Atpakaļ

FA-17, NILLTPFN ievērojot personas datu aizsardzības prasības

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:8
Kursa cena, EUR (bez PVN):325,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
27.aprīlis - 27.aprīlis, 2023 (9:00-16:15) OnlineLatviski
Pieteikties

 

Mērķis:

Šis kurss ļaus gūt zināšanas un praktisku pieredzi personas datu apstrādes organizēšanai un veikšanai, pildot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas normatīvās prasības.

Mērķauditorija:

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektu darbinieki, kuru darba pienākumi ir saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi, tajā skaitā par minētā likuma prasību ievērošanu atbildīgie darbinieki; atbilstības kontroles darbinieki; auditori.

Prasības:

Vēlamas pamata zināšanas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas normatīvajām prasībām.

Pēc veiksmīgas kursa apguves, dalībnieki:

 • Būs informēti par normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu apstrādi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā;
 • Spēs noteikt, kādi personas dati tiek apstrādāti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu saistītiem mērķiem;
 • Būs ieguvuši zināšanas par pamata prasībām, kas jāievēro, organizējot un veicot personas datu apstrādi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā

Kursa saturs

1. Personas datu aizsardzības pamats NILLTPFN kontekstā

 • Ieskats tiesiskajā regulējumā
 • Personas dati, to apstrāde un reģistrēšana NILLTPFN jomā
 • Atbildība par personas datu aizsardzību un sadarbība ar citām personām

Praktiskais darbs grupās

2. Personas datu apstrādes pamatnosacījumi, pildot NILLTPFN prasības (1. daļa)

 • Personas datu apstrādes nolūks un apjoms
 • Personas datu apstrādes pamati
 • Datu subjektu informēšana par apstrādi
 • Personas datu apstrādes laiks

Praktiskais darbs grupās.

3. Personas datu apstrādes pamatnosacījumi, pildot NILLTPFN prasības (2. daļa)

 • Personas datu apstrādes vieta un nosūtīšana uz trešajām valstīm
 • Personas datu drošība
 • Datu subjektu tiesības
 • Attiecības ar uzraudzības iestādēm un datu aizsardzības speciālistu

Praktiskais darbs grupās.

4. Zināšanu novērtēšanas tests