Atpakaļ

FA-17, NILLTPFN ievērojot personas datu aizsardzības prasības

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:8
Kursa cena, EUR (bez PVN):250,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
5.augusts - 5.augusts, 2020 (9:00-16:15) RĪGA, Tallinas iela 4Latviski
Pieteikties

 

Mērķis:

Šis kurss ļaus gūt zināšanas un praktisku pieredzi personas datu apstrādes organizēšanai un veikšanai, pildot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas normatīvās prasības.

Mērķauditorija:

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektu darbinieki, kuru darba pienākumi ir saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi, tajā skaitā par minētā likuma prasību ievērošanu atbildīgie darbinieki; atbilstības kontroles darbinieki; auditori.

Prasības:

Vēlamas pamata zināšanas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas normatīvajām prasībām.

Pēc veiksmīgas kursa apguves, dalībnieki:

 • Būs informēti par normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu apstrādi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā;
 • Spēs noteikt, kādi personas dati tiek apstrādāti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu saistītiem mērķiem;
 • Spēs īstenot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā veikto personas datu apstrādes darbību reģistrēšanu;
 • Būs ieguvuši zināšanas par pamata prasībām, kas jāievēro, organizējot un veicot personas datu apstrādi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

Kursa saturs

1. Kas ir personas datu aizsardzība?

 • Ieskats tiesiskajā regulējumā
 • Termini (definīcijas)

Praktiskais darbs grupās

 • Personas datu apstrādes principi

2. Personas datu apstrādes pamatnosacījumi, pildot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības:

 • Apstrādes mērķi un pamati

Praktiskais darbs grupās.

 • Datu minimizēšana un precizitāte
 • Glabāšanas ierobežojumi
 • Integritāte un konfidencialitāte
 • Pārredzama datu apstrāde

Praktiskais darbs grupās.

3. Personas datu nodošana trešajām personām:

 • Sadarbība ar citām personām (apstrādātājiem)
 • Informācijas apmaiņa ar citiem tirgus dalībniekiem (finanšu iestādēm, korespondentbankām)
 • Informācijas nodošana kompetentajām iestādē
 • Nosūtīšana uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām

Praktiskais darbs grupās.

Zināšanu novērtēšanas tests