī citu institūciju  jaunie un esošie darbinieki, kuru pienākumos ietilpst Sankciju prasību izpilde,  Sankciju pārbaude darījumu izpildē,  un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju prasību izpildes  jomas darbinieki.

Priekšzināšanas

Pamata zināšanas par finanšu jomas darbības principiem.

Mācību materiāli

Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību saturu.

Pēc kursa

Dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros aplūkotajām tēmām, kā arī saņem Baltijas Datoru Akadēmijas apstiprinātu sertifikātu par kursa apguvi.

Kursa programma

1. Sankciju vēsturiskie aspekti un sankciju jomas aktualitātes

2. Sankciju organizācijas un sankciju instrumentu darbība

3. Stratēģiskas nozīmes preču kontrole

4. Sankciju riska novērtēšana

5. Sankciju risku pārvaldīšana

6.  ES noteiktās sankcijas pret Krieviju

7.  ES noteiktās sankcijas pret Baltkrieviju

9. Sankciju  kontroles metodes

10. Sankciju pārkāpšanas  atklāšanas metodes  un piemēri

11. Sankciju apiesanas  risku paaugstinošie faktori un piemēri

12. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un Sankciju pārkāpšana kopīgais un atšķirīgais