Atpakaļ

FA-20, NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Virtuālās valūtas. Bitcoin.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:8
Kursa cena, EUR (bez PVN):250,00

Šobrīd kurss nav ieplānots. Klikšķiniet šeit, lai pieteiktos kursam. Mēs Jūs informēsim, tikko būs zināmi iespējami apmācību datumi.

 

Kursa mērķis:

Paaugstināt banku un citu finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar kriptovalūtām, blokķēdes principu un iepazīstināt ar dažādiem kriptovalūtu “maciņiem”. Iztirzāt dažādus riskus, kuri ir saistīti ar kriptovalūtām, tai skaitā nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas risks.

Mērķauditorija:

Banku un citu finanšu institūciju darbinieki, kuru tiešajos darba pienākumos ietilpst neparastu un aizdomīgu darījumu analīze. Arī citi minēto iestāžu darbinieki, kuri savu darba pienākumu izpildē netieši saistīti ar šiem jautājumiem.

Priekšzināšanas:

Apmeklēts NILLTFN pamata līmeņa apmācību kurss vai zināšanas un prasmes šī kursa apjomā.

Mācību materiāli:

Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību vielu

Pēc kursa:

Kursa noslēgumā dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros apskatītajām tēmām, kā arī saņem Baltijas Datoru akadēmijas sertifikātu par kursa apguvi.

Ieguvumi no kursa:

  1. Kursa dalībnieki gūs padziļinātu priekšstatu par kripvolatūtām, to veidiem;
  2. Gūs izpratni par riskiem, kas izriet no darba ar kriptovalūtām;
  3. Gūs priekšstatu par situācijām dažādās valstīs.

Kursa programma: 

1.     Ieskats jautājumos par naudas vēsturi, būtību un īpašībām;
2.     FATF 40 rekomendāciju prasības par jaunajām tehnoloģijām un šīs prasības "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 
        finansēšanas novēršanas likumā";
3.     Satoshi Nakamoto izveidotais blokķēdes princips un tā būtiskākās atšķirības no klasiskā situācijas risinājuma bankā;
4.     Kas ir digitālā valūta, virtuālā valūta, kriptovalūta un bitcoin;
5.     Kriptovalūtas shēma un kriptovalūtas “maciņš”;
6.     Kriptovalūtu “maciņu” veidi;
7.     Bitcoin kā populārākās šāda veida valūtas iegādāšanās, maiņa, izmantošana;
8.     Ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju saistītie riski;
9.     Situācijas analīze no ievainojamības viedokļa;
10.   Situācijas dažādās valstīs un risinājumu meklējumi;
11.   Terorisma finansēšana ar bitcoin.