Atpakaļ

FA-19, NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Korupcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:8
Kursa cena, EUR (bez PVN):325,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
16.februāris - 16.februāris, 2023 (9:00-16:15) TiešsaistēLatviski
Pieteikties

 

Kursa mērķis:

Paaugstināt banku un  finanšu iestāžu darbinieku kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar dažādām pazīmēm un situācijām, pēc kurām darbinieki var atpazīt, ka darījumā iesaistītie līdzekļi iespējams ir saistīti ar korupciju.

Mērķauditorija:

Banku un finanšu iestāžu darbinieki, kuru pienākumos ietilpst ziņošana par aizdomīgiem un neparastiem darījumiem. Arī citi minēto iestāžu darbinieki, kuri savu darba pienākumu izpildē netieši saistīti ar šiem jautājumiem.

Priekšzināšanas:

Apmeklēts NILLTFN pamata līmeņa apmācību kurss vai arī zināšanas un prasmes ir šī kursa apjomā.

Mācību materiāli:

Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību vielu.

Pēc kursa:

Kursa noslēgumā dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros apskatītajām tēmām, kā arī saņem Baltijas Datoru akadēmijas sertifikātu par kursa apguvi.

Ieguvumi no kursa:

1. Kursa dalībnieki gūs priekšstatu par korupcijas veidiem un pazīmēm, kas norāda uz iespējamu korupciju.

2. Spēs teorētiski un praktiski atpazīt aizdomīgus darījumus, to stadijas un par tiem ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam.

3. Spēs argumentēt savu rīcību uzraudzības institūcijai par ziņoto vai neziņoto Finanšu izlūkošanas dienestam.

4. Kā šīs jomas speciālisti spēs sniegt padomus saviem darba kolēģiem un konsultēt vadību.

Kursa programma:

  1. Starptautisko organizāciju ieteikumi cīņā ar korupciju, valsts novērtējums;
  2. Kriminālās atbildības noteikšana, Krimināllikums;
  3. ES konvencija par cīņu pret korupciju;
  4. FATF prasības saistībā ar korupcijas apkarošanu;
  5. Politiski nozīmīga persona;
  6. Ziņošanas sistēma;
  7. Ar korupciju saistītu darījumu tipoloģijas un pazīmes;
  8. Korupcijas ceļā iegūtu līdzekļu legalizācija;
  9. Specifiskie riska faktori korupcijas līdzekļu legalizācijā.